Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2401CQuản Lý Dự Án Phần Mềm Vũ Anh Hùng454545

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trịnh Hoàng Anh2012111001CT2401C
6.67%
93.33%
30000
2Nguyễn Viết Hồng2012111011CT2401C
13.33%
86.67%
60000
3Nguyễn Quang Huy2012111012CT2401C
13.33%
86.67%
60000
4Nguyễn Quang Huy2012111003CT2401C
6.67%
93.33%
30000
5Đào Anh Ngọc2012111005CT2401C
13.33%
86.67%
60000
6Đinh Văn Phóng2012111002CT2401C
0%
100.0%
0000
7Vũ Tiến Tâm2012111013CT2401C
6.67%
93.33%
30000
8Trần Hải Thành2012111008CT2401C
13.33%
86.67%
60000
9Nguyễn Viết Thái2012111009CT2401C
6.67%
93.33%
30000
10Nguyễn Quốc Thụ2012111004CT2401C
6.67%
93.33%
30000
11Đỗ Xuân Toàn2012111015CT2401C
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 09/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
1.1. Khái niệm chung về dự án
1.2. Dự án Công nghệ thông tin
1.3. Đặc trưng của một dự án
213h55 16/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng1.4. Phân loại dự án
1.5. Thế nào là quản lý dự án
1.6. Các bên liên quan đến dự án
313h55 23/02/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN PHẦN MỀM
2.1. Tiến trình xác định dự án
2.2. Các hồ sơ dự án cần xác định
2.3. Phần mềm và tiến trình phần mềm
2.4. Lựa chọn dự án, ước lượng sơ bộ
Trịnh Hoàng Anh (3t, false)
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Vũ Tiến Tâm (3t, false)
Nguyễn Viết Thái (3t, false)
413h55 02/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.5. Phân tích dự án khả thi kinh tế
2.6. Lập lịch cho những mốc chính
2.7. Ma trận trách nhiệm
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
513h55 09/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng2.8. Kế hoạch truyền thông
Bài tập
Đào Anh Ngọc (3t, false)
613h55 16/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 3: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN
3.1. Khái niệm về kế hoạch
3.2. Các loại kế hoạch
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Đào Anh Ngọc (3t, false)
713h55 23/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.3. Tiến trình lập kế hoạch
3.4. Cấu trúc bảng kế hoạch
813h55 30/03/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng3.5. Bảng phân rã công việc và ước lượng
3.6. Lập lịch, phương pháp đường găng
Nguyễn Viết Hồng (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Hải Thành (3t, false)
Nguyễn Quốc Thụ (3t, false)
913h55 06/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngBài tập
Báo cáo bài đánh giá 1
1013h55 13/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 4: QUẢN LÝ RỦI RO
4.1. Khái niệm và phân loại rủi ro
4.2. Các yếu tố liên quan đến rủi ro
1113h55 20/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.3. Tiến trình quản lý rủi ro
4.4. Các phương pháp xác định rủi ro
1213h55 27/04/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng4.5. Lập kế hoạch quản lý rủi ro
4.6. Giám sát và xử lý rủi ro
Bài tập
1313h55 04/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngCHƯƠNG 5: ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
5.1. Truyền thông trong dự án phần mềm
5.2. Các kỹ thuật thực hiện truyền thông
5.3. Khái niệm giám sát tiến độ dự án
1413h55 11/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh Hùng5.4. Giám sát và điều chỉnh thời gian
5.5. Giám sát thực hiện giá trị và điều chỉnh
5.6. Quản lý cấu hình và quản lý thay đổi
5.7. Kết thúc dự án
1513h55 18/05/2023C3013CT2401C
Quản Lý Dự Án Phần Mềm
Vũ Anh HùngBài tập
Báo cáo bài đánh giá 2

Lịch trình dự kiến