Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2702Anh Văn Cơ Sở 2 Nguyễn Thị Phương Thu0780vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Đức Anh2312400066QT2702
0%
100.0%
0000
2Phạm Ngọc Anh2312400001QT2702
0%
100.0%
0000
3Vũ Văn Chính2312400061QT2702
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Minh Công2312400076QT2702
0%
100.0%
0000
5Trịnh Anh Cường2312400050QT2702
0%
100.0%
0000
6Phan Tiến Dũng2312400006QT2702
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Ánh Dương2312101037QT2702
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Thành Đạt2312400081QT2702
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Thành Đông2312400054QT2702
0%
100.0%
0000
10Trần Viết Giang2312400060QT2702
0%
100.0%
0000
11Lưu Phương Hà2312700003QT2702
0%
100.0%
0000
12Phạm Thị Thu Hà2312400062QT2702
0%
100.0%
0000
13Lê Thị Mỹ Hạnh2312400067QT2702
0%
100.0%
0000
14Đỗ Thị Hằng2312400046QT2702
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Thị Hằng2312400042QT2702
0%
100.0%
0000
16Trần Quang Hoàn2312400074QT2702
0%
100.0%
0000
17Đỗ Hoàng Huy2312400063QT2702
0%
100.0%
0000
18Phạm Vũ Trường Huy2312400049QT2702
0%
100.0%
0000
19Trương Đức Hưng2312400070QT2702
0%
100.0%
0000
20Trần Quang Hùng2312400069QT2702
0%
100.0%
0000
21Đỗ Thị Kim Liên2312400004QT2702
0%
100.0%
0000
22Vũ Thị Kim Liên2312400084QT2702
0%
100.0%
0000
23Đào Thị Thùy Linh2312400053QT2702
0%
100.0%
0000
24Trần Gia Lộc2312400080QT2702
0%
100.0%
0000
25Ngô Thành Lộc2312400045QT2702
0%
100.0%
0000
26Bùi Duy Mạnh2312400068QT2702
0%
100.0%
0000
27Vũ Đức Mạnh2312400087QT2702
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Công Minh2312400071QT2702
0%
100.0%
0000
29Lê Hương Nhung2312400051QT2702
0%
100.0%
0000
30Bùi Thị Tuyết Nhung2312400059QT2702
0%
100.0%
0000
31Đinh Thị Phương Oanh2312400082QT2702
0%
100.0%
0000
32Nguyễn Thị Phương2312400065QT2702
0%
100.0%
0000
33Đỗ Hoàng Thành2312400064QT2702
0%
100.0%
0000
34Bùi Quang Thiện2312400041QT2702
0%
100.0%
0000
35Đào Trọng Thiện2312400048QT2702
0%
100.0%
0000
36Nguyễn Thị Thuỳ2312400047QT2702
0%
100.0%
0000
37Lê Thu Thủy2312400043QT2702
0%
100.0%
0000
38Ngô Anh Thư2312400058QT2702
0%
100.0%
0000
39Vũ Thị Quỳnh Trang2312400056QT2702
0%
100.0%
0000
40Lê Trịnh Huyền Trang2312400052QT2702
0%
100.0%
0000
41Nguyễn Lam Trường2312400005QT2702
0%
100.0%
0000
42Phạm Anh Tuấn2312400086QT2702
0%
100.0%
0000
43Trần Thị Ánh Tuyết2312400011QT2702
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến