Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai010079vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đỗ Hoàng Anh1812101004CT2201C
3.0%
97.0%
30000
2Nguyễn Quang Anh1812601004VH2201
33.0%
67.0%
330000
3Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Ngọc Anh Bằng1812601007VH2201
33.0%
67.0%
330000
5Vũ Văn Đức1812111009CT2201M
1.0%
99.0%
10000
6Nguyễn Trường Giang1812111007CT2201M
0%
100.0%
0000
7Phạm Trường Giang1812102009DC2201
1.0%
99.0%
10000
8Đoàn Văn Hải1812102011DC2201
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Thanh Hằng1812405001VH2201
0%
100.0%
0000
10Vũ Đức Hiếu1812111010CT2201M
0.0%
100.0%
00000
11Nguyễn Minh Hiếu1812102006DC2201
5.0%
95.0%
50000
12Đinh Trung Hiếu1812102014DC2201
2.0%
98.0%
20000
13Đồng Văn Hiếu1812102003DC2201
1.0%
99.0%
10000
14Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
0%
100.0%
0000
15Đào Quang Huy1812102012DC2201
0%
100.0%
0000
16Bùi Đình Khôi1812102013DC2201
0%
100.0%
0000
17Nguyễn Khánh Linh1812601003VH2201
22.0%
78.0%
220000
18Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
3.0%
97.0%
30000
19Lê Đức Minh1412401318QT1805K
3.0%
97.0%
30000
20Đỗ Thị Minh1812112001CT2201M
0%
100.0%
0000
21Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
35.0%
65.0%
350000
22Trần Phương Tiểu My1812601002VH2201
28.0%
72.0%
280000
23Đinh Thành Nam1812111003CT2201M
35.0%
65.0%
350000
24Lê Trọng Nghĩa1812407001VH2201
16.0%
84.0%
160000
25Nguyễn Chí Nguyên1812111001CT2201M
1.0%
99.0%
10000
26Hoàng Tuấn Phúc1812101005CT2201C
1.0%
99.0%
10000
27Phan Minh Phú1812102007DC2201
2.0%
98.0%
20000
28Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
2.0%
98.0%
20000
29Đặng Minh Quân1812104005VH2201
36.0%
64.0%
360000
30Phạm Đức Tài1812111014CT2201M
2.0%
98.0%
20000
31Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0%
100.0%
0000
32Vương Thị Thanh Trang1812601001VH2201
0%
100.0%
0000
33Nguyễn Thùy Trang1412601049VH1802
37.0%
63.0%
370000
34Đoàn Thế Vượng1812601009VH2201
38.0%
62.0%
380000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 20/08/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 6
207h00 21/08/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 6
307h00 22/08/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 6
407h00 27/08/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 6
SELF CHECK 6
507h00 28/08/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSELF CHECK 6
607h00 29/08/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSELF CHECK 6
707h00 03/09/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSELF CHECK 6
807h00 04/09/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 7
907h00 05/09/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 7
1007h00 10/09/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 7
1107h00 11/09/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 7
SELF CHECK 7
1207h00 12/09/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSELF CHECK 7
1307h00 17/09/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSELF CHECK 7Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Lê Đại Dương (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Đỗ Hoàng Anh (2t, )
Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Hải (2t, )
Đinh Thái Hoàng (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Lại Tuấn Minh (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Trần Hoài Nam (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
1407h00 18/09/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSELF CHECK 7Đinh Thái Hoàng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Trần Hoài Nam (3t, )
Đinh Thành Nam (3t, )
Đặng Minh Quân (3t, )
Nguyễn Thùy Trang (3t, )
Đoàn Thế Vượng (3t, )
1507h00 19/09/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiSELF CHECK 7
TEST 1
Đoàn Thế Vượng (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Trần Hoài Nam (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Lại Tuấn Minh (2t, )
1607h00 25/09/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maitest 1 cont
unit 8
1707h00 26/09/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Lê Đại Dương (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Hải (2t, )
Đinh Thái Hoàng (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Trần Hoài Nam (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
1807h00 01/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Lê Đại Dương (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Hải (2t, )
Đinh Thái Hoàng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Trần Hoài Nam (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
1907h00 08/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Lê Đại Dương (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Nguyễn Ngọc Hải (2t, )
Đinh Thái Hoàng (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Nguyễn Hữu Mạnh (1t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Trần Hoài Nam (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
2007h00 09/10/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 8Nguyễn Quang Anh (3t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t, )
Nguyễn Minh Hiếu (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Lê Đức Minh (1t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Đinh Thành Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
Đặng Minh Quân (3t, )
Nguyễn Thùy Trang (3t, )
Đoàn Thế Vượng (3t, )
2107h00 10/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 8 contNguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Vũ Văn Đức (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Nguyễn Hữu Mạnh (1t, )
Lê Đức Minh (1t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
2207h00 15/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 8Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Minh Hiếu (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
2307h00 16/10/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 8
2407h00 17/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Phạm Trường Giang (1t, )
Đinh Trung Hiếu (1t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
Đặng Thế Quang (1t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
2507h00 22/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (1t, )
Nguyễn Minh Hiếu (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (1t, )
Lê Đức Minh (1t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Phạm Đức Tài (1t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
2607h00 23/10/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t, )
Nguyễn Quang Anh (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đặng Minh Quân (3t, )
2707h00 24/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9
self check 9
Nguyễn Quang Anh (1t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (1t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
2807h00 29/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 9Nguyễn Quang Anh (1t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
Đinh Thành Nam (1t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
Hoàng Tuấn Phúc (1t, )
Đặng Minh Quân (1t, )
Nguyễn Thùy Trang (1t, )
Đoàn Thế Vượng (1t, )
2907h00 30/10/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 9Nguyễn Quang Anh (2t, )
Đỗ Hoàng Anh (1t, )
Đặng Minh Quân (3t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Đinh Thành Nam (3t, )
Nguyễn Thùy Trang (3t, )
Đoàn Thế Vượng (3t, )
3007h00 31/10/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 9Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Đinh Trung Hiếu (1t, )
Nguyễn Minh Hiếu (1t, )
Đồng Văn Hiếu (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (1t, )
Nguyễn Hữu Mạnh (1t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
Đinh Thành Nam (1t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
Nguyễn Chí Nguyên (1t, )
Đặng Thế Quang (1t, )
Đặng Minh Quân (1t, )
Phạm Đức Tài (1t, )
Nguyễn Thùy Trang (1t, )
Đoàn Thế Vượng (1t, )
3107h00 05/11/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check 9
test 2
Nguyễn Quang Anh (2t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (2t, )
3207h00 06/11/2019C1013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maitest 2
unit 10
Nguyễn Quang Anh (3t, )
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Đinh Thành Nam (2t, )
Phan Minh Phú (2t, )
Đặng Minh Quân (2t, )
Nguyễn Thùy Trang (2t, )
Đoàn Thế Vượng (3t, )
3307h00 07/11/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10
3407h00 12/11/2019C1012CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10

Lịch trình dự kiến