Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2601Lập Trình Hướng Đối Tượng Vũ Anh Hùng04637vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Đức Anh2212111008CT2601
19.57%
80.43%
90000
2Trần Lê Đức Anh2212111019CT2601
0%
100.0%
0000
3Lê Thị Mai Anh2212111031CT2601
6.52%
93.48%
30000
4Đào Vũ Hoàng Anh2212111012CT2601
0%
100.0%
0000
5Phạm Thế Duyệt2212111001CT2601
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Tiến Dũng2212111007CT2601
13.04%
86.96000000000001%
60000
7Nguyễn Vũ Dũng2212111020CT2601
0.0%
100.0%
00000
8Phạm Hữu Dương2212111003CT2601
69.57%
30.430000000000007%
320000
9Quản Thành Đạt2212111022CT2601
21.74%
78.26%
100000
10Phạm Đỗ Thế Hải2212111025CT2601
6.52%
93.48%
30000
11Vũ Minh Hiếu2212110001CT2601
4.35%
95.65%
20000
12Trịnh Doãn Hoàng2212111005CT2601
13.04%
86.96000000000001%
60000
13Nguyễn Việt Hoàng2212111028CT2601
32.61%
67.39%
150000
14Hà Quốc Huy2212111017CT2601
23.91%
76.09%
110000
15Trần Thúy Hường2212111009CT2601
0%
100.0%
0000
16Vũ Thượng Khanh2212111014CT2601
0.0%
100.0%
00000
17Đỗ Tuấn Long2212111006CT2601
6.25%
93.75%
30000
18Đoàn Thanh Nhật2212111023CT2601
0%
100.0%
0000
19Hoàng Duy Thành2212111027CT2601
4.35%
95.65%
20000
20Nguyễn Trần Tuấn Thành2212111010CT2601
19.57%
80.43%
90000
21Trần Hữu Toàn2212111034CT2601
6.52%
93.48%
30000
22Phạm Ngọc Trâm2212111032CT2601
13.04%
86.96000000000001%
60000
23Hoàng Việt Trung2212102021CT2601
10.87%
89.13%
50000
24Nguyễn Đình Trường2212111015CT2601
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 15/01/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngGiới thiệu môn học
CHƯƠNG 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
1.1. Phương pháp lập trình
1.1.1. Lập trình tuyến tính
1.1.2. Lập trình cấu trúc
1.1.3. Lập trình hướng đối tượng
1.2. Các ngôn ngữ và ứng dụng của lập trình hướng đối tượng
1.2.1. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
1.2.2. Ứng dụng lập trình hướng đối tượng
207h00 19/01/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: LỚP ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG
2.1. Khái niệm lớp đối tượng
2.2. Xây dựng lớp đối tượng
2.3. Đối tượng
309h50 22/01/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng2.4. Hàm, hàm bạn, lớp bạn
2.5. Hàm khởi tạo và hàm hủy bỏ
2.6. Đối của phương thức, biến con trỏ this
Lê Đức Anh (2t, false)
Phạm Hữu Dương (2t, false)
Hà Quốc Huy (2t, false)
407h00 26/01/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng2.7. Lớp thành viên
2.8. Truy nhập thành viên dữ liệu riêng của lớp
2.9. Các thành viên tĩnh của lớp
Bài tập thực hành 1
Lê Thị Mai Anh (3t, false)
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, false)
Đỗ Tuấn Long (3t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Ngọc Trâm (3t, false)
507h00 02/02/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngBài tập thực hành 1 (tiếp)
CHƯƠNG 3: ĐA NĂNG HÓA TOÁN TỬ
3.1. Giới thiệu
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, false)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t, false)
Hoàng Việt Trung (3t, false)
609h50 19/02/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.2. Các nguyên tắc cơ bản của đa năng hóa toán tử
Lê Đức Anh (2t, false)
Phạm Hữu Dương (2t, false)
Hoàng Duy Thành (2t, false)
707h00 23/02/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.3. Các giới hạn của đa năng hóa toán tử
3.4. Đa năng hóa toán tử hai ngôi
Lê Đức Anh (3t, false)
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Trịnh Doãn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, false)
Hà Quốc Huy (3t, false)
809h50 26/02/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.5. Đa năng hóa toán tử một ngôi
Lê Đức Anh (2t, false)
Phạm Hữu Dương (2t, false)
Quản Thành Đạt (2t, false)
907h00 01/03/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.5. Đa năng hóa toán tử một ngôi (tiếp)
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Trần Hữu Toàn (3t, false)
1009h50 04/03/2024B1032CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.6. Đa năng hóa toán tử << và >>
3.7. Đa năng hóa toán tử đặc biệt
Phạm Hữu Dương (2t, false)
Quản Thành Đạt (2t, false)
Vũ Minh Hiếu (2t, false)
Hoàng Việt Trung (2t, false)
1107h00 08/03/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng3.7. Đa năng hóa toán tử đặc biệt (tiếp)
Bài tập thực hành 2
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t, false)
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Phạm Đỗ Thế Hải (3t, false)
Hà Quốc Huy (3t, false)
1208h55 01/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: TÍNH KẾ THỪA
4.1. Giới thiệu
4.2. Kế thừa đơn
Nguyễn Tiến Dũng (3t, false)
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Quản Thành Đạt (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, false)
Hà Quốc Huy (3t, false)
1308h55 08/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh Hùng4.2. Kế thừa đơn (tiếp)
4.3. Đa kế thừa
4.4. Các lớp cơ sở ảo
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Trịnh Doãn Hoàng (3t, false)
Nguyễn Việt Hoàng (3t, false)
1408h55 15/04/2024B1033CT2601
Lập Trình Hướng Đối Tượng
Vũ Anh HùngBài tập thực hành 3
ĐG1 (50%): Mối quan hệ kế thừa giữa các lớp đối tượng
Phạm Hữu Dương (3t, false)
Phạm Ngọc Trâm (3t, false)

Lịch trình dự kiến