Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2301KAnh Văn Chuyên Ngành Đặng Thị Vân455133

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thị Ngọc Anh1912401009QT2301K
4.26%
95.74%
2000
2Hoàng Thị Phương Chinh1912401010QT2301K
0%
100.0%
000
3Hà Lâm Dương1912401021QT2301K
0%
100.0%
000
4Nguyễn Thị Dương1912401002QT2301K
2.33%
97.67%
1000
5Nguyễn Diệp Hà1912402010QT2301K
2.33%
97.67%
1000
6Phạm Thu Hà1912401006QT2301K
7.14%
92.86%
3000
7Nguyễn Việt Hằng1912401007QT2301K
12.77%
87.23%
6000
8Nguyễn Thị Huệ1912401001QT2301K
0%
100.0%
000
9Nguyễn Xuân Huy1912401013QT2301K
4.26%
95.74%
2000
10Nguyễn Thị Minh Nguyệt1912401020QT2301K
4.65%
95.35%
2000
11Nguyễn Hương Quỳnh1912401018QT2301K
0%
100.0%
000
12Đoàn Thị Như Quỳnh1912401003QT2301K
0%
100.0%
000
13Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh1912401004QT2301K
6.98%
93.02%
3000
14Trần Phương Trang1912401008QT2301K
0%
100.0%
000
15Nguyễn Thị Thảo Vân1912401012QT2301K
0%
100.0%
000
16Trần Hoàng Việt1912401015QT2301K
27.45%
72.55%
14000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 27/01/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 1
Careers
Lã Hải Yến (3t, )
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t, )
208h55 10/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 2
Selling Online
308h55 24/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 3
Companies
Phạm Thu Hà (3t, )
Trần Hoàng Việt (3t, )
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t, true)
408h55 31/03/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 4
Great Ideas
Trần Hoàng Việt (3t, )
508h55 07/04/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5
Stress
613h00 19/04/20214QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 6Nguyễn Thị Dương (1t, )
Nguyễn Diệp Hà (1t, )
Nguyễn Việt Hằng (2t, )
Nguyễn Xuân Huy (1t, )
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, )
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (4t, true)
Trần Hoàng Việt (4t, )
713h00 26/04/2021C1044QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 7Nguyễn Xuân Huy (1t, )
Trần Hoàng Việt (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t, )
Nguyễn Việt Hằng (4t, )
808h55 28/04/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 7
Marketing
913h00 03/05/2021C1044QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 7
1008h55 05/05/2021B3023QT2301K
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 8
Planning
Trần Hoàng Việt (3t, )

Lịch trình dự kiến

ISO 9001:2008

             BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               ---˜{™---

Số tuần lễ                                        : 15

Số tiết lý thuyết                               :

Số tiết BT,TN,TH,TKMH              :

Tổng số tiết                                     : 45

LỊCH GIẢNG DẠY

Môn học:  Tiếng Anh Chuyên Ngành                                                                  

CBGD phụ trách:   Đặng Thị Vân

Lớp: QT 2301K         Ngành: Quản Trị            Khóa: 23

Học kỳ: II                           Năm học: 2020 – 2021

 

Tuần, Thứ, Ngày

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I

Từ 25/01/2021

đến 30/01/2021

Unit 1

3

 

Careers

 

Tuần II

Từ 8/03/2021

đến 13/03/2021

Unit 2

3

 

Selling Online

 

Tuần III

Từ 15/03/2021

đến 20/03/2021

Unit 3

3

 

Companies

 

Tuần IV

Từ 22/03/2021

đến 27/03/2021

Unit 4

3

 

Great Ideas

 

Tuần V

Từ 29/03/2021

đến 3/04/2021

Unit 5

3

 

Stress

 

Tuần VI

Từ 5/04/2021

đến 10/04/2021

Unit 6

3

 

Entertaining

 

Tuần VII

Từ 12/04/2021

đến 17/04/2021

Unit 7

3

 

Marketing

 

Tuần VIII

Từ 19/04/2021

đến 24/04/2021

Nghỉ giỗ tổ HV

 

 

 

 

 


 

 

Tuần IX

Từ 26/04/2021

đến 1/05/2021

Progress Test

3

 

 

 

Tuần X

Từ 3/05/2021

đến 8/05/2021

Unit 8

3

 

Planning

 

Tuần XI

Từ 10/05/2021

đến 15/05/2021

Unit 9

3

 

Managing People

 

Tuần XII

Từ 17/05/2021

đến 22/05/2021

Unit 10

3

 

Conflict

 

Tuần XIII

Từ 24/05/2021

đến 29/05/2021

Unit 11

3

 

New business

 

Tuần XIV

Từ 31/05/2021

đến 5/06/2021

Unit 12

3

 

Products

 

Tuần XIV

Từ 7/06/2021

đến 12/06/2021

Revision

3

 

Tuần XV

Từ 14/06/2021

đến 19/06/2021

Revision

3

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản – Bộ môn và CBGD thực hiện – Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.

                                          Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                  GIẢNG VIÊN

              DUYỆT KẾ HOẠCH     

 

 

              KÝ XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH                                             ThS. Đặng Thị Vân