Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2101NQuản Trị Chiến Lược Cao Thị Hồng Hạnh07161vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Quang Anh1712402013QT2101N
10.96%
89.03999999999999%
80000
2Bùi Thị Minh Hằng1712402009QT2101N
1.43%
98.57%
10000
3Trần Hữu Hiếu1712402010QT2101N
0%
100.0%
0000
4Trần Minh Hiếu1712402017QT2101N
13.43%
86.57%
90000
5Đào Thị Hoan1712402015QT2101N
1.54%
98.46%
10000
6Vũ Hữu Lâm1712402011QT2101N
20.0%
80.0%
140000
7Nguyễn Kiều Linh1712404001QT2101N
4.92%
95.08%
30000
8Trần Đức Mạnh1712402007QT2101N
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Thị Thu Thanh1712753005QT2101N
4.92%
95.08%
30000
10Nguyễn Ngọc Thành1712402006QT2101N
7.14%
92.86%
50000
11Nguyễn Hà Trang1712402012QT2101N
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 23/08/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học
Chương I: Tổng quan về quản trị chiến lược
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, false)
Trần Minh Hiếu (3t, false)
208h55 30/08/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương I: tiếp
Chương II: Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
Trần Minh Hiếu (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
Nguyễn Kiều Linh (3t, false)
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Đỗ Thị Thái (3t, false)
308h55 06/09/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương II: tiếp
Chương III: Phân tích môi trg kinh doanh
I. Phân tích môi trg vĩ mô
Nguyễn Văn Lợi (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
408h55 13/09/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiêp
II Phân tích môi trg vi mô
III Phân tích nội bộ doanh nghiệp
Đỗ Thị Thái (3t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t, false)
513h00 19/09/2019B1022QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
607h00 20/09/2019B2052QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: Xây dựng lợi thế cạnh tranhĐỗ Thị Thái (2t, false)
Nguyễn Quang Anh (1t, )
Bùi Thị Minh Hằng (1t, false)
Đào Thị Hoan (1t, )
708h55 20/09/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếp
Đg1:Nắm được cơ sở lý luận chung về quản trị chiến lược
Chương V: Chiến lược cấp doanh nghiệp
Đỗ Thị Thái (3t, false)
807h00 23/09/2019B2032QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: Phân tích môi trg kinh doanh xác định điểm mạnh điểm yếu cơ hội và nguy cơ
908h55 27/09/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: tiếpTrần Minh Hiếu (3t, false)
Vũ Hữu Lâm (3t, false)
1008h55 04/10/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: tiêp
Chương V: Chiến lược cấp doanh nghiệp
1109h50 10/10/2019C2042QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương V: TiếpNguyễn Quang Anh (2t, false)
1213h00 10/10/2019B1023QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếp
Chương VI: Chiến lược kinh doanh
Nguyễn Quang Anh (3t, false)
1308h55 11/10/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhĐi thực tế
1409h50 17/10/2019C2042QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương VI; tiếpNguyễn Quang Anh (2t, true)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
1513h00 17/10/2019B1023QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp
Chương VII: Chiến lược cấp chức năng
Nguyễn Quang Anh (3t, true)
1608h55 18/10/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương VII : Chiến lược cấp chức năngNguyễn Quang Anh (3t, true)
Bùi Thị Minh Hằng (3t, true)
Nguyễn Ngọc Thành (3t, true)
1709h50 24/10/2019C2042QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương VII : tiếp
1808h55 25/10/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương VII : tiếp
Đg3: Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp và giải pháp Marketing
1909h50 31/10/2019C2042QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhĐg3: tiếp
2008h55 01/11/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhĐg3: tiếp
Chương VIII: Lựa chọn chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược
2109h50 07/11/2019C2042QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương VIII : tiếp
Chương IX: Thiết kế cơ cấu tổ chứ và hệ thống kiểm soát chiến lược
2208h55 08/11/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương IX:tiếp
Chương X: Đánh giá chiến lược
2308h55 15/11/2019B2053QT2101N
Quản Trị Chiến Lược
Cao Thị Hồng HạnhChương X: tiếp
Đg1 bài 2

Lịch trình dự kiến