Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2001Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất Đỗ Anh Dũng04632vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Thế Bách1612102015DC2001
6.52%
93.48%
3000.00
2Trần Xuân Bách1612102014DC2001
17.39%
82.61%
8000.00
3Lưu Chí Công1612102005DC2001
4.35%
95.65%
2000.00
4Đào Trọng Đại1612102013DC2001
13.04%
86.96000000000001%
6000.00
5Vũ Khắc Hiếu1612102004DC2001
13.04%
86.96000000000001%
6000.00
6Lê Trung Hiếu1612102003DC2001
0.0%
100.0%
0000.00
7Lê Hoàng Hiệp1612102017DC2001
21.74%
78.26%
10000.00
8Đinh Tiến Huy1612102011DC2001
21.74%
78.26%
10000.00
9Nguyễn Ngọc Khánh1612102001DC2001
8.7%
91.3%
4000.00
10Lê Đình Lâm1612102008DC2001
17.39%
82.61%
8000.00
11Đoàn Công Minh1412101047DC2001
8.7%
91.3%
4000.00
12Lê Quang Minh1412102041DC2001
17.39%
82.61%
80000
13Trần Đình Phong1512102024DC2001
8.7%
91.3%
4000.00
14Đinh Đắc Quang1612102010DC2001
17.39%
82.61%
8000.00
15Bùi Xuân Thành1612102006DC2001
6.52%
93.48%
3000.00
16Nguyễn Đức Thuận1612102009DC2001
21.74%
78.26%
100000
17Nguyễn Hữu Tiến1612102007DC2001
21.74%
78.26%
10000.00
18Đào Hữu Toàn1612102016DC2001
15.22%
84.78%
7000.00
19Phan Quang Toàn1612102019DC2001
21.74%
78.26%
100000
20Nguyễn Thành Tôn1612102002DC2001
17.39%
82.61%
80000
21Trần Văn Trung1612102020DC2001
0.0%
100.0%
0000.00
22Nguyễn Anh Tuấn1612102012DC2001
13.04%
86.96000000000001%
6000.00

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 23/08/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngCHƯƠNG 1. SẢN XUẤT – ĐỐI TƯỢNG TỰ
ĐỘNG HOÁ
1.1. Khái niệm
1.2. Cấu trúc của quá trình công nghệ và quá trình sản xuất

Vũ Thế Bách (2t, false)
Trần Xuân Bách (2t, false)
Phan Quang Toàn (1t, )
Đào Trọng Đại (2t, false)
Vũ Khắc Hiếu (2t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (1t, )
Lê Hoàng Hiệp (2t, false)
Đinh Tiến Huy (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Trần Đình Phong (2t, false)
Đinh Đắc Quang (2t, false)
Bùi Xuân Thành (2t, false)
Đào Hữu Toàn (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
207h00 30/08/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng1.3. Cấu trúc quá trình công nghệ và cấu trúc quá trình sản xuất
1.3.1. Cấu trúc quá trình công nghệ
1.3.2. Cấu trúc quá trình sản xuất
1.3.3. Các công đoạn của quá trình sản xuất
307h00 06/09/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngCHƯƠNG 2. ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
2.1. Mở đầu
2.2. Tháp điều khiển xí nghiệp
Trần Xuân Bách (2t, true)
Lưu Chí Công (2t, false)
Lê Hoàng Hiệp (2t, false)
407h00 13/09/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng2.3. Các thao tác cơ bản và quy trình điều khiển quá
trình công nghệ.

Bùi Xuân Thành (1t, false)
Đoàn Công Minh (1t, false)
Trần Xuân Bách (1t, false)
Nguyễn Anh Tuấn (1t, false)
507h00 20/09/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngCHƯƠNG 3. TỰ ĐỘNG HOÁ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
3.1. Mở đầu
3.2. Các nguyên tắc tự động hoá điều khiển quá
trình sản xuất
Lê Đình Lâm (2t, false)
Đoàn Công Minh (1t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
Phan Quang Toàn (1t, false)
607h00 27/09/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng3.3. Phân cấp HT TĐH ĐK QTCN
3.4. Hiệu quả kinh tế của HT TĐH ĐK QTCN

Nguyễn Anh Tuấn (2t, false)
707h00 04/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng3.5. Độ tin cậy của HT TĐH ĐK QTCN
3.6. Mức độ khoa học kỹ thuật của HT TĐH ĐK
Lê Quang Minh (1t, )
807h00 10/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngCHƯƠNG 4. CÁC DẠNG ĐẢM BẢO TRONG HT TĐH ĐK QTCN
4.1. Các dạng đảm bảo của HT TĐH ĐKQTCN
4.2. Đảm bảo thông tin

Nguyễn Ngọc Khánh (2t, false)
Lê Quang Minh (1t, )
907h00 11/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng4.3. Đảm bảo toán học
4.4. Đảm bảo kỹ thuật.
Lê Hoàng Hiệp (2t, false)
Lê Đình Lâm (2t, false)
Nguyễn Đức Thuận (2t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
1007h00 17/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng4.4. Đảm bảo kỹ thuật (tiếp).Trần Xuân Bách (2t, false)
1107h00 18/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngCHƯƠNG 5. TỔ CHỨC LÀM VIỆC TRONG HT
TĐH ĐK QTCN
5.1. Cơ cấu tổ chức của HT TĐH ĐK QTCN
5.2. Quy trình làm việc của nhân viên vận hành
Trần Xuân Bách (2t, false)
Vũ Khắc Hiếu (2t, false)
Lê Đình Lâm (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Đinh Đắc Quang (2t, false)
Nguyễn Đức Thuận (2t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
Đào Hữu Toàn (2t, false)
Phan Quang Toàn (2t, false)
1207h00 24/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng5.3. Thành phần và số lượng nhân viên vận hành trong
HT TĐH ĐK QTCN.
5.4. Công việc điều phối trong HT TĐH ĐK QTCN.
Đinh Tiến Huy (2t, false)
Trần Đình Phong (2t, false)
Đinh Đắc Quang (2t, false)
Đào Hữu Toàn (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
1307h00 25/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh DũngCHƯƠNG 6. MỘT SỐ HỆ THỐNG TĐH QTCN
6.1. Hệ thống SCADA và giám sát các tế bào sản xuất
Lê Hoàng Hiệp (2t, false)
Đinh Tiến Huy (2t, false)
Lê Đình Lâm (2t, false)
Lê Quang Minh (2t, false)
Nguyễn Đức Thuận (2t, false)
Nguyễn Hữu Tiến (2t, false)
Phan Quang Toàn (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
1407h00 31/10/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng6.1. Hệ thống SCADA và giám sát các tế bào sản xuất (tiếp)

Đào Trọng Đại (2t, false)
Đinh Tiến Huy (2t, false)
Đinh Đắc Quang (2t, false)
Nguyễn Thành Tôn (2t, false)
1507h00 01/11/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng6.2. Hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất xi măng

Nguyễn Đức Thuận (2t, false)
Phan Quang Toàn (2t, false)
1607h00 07/11/2019B1052DC2001
Tự Động Hoá Quá Trình Sản Xuất
Đỗ Anh Dũng6.2. Hệ thống tự động hoá quá trình sản xuất xi măng (tiếp)Trần Xuân Bách (1t, )
Đoàn Công Minh (2t, false)
Đào Hữu Toàn (1t, )

Lịch trình dự kiến