Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2601LCầu Lông Phạm Thị Hường0360vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đào Quỳnh Anh2212408025QT2601L
0%
100.0%
0000
2Cao Vi Anh2212408002QT2601L
0%
100.0%
0000
3Phạm Văn Chuẩn2212408018QT2601L
0%
100.0%
0000
4Đặng Nam Cường2212408008QT2601L
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Thu Dịu2212408003QT2601L
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Khánh Duy2212408015QT2601L
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Thị Thùy Dương2212408001QT2601L
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Thùy Dương2212408005QT2601L
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Tùng Dương2212408026QT2601L
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Thu Hà2212408020QT2601L
0%
100.0%
0000
11Đỗ Hồng Hải2212402005QT2601L
0%
100.0%
0000
12Phạm Thị Hảo2212408007QT2601L
0%
100.0%
0000
13Dương An Huy2212408014QT2601L
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Vũ Khánh Ly2212408011QT2601L
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Quang Minh2212408022QT2601L
0%
100.0%
0000
16Lã Duy Sáng2212408013QT2601L
0%
100.0%
0000
17Hoàng Thu Trang2212408006QT2601L
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Thu Trang2212408017QT2601L
0%
100.0%
0000
19Hồ Thăng Trọng2212408010QT2601L
0%
100.0%
0000
20Lê Minh Trúc2212408021QT2601L
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến