Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Lý Thuyết Đồ Thị Đỗ Văn Chiểu404040

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đỗ Hoàng Anh1812101004CT2201C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
2Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
3Vũ Văn Đức1812111009CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
4Nguyễn Trường Giang1812111007CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
5Vũ Đức Hiếu1812111010CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
6Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
7Lâm Văn Hưng1512101015CT1901M
15.0%
85.0%
60.01.01.00
8Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
7.5%
92.5%
33.01.02.06
9Đỗ Thị Minh1812112001CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
10Đinh Thành Nam1812111003CT2201M
92.5%
7.5%
370.0000
11Nguyễn Chí Nguyên1812111001CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
12Hoàng Tuấn Phúc1812101005CT2201C
0.0%
100.0%
04.02.02.08
13Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
7.5%
92.5%
33.02.02.07
14Phạm Đức Tài1812111014CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08
15Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0.0%
100.0%
04.02.02.08

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 22/08/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn ChiểuChương 1. Khái niệm cơ bản của đồ thị
1.1 Các khái niệm cơ bản
1.2 Biểu diễn đồ thị
208h55 29/08/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn Chiểu1.3 Tính liên thông của đồ thị
1.4 Phân loại đồ thị
Lại Tuấn Minh (3t, false)
Trần Hoài Nam (3t, false)
Đinh Thành Nam (3t, false)
Đặng Thế Quang (3t, false)
308h55 05/09/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn ChiểuChương 2. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
2.1 Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị
Nguyễn Hữu Mạnh (3t, false)
Lại Tuấn Minh (3t, false)
Trần Hoài Nam (3t, false)
Đinh Thành Nam (3t, false)
408h55 12/09/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn Chiểu2.2 Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị

2.3 Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông
Lại Tuấn Minh (3t, false)
Trần Hoài Nam (3t, false)
Đinh Thành Nam (3t, false)
508h55 19/09/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn ChiểuChương 3. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
3.1 Đồ thị Euler
3.2 Đồ thị Hamilton
Lâm Văn Hưng (3t, false)
Lại Tuấn Minh (3t, false)
Trần Hoài Nam (3t, false)
Đinh Thành Nam (3t, false)
608h55 26/09/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn Chiểu3.2 Đồ thị Hamilton (t)
Bài kiểm tra 1
Chương 4. Cây và cây khung của đồ thị
4.1 Cây
4.2 Cây khung
Trần Hoài Nam (3t, false)
Đinh Thành Nam (3t, false)
708h55 03/10/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn Chiểu4.2 Cây khung (t)
4.3 Các thuật toán tìm cây khung và ứng dụng

4.3.1 Thuật toán tìm cây khung trên đồ thị không trọng số
Trần Hoài Nam (3t, false)
Đinh Thành Nam (3t, false)
808h55 10/10/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn Chiểu4.3.2 Thuật toán tìm cây khung trên đồ thị có trọng số - Thuật toán PRIM
4.3.2 Thuật toán tìm cây khung trên đồ thị có trọng số - Thuật toán KRUSKAL
Bài kiểm tra 2
Đinh Thành Nam (3t, false)
Lâm Văn Hưng (3t, false)
908h55 17/10/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn ChiểuChương 5. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
5.1 Khái niệm
5.2 Ứng dụng
5.3 Thuật toán Dijstra
Đinh Thành Nam (3t, false)
1013h55 17/10/2019A1015CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn ChiểuThực hành 1,2Đinh Thành Nam (5t, false)
1108h55 24/10/2019C1013CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn ChiểuThực hành 3Đinh Thành Nam (3t, false)
1213h55 24/10/2019A1015CT22
Lý Thuyết Đồ Thị
Đỗ Văn ChiểuThực hành 4,5Đinh Thành Nam (5t, false)

Lịch trình dự kiến