Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT2001CPhát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ Đỗ Văn Chiểu616140

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Thành Công1612111012CT2001C
17.86%
82.14%
103.00.03
2Lưu Thế Dũng1512101007CT2001C
19.67%
80.33%
123.00.03
3Nguyễn Thành Dương1612101015CT2001C
25.0%
75.0%
142.00.02
4Lê Quang Dư1612111017CT2001C
10.0%
90.0%
63.00.03
5Bùi Đình Tuấn Đạt1612111010CT2001C
25.0%
75.0%
143.00.03
6Vũ Ngọc Đông1612112004CT2001C
68.85%
31.150000000000006%
420.000
7Trần Duy Hải1612101006CT2001C
21.43%
78.57%
122.00.02
8Nguyễn Đức Hiếu1612111001CT2001C
3.57%
96.43%
24.00.04
9Phạm Trung Hiếu1612404011CT2001C
20.0%
80.0%
122.00.02
10Dương Đức Hoạt1612111013CT2001C
19.67%
80.33%
123.00.03
11Nguyễn Lê Đức Huy1612111006CT2001C
9.84%
90.16%
63.00.03
12Nguyễn Hoàng Kỳ1612112001CT2001C
10.71%
89.28999999999999%
63.00.03
13Phạm Gia Lộc1612101011CT2001C
21.43%
78.57%
122.002
14Lê Đức Phú1412402054CT2001C
10.0%
90.0%
63.00.03
15Trần Hữu Minh Sang1612111009CT2001C
13.33%
86.67%
83.00.03
16Trần Việt Thắng1512101006CT2001C
39.34%
60.66%
240.00.00
17Trần Đức Tường1612111004CT2001C
16.67%
83.33%
102.00.02
18Đinh Văn Tùng1612111003CT2001C
6.67%
93.33%
43.00.03

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 21/08/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn ChiểuChương 1: Giới thiệu về môn học
1.1. Giới thiệu
1.2. Khái niệm kiến trúc hướng dịch vụ
207h00 22/08/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu1.3. Các thành phần chính trong SOA
1.4. Một số giải pháp SOA
Phạm Trung Hiếu (2t, false)
Trần Đức Tường (2t, false)
Đoàn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Duy Hải (2t, false)
309h50 28/08/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu1.4. Một số giải pháp SOA
Chương 2: Tích hợp hệ thống
2.1 Giới thiệu các công nghệ đối tượng phân tán
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Đoàn Trung Hiếu (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
407h00 29/08/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu2.2 Enterprise JavaBeanVũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Lê Đức Phú (2t, false)
Đoàn Trung Hiếu (2t, false)
509h50 04/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu2.3 CORBAVũ Ngọc Đông (2t, false)
Đoàn Trung Hiếu (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Trần Đức Tường (2t, false)
607h00 05/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn ChiểuChương 3: Giới thiệu về XML
3.1 Lịch sử của XML
Lê Thành Công (2t, false)
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Duy Hải (2t, false)
Đoàn Trung Hiếu (2t, false)
Phạm Trung Hiếu (2t, false)
Nguyễn Lê Đức Huy (2t, false)
Phạm Gia Lộc (2t, false)
Trần Hữu Minh Sang (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Đinh Văn Tùng (2t, false)
709h50 11/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu3.2 Các cú pháp của XMLNguyễn Thành Dương (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Duy Hải (2t, false)
Đoàn Trung Hiếu (2t, false)
Phạm Trung Hiếu (2t, false)
Phạm Gia Lộc (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Trần Đức Tường (2t, false)
807h00 12/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu3.3 Công dụng của XMLLê Quang Dư (2t, false)
Bùi Đình Tuấn Đạt (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Đoàn Trung Hiếu (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Nguyễn Hoàng Kỳ (2t, false)
Phạm Gia Lộc (2t, false)
909h50 18/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu3.4 DTD và XML SchemaVũ Ngọc Đông (2t, false)
1007h00 19/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu3.5 DOM, SAX, XPath, XqueryLê Thành Công (2t, false)
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Lê Quang Dư (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Duy Hải (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
1109h50 25/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn ChiểuChương 4: Giới thiệu về Dịch vụ Web
4.1. Các hạn chế của tích hợp hệ thống dựa trên thành phần
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Duy Hải (2t, false)
Phạm Trung Hiếu (2t, false)
Phạm Gia Lộc (2t, false)
1207h00 26/09/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu4.2. Giới thiệu dịch vụ Web Lê Thành Công (2t, false)
Lưu Thế Dũng (2t, false)
Nguyễn Thành Dương (2t, false)
Bùi Đình Tuấn Đạt (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Phạm Trung Hiếu (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Phạm Gia Lộc (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
1309h50 02/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu4.2. Giới thiệu dịch vụ Web (t)Vũ Ngọc Đông (2t, false)
1407h00 03/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu4.3. Thành phần cơ bản trong kiến trúc dịch vụ Web: SOAP, WSDL, UDDILưu Thế Dũng (2t, false)
Bùi Đình Tuấn Đạt (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Duy Hải (2t, false)
1509h50 09/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu4.3. Thành phần cơ bản trong kiến trúc dịch vụ Web: SOAP, WSDL, UDDI (t)Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Trần Hữu Minh Sang (2t, false)
1607h00 10/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn ChiểuChương 5. REST
5.1 HTTP
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Lê Thành Công (2t, false)
Lưu Thế Dũng (2t, false)
Lê Quang Dư (2t, false)
Bùi Đình Tuấn Đạt (2t, false)
Phạm Trung Hiếu (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Nguyễn Lê Đức Huy (2t, false)
Nguyễn Hoàng Kỳ (2t, false)
Lê Đức Phú (2t, false)
Trần Đức Tường (2t, false)
1709h50 16/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu5.2 Các thao tác của RESTVũ Ngọc Đông (2t, false)
1807h00 17/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu5.3 Ajax
Chương 6. Kết hợp dịch vụ
6.1 Giới thiệu phần cơ bản của WS-BPEL
Lưu Thế Dũng (2t, false)
Bùi Đình Tuấn Đạt (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Nguyễn Lê Đức Huy (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Trần Hữu Minh Sang (2t, false)
Trần Đức Tường (2t, false)
Đinh Văn Tùng (2t, false)
1909h50 23/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu6.2 Một số khái niệm nâng cao trong WS-BPELLưu Thế Dũng (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Lê Đức Phú (2t, false)
2007h00 24/10/2019B1012CT2001C
Phát Triển Phần Mềm Hướng Dịch Vụ
Đỗ Văn Chiểu6.2 Một số khái niệm nâng cao trong WS-BPEL (t)Bùi Đình Tuấn Đạt (2t, false)
Vũ Ngọc Đông (2t, false)
Dương Đức Hoạt (2t, false)
Trần Việt Thắng (2t, false)
Trần Hữu Minh Sang (2t, false)

Lịch trình dự kiến