Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2001TQuản Trị Ngân Hàng Thương Mại Cao Thị Thu04533vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thị Bảo Chung1612404003QT2001T
0%
100.0%
0000
2Trần Thùy Dương1612404005QT2001T
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Ngọc Đức1612101014QT2001T
0%
100.0%
0000
4Vũ Ngọc Lan1612404004QT2001T
0%
100.0%
0000
5Mai Thị Nguyệt Minh1612404010QT2001T
0%
100.0%
0000
6Trần Ngọc Việt Nhật1612404008QT2001T
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 22/08/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị ThuChương 1. Quản trị nguồn vốn của NHTM
1.Tổng quan về quản trị nguồn vốn
2. Quản trị vốn tự có
208h55 29/08/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu2. Quản trị vốn tự có
3. Quản trị vốn tiền gửi
308h55 05/09/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu3. Quản trị vốn tiền gửi
4. Quản trị vốn phi tiền gửi
408h55 12/09/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu4. Quản trị vốn phi tiền gửi
Chương 2. Quản trị tài sản Có
1. Quản trị dự trữ và thanh khoản
508h55 19/09/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu1. Quản trị dự trữ và thanh khoản
2. Quản trị danh mục cho vay
608h55 26/09/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu2. Quản trị danh mục cho vay
3. Quản trị danh mục đầu tư
708h55 03/10/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị ThuĐánh giá lần 1
Chương 3.Quản trị rủi ro trong kinh doanh NH
1. Tổng quan về rủi ro trong kinh doanh NH
2. Rủi ro tín dụng
808h55 10/10/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu2. Rủi ro tín dụng
908h55 17/10/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu2. Rủi ro tín dụng (tiếp theo)
3. Rủi ro thanh khoản
1008h55 24/10/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu4. Rủi ro lãi suất
5. Rủi ro tỷ giá
1108h55 31/10/2019B2053QT2001T
Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại
Cao Thị Thu5. Rủi ro tỷ giá
Chương 4. Quản trị kết quả kinh doanh NH
1. Khái niệm và mục tiêu quản trị

Lịch trình dự kiến