Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT2201-PWT33011Thực hành xử lý nước Nguyễn T Mai Linh03232vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Hoàng Thị Kim Dung1812751015MT2201
0%
100.0%
0000
2Phạm Song Hai1812301001MT2201
0%
100.0%
0000
3Trần Văn Vang1812301002MT2201
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 01/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 1: Xử lý nước bằng phương pháp lắng
213h55 01/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 2: Khử sắt bằng phương pháp làm thoáng và lọc
307h55 04/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 3: Xử lý nước bằng phương pháp keo tụ
413h55 04/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 4: Xử lý nước bằng phương pháp trao đổi ion
507h55 08/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 5 Xử lý nước bằng phương pháp hấp phụ
613h55 08/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhBài 6: Xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí
707h55 11/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhKiểm tra
813h55 11/03/2022F2054MT2201-PWT33011
Thực hành xử lý nước
Nguyễn T Mai LinhKiểm tra

Lịch trình dự kiến