Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
ENV34031-LTThực Tập Tốt Nghiệp000vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Thị Hà2113301010MTL2501
0%
100.0%
0000
2Đào Thị Hồng Hạnh2113301013MTL2501
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Tự Huề2113301004MTL2501
0%
100.0%
0000
4Hoàng Thị Hường2113301019MTL2501
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Văn Hướng2113301005MTL2501
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Ngọc Lan2113301015MTL2501
0%
100.0%
0000
7Trần Quang Liêm2113301018MTL2501
0%
100.0%
0000
8Phạm Thị Mai Oanh2113301014MTL2501
0%
100.0%
0000
9Phạm Thị Phương2113301009MTL2501
0%
100.0%
0000
10Phạm Thị Quyên2113301011MTL2501
0%
100.0%
0000
11Bùi Văn Sang2113301016MTL2501
0%
100.0%
0000
12Hoàng Công Sính2113301017MTL2501
0%
100.0%
0000
13Vũ Văn Trọng2113301012MTL2501
0%
100.0%
0000
14Trịnh Anh Tùng2113301003MTL2501
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến