Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2501NQuản Trị Chiến Lược Phạm Thị Nga04533vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
0.0%
100.0%
00000
2Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
73.33%
26.67%
330000
3Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
13.33%
86.67%
60000
4Vũ Hương Mai2112407021QT2501N
0%
100.0%
0000
5Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
0%
100.0%
0000
6Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
0.0%
100.0%
00000
7Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
15.56%
84.44%
70000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 19/01/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học
Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược
1.1Bản chất của quản trị chiến lược
1.2 nội dung cơ bản của quản trị chiến lược
Nguyễn Thị Ninh (1t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
207h00 26/01/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga1.2 nội dung cơ bản của quản trị chiến lược
1.3 các nhà quản trị chiến lược
1.4 các cấp quản trị chiến lược
Chương II: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược DN
2.1. xác định nhiệm vụ của doanh nghiệp
2.2 Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
307h00 02/02/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga2.2 Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
Chương 3: Phân tích môi trường kinh doanh
3.1 Phân tích môi trường vĩ mô
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
407h00 23/02/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích môi trường vi mô
3.3 Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
507h00 01/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp
Chương 4: Xây dựng lợi thế cạnh tranh
4.1.Thực chất xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
607h00 08/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga4.2 Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
ĐG1: kiểm tra.
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
707h00 15/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaĐG2: Thuyết trình
Chương 5: Chiến lược cấp doanh nghiệp
5.1. Cơ sở và mô hình phân tích chiến lược
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, true)
807h00 22/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga5.1. Cơ sở và mô hình phân tích chiến lược
5.2Lựa chọn chiến lược đầu tư cấp doanh nghiệp
5.3 Các chiến lược dài hạn của doanh nghiệp
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
907h00 29/03/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga5.3 Các chiến lược dài hạn của doanh nghiệp
Chương 6: Chiến lược kinh doanh
6.1 Chiến lược cạnh tranh cơ bản
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
1007h00 05/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị Nga6.2Chiến lược theo vị thế canh tranh
6.3 Chiến lượckinh doanh
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, true)
1107h00 12/04/2024C2033QT2501N
Quản Trị Chiến Lược
Phạm Thị NgaChương 7: Chiến lược cấp chức năng
7.1Chuỗi giá trị
7.2 Đạt hiệu quả cao
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)

Lịch trình dự kiến