Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2701Cơ Sở Kỹ Thuật Điện Nguyễn Văn Dương605826

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Minh Anh2312400012DC2701
17.24%
82.76%
100000
2Nguyễn Nhật Anh2312102024DC2701
0%
100.0%
0000
3Hoàng Thái Dương2312102008DC2701
0%
100.0%
0000
4Đinh Trọng Dự2312102019DC2701
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Thành Đạt2312102010DC2701
3.45%
96.55%
20000
6Phạm Thành Đạt2312102004DC2701
13.79%
86.21000000000001%
80000
7Nguyễn Tiến Đạt2312102022DC2701
0%
100.0%
0000
8Đoàn Minh Đức2312102007DC2701
0%
100.0%
0000
9Phạm Qúy Đức2312102015DC2701
22.41%
77.59%
130000
10Đỗ Văn Đức2312102009DC2701
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Trọng Hiếu2312102013DC2701
12.07%
87.93%
70000
12Nguyễn Trần Gia Hiển2312102012DC2701
12.07%
87.93%
70000
13Vũ Đức Huy2312102021DC2701
0%
100.0%
0000
14Vũ Mạnh Hùng2312102005DC2701
0%
100.0%
0000
15Phạm Văn Khang2312102006DC2701
0%
100.0%
0000
16Bùi Trung Kiên2312102003DC2701
0%
100.0%
0000
17Vũ Hồng Mỹ2312102018DC2701
31.03%
68.97%
180000
18Nguyễn Huy Ninh2312102014DC2701
0%
100.0%
0000
19Nguyễn Nam Phong2312102001DC2701
17.24%
82.76%
100000
20Hoàng Văn Phú2312102023DC2701
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Đình Thành2312102002DC2701
0%
100.0%
0000
22Phạm Văn Thành2312102011DC2701
27.59%
72.41%
160000
23Bùi Đức Thiệu2312102017DC2701
5.17%
94.83%
30000
24Cao Hữu Tường2312102016DC2701
8.62%
91.38%
50000
25Phạm Trọng Việt2312102020DC2701
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 15/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngGiới thiệu học phần
Chương 1. Các định luật cơ bản của mạch điện, các phương pháp giải mạch điện 1 chiều
1.1. Các phương pháp tổng quát tính mạch điện
207h00 19/01/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp tổng quát tính mạch điệnNguyễn Nam Phong (2t, false)
Phạm Qúy Đức (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
307h00 22/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương1.1. Các phương pháp tổng quát tính mạch điện
1.2. Biến đổi mạch tương đương
1.3. Mạng 2 cửa
Nguyễn Trọng Hiếu (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Nguyễn Nam Phong (3t, false)
Phạm Thành Đạt (3t, false)
407h00 26/01/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tậpVũ Minh Anh (2t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Nguyễn Nam Phong (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
Phạm Thành Đạt (2t, false)
507h00 29/01/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 2. Mạch từVũ Minh Anh (3t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Nguyễn Nam Phong (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Bùi Đức Thiệu (3t, false)
Phạm Thành Đạt (3t, false)
607h00 02/02/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tậpNguyễn Thành Đạt (2t, false)
Vũ Hồng Mỹ (2t, false)
Cao Hữu Tường (2t, false)
707h00 19/02/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 3. Mạch điện với các tụ điện
Bài tập
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Minh Anh (3t, false)
807h00 23/02/2024B2012DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngBài tập
Kiểm tra ĐG1
Vũ Minh Anh (2t, false)
Phạm Qúy Đức (2t, false)
Nguyễn Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Trần Gia Hiển (2t, false)
Phạm Văn Thành (2t, false)
907h00 26/02/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn DươngChương 4. Tính toán mạch điện dòng hình sin
4.1. Những đại lượng đặc trưng cho dòng điện hình sin
4.2. Biểu diễn đại lượng hình sin bằng số phức
4.3. Giải mạch điện hình sin
Phạm Qúy Đức (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)
Cao Hữu Tường (3t, false)
1007h00 04/03/2024B2013DC2701
Cơ Sở Kỹ Thuật Điện
Nguyễn Văn Dương4.3. Giải mạch điện hình sinPhạm Qúy Đức (3t, false)
Vũ Hồng Mỹ (3t, false)
Phạm Văn Thành (3t, false)

Lịch trình dự kiến