Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA2101NDịch Nghe 2 Đào Thị Lan Hương0420vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đặng Hà Anh1712753016NA2101N
0%
100.0%
0000
2Phạm Thị Quỳnh Hoa1712753013NA2101N
0%
100.0%
0000
3Ngô Thị Hương1712753015NA2101N
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Thị Thùy Linh1712753011NA2101N
0%
100.0%
0000
5Phạm Đức Mạnh1612111016NA2101N
0%
100.0%
0000
6Hồ Thị Thanh Mỹ1712753001NA2101N
0%
100.0%
0000
7Trần Thị Ninh1712753014NA2101N
0%
100.0%
0000
8Trần Thị Minh Phương1712401005NA2101N
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Tất Thành1712753007NA2101N
0%
100.0%
0000
10Phạm Ngọc Thư1712401008NA2101N
0%
100.0%
0000
11Vũ Thị Huệ Trúc1712753010NA2101N
0%
100.0%
0000
12Nguyễn Thị Tố Uyên1712753002NA2101N
0%
100.0%
0000
13Nguyễn Thu Uyên1712753018NA2101N
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến