Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25M-NQuản Trị Marketing Phạm Thị Nga04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Minh Ánh2112407010QT2501M
13.33%
86.67%
60000
2Nguyễn Thị Quỳnh Chi2112407019QT2501M
0.0%
100.0%
00000
3Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
20.0%
80.0%
90000
4Nguyễn Thị Ngọc Diễm2112407008QT2501M
13.33%
86.67%
60000
5Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
20.0%
80.0%
90000
6Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
6.67%
93.33%
30000
7Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
6.67%
93.33%
30000
8Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
20.0%
80.0%
90000
9Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
93.33%
6.670000000000002%
420000
10Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
20.0%
80.0%
90000
11Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
20.0%
80.0%
90000
12Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M
6.67%
93.33%
30000
13Vũ Hương Mai2112407021QT2501N
0.0%
100.0%
00000
14Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
0.0%
100.0%
00000
15Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
6.67%
93.33%
30000
16Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
0.0%
100.0%
00000
17Nguyễn Thị Thanh Nhung2112407018QT2501M
6.67%
93.33%
30000
18Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
20.0%
80.0%
90000
19Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
20.0%
80.0%
90000
20Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
100.0%
0.0%
450000
21Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
13.33%
86.67%
60000
22Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
6.67%
93.33%
30000
23Trần Thị Minh Tú2112407012QT2501M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h55 20/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING
1.1 Khái niệm marketing, mục tiêu của hệ thống marketing
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, true)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
207h55 27/01/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga1.2 Quản trị marketingNguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t, false)
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Nhung (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quý Thành (3t, false)
307h55 03/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 2: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING
2.1 Công tác hoạch định ở các tổ chức
2.2 Hoạch định chiến lược

Nguyễn Minh Ánh (3t, false)
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
Vũ Sao Mai (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
407h55 24/02/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga2.3 Hoạch định chiến lược marketing
Bài tập
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Nguyễn Mai Phương (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
507h55 02/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
3.1 Phân tích môi trường marketing
3.2 Phân tích khách hàng
Phạm Hồng Chương (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Lưu Phúc Lộc (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
607h55 09/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.2 Phân tích khách hàng
3.3 Phân tích cạnh tranh
Nguyễn Xuân Hải (3t, true)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Vũ Hương Mai (3t, true)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, true)
707h55 16/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga3.3 Phân tích cạnh tranh
BT
Đánh giá 1
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Đỗ Xuân Thanh (3t, false)
807h55 23/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 4: CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING THEO NHÓM KHÁCH HÀNG VÀ THEO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
4.1 Chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu (Sản phẩm)
4.2 Chiến lược marketing cạnh tranh
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
907h55 30/03/2024C1043QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga4.2 Chiến lược marketing cạnh tranh
BT
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
1008h55 01/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaChương 5: HOẠCH ĐỊNH MARKETING
5.1 Sản phẩm
5.2 Giá
Nguyễn Xuân Hải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Vũ Thị Phương Linh (3t, false)
1108h55 08/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.2 Giá
5.3 Phân phối
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
1208h55 15/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga5.4 Xúc tiến
BT
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thị Ninh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
1308h55 22/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT
Đánh giá 2
Chương 6: TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING
6.1 Tổ chức marketing
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
1408h55 29/04/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị Nga6.2 Thực hiện chiến lược và chương trình marketing
6.3 Kiểm tra đánh giá hoạt động marketing
BT
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)
Đặng Thị Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
1508h55 06/05/2024C2023QT25M-N
Quản Trị Marketing
Phạm Thị NgaBT
Tổng kết, ôn tập cho đánh giá 3
Nguyễn Thái Sơn (3t, false)
Nguyễn Quang Khải (3t, false)
Vũ Thị Huyền Linh (3t, false)

Lịch trình dự kiến