Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA2501ANgữ Dụng Học Trần Thị Ngọc Liên03030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đặng Thị Hoàng An2112751029NA2501A
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Văn Cường2112753001NA2501A
0.0%
100.0%
00000
3Phan Đức Duy2112751008NA2501A
13.33%
86.67%
40000
4Nguyễn Tiến Dũng2112751027NA2501A
6.67%
93.33%
20000
5Phạm Hải Dương2112751004NA2501A
0%
100.0%
0000
6Đào Thị Mai Hương2112751014NA2501A
0%
100.0%
0000
7Phùng Quang Khải2112751011NA2501A
0%
100.0%
0000
8Mai Thị Lan2112753003NA2501A
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Gia Long2112751017NA2501A
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Nhật Minh2112751026NA2501A
10.0%
90.0%
30000
11Đào Thanh Nhung2112751019NA2501A
0%
100.0%
0000
12Đào Vân Như2112751009NA2501A
0.0%
100.0%
00000
13Trần Thị Thảo2112751018NA2501A
16.67%
83.33%
50000
14Đặng Anh Thư2112751020NA2501A
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Lam Trường2112751015NA2501A
0.0%
100.0%
00000
16Trịnh Đình Tuấn2112751013NA2501A
6.67%
93.33%
20000
17Trần Nguyễn Minh Vỹ2112751005NA2501A
6.67%
93.33%
20000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 17/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênIntroduction to Pragmatics
207h00 24/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênDeixis
307h00 31/01/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPractice Exercise and Presentation
407h00 21/02/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênCooperative principles
507h00 28/02/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênTrần Thị Thảo (3t, )
Phan Đức Duy (3t, )
Nguyễn Nhật Minh (3t, )
607h00 06/03/2024B2033NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênReference and InferencePhan Đức Duy (1t, )
707h55 12/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPresupposition and entailmentNguyễn Tiến Dũng (2t, )
Trần Thị Thảo (2t, )
Trịnh Đình Tuấn (2t, )
Trần Nguyễn Minh Vỹ (2t, )
809h50 14/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênEntailment and Exercises
907h55 19/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênCooperation and implicature
1009h50 21/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênSpeech acts
1107h55 26/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênPoliteness
1209h50 28/03/2024B2032NA2501A
Ngữ Dụng Học
Trần Thị Ngọc LiênConversation and preference structure

Lịch trình dự kiến