Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2001NQuản Trị Doanh Nghiệp Lã Thị Thanh Thủy08181vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đào Lan Anh1612402004QT2001N
7.14%
92.86%
60000
2Vũ Quốc Anh1612402011QT2001N
0.0%
100.0%
00000
3Đinh Thùy Dương1612402027QT2001N
10.71%
89.28999999999999%
90000
4Vũ Trần Trọng Hiếu1612402022QT2001N
7.14%
92.86%
60000
5Trần Thế Hội1612402014QT2001N
47.62%
52.38%
400000
6Nguyễn Phú Hưng1512101016QT2001N
14.29%
85.71000000000001%
120000
7Lê Tùng Hưng1412101125QT2001N
3.57%
96.43%
30000
8Nguyễn Thị Thùy Linh1612402007QT2001N
11.9%
88.1%
100000
9Hà Thị Khánh Ly1612402039QT2001N
0.0%
100.0%
00000
10Vũ Hoàng Phát1612402010QT2001N
10.98%
89.02%
90000
11Nguyễn Như Phương1612402017QT2001N
8.33%
91.67%
70000
12Nguyễn Trần Vinh Quang1612402006QT2001N
8.33%
91.67%
70000
13Vũ Thị Phương Thảo1612402018QT2001N
0.0%
100.0%
00000
14Nguyễn Văn Thăng1612402021QT2001N
5.95%
94.05%
50000
15Nguyễn Quốc Toàn1612402005QT2001N
13.1%
86.9%
110000
16Đặng Thị Minh Trang1612402001QT2001N
0%
100.0%
0000
17Nguyễn Thu Trang1612402015QT2001N
0.0%
100.0%
00000
18Đặng Chí Trung1612402041QT2001N
0.0%
100.0%
00000
19Nguyễn Văn Tùng1612402013QT2001N
0%
100.0%
0000
20Dương Quốc Việt1612402023QT2001N
3.57%
96.43%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 19/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyGiới thiệu
Chương I: Đại cương về Quản trị Doanh nghiệp (7t)
I. Bản chất về hoạt động kinh doanh
Tình huống
Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (3t, )
Lê Tùng Hưng (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
208h55 22/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp
Doanh nghiệp và môi Trường kinh doanh
Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Đỗ Quang Khải (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
308h55 26/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIi.Môi trường trong kinh doanh
Tình huống
Đỗ Quang Khải (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
408h55 29/08/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp
508h55 05/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyPhương pháp ra quyết định
Phong cách quản trị
Vũ Trần Trọng Hiếu (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
608h55 09/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII lựa chọn các nhân tố sản xuất
Tình huống
III. Lựa chọn hình thức pháp lý
Đỗ Quang Khải (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
708h55 12/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếpĐỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
808h55 16/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp
Chương 3
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
908h55 19/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương IV:Hoạch định chương trinh QTDN (7t)
I. Hoạch định mục tiệu của doanh nghiệp.
II. Dự thảo chiến lược doanh nghịêp
Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
1008h55 26/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống
Một số phương pháp và công cụ sử dụng trong hoạch định
Trần Thế Hội (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
1108h55 30/09/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống
IV. Một số phương pháp và công cụ sử dụng trong hoach định
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
1208h55 03/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyChương V:Quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp
(8t)
I. Khái niệm và vai trò của quản trị khoa học và công nghiệp
II. Chuyển giao công nghệ trong doanh nghiệp+ Tình huống
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
Dương Quốc Việt (3t, )
Nguyễn Như Phương (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
1308h55 07/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII. đổi mới công nghệ trong doanh nghiêp
Bài tập
IV. Đánh giḠtrình độ công nghệ
Đinh Thùy Dương (3t, )
Đỗ Quang Khải (3t, )
Ngô Thị Thảo (3t, )
1408h55 10/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. Đánh giḠtrình độ công nghệ
Chương VI: Qủan trị vật tư (11t)
I Khái niêm vât tư kỹ thuât và quản trị cung ứng nguyên vật liệu
Đào Lan Anh (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
1508h55 14/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII. Phương pháp
III. Quản trị vật tư nội bộ
IV. Dự trữ sản xuất
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, )
1608h55 17/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. Dự trữ sản xuất
V. Tổ chức cấp phát vật tư trong doanh nghiÖp
Tình huống
1708h55 21/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyVI. Phân tích tình hình mua sắm vật tư
Bài tập
Đánh giá 2
Vũ Trần Trọng Hiếu (3t, )
1808h55 24/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyI Tiêu thụ sản phẩm và quản trị tiêu thụ sản phẩm
II. Nghiên cứu thị trường
III. Xây dựng và quản lý hệ thống phân phối
Đinh Thùy Dương (3t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Trần Thế Hội (1t, )
1908h55 28/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTình huống
IV. Xây dựng chính sách tiêu thụ
V. Kế hoạch hóa khâu tiêu thụ
Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Trần Vinh Quang (3t, )
Nguyễn Quốc Toàn (2t, )
2008h55 31/10/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyVI Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng
Chương VIII: Quản trị chi phí và kết quả (11t)
I. Các khái niệm cơ bản
Trần Thế Hội (3t, )
2108h55 04/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyII.QTCP và mức lãi thô theo truyền thống
Tình huống
Trần Thế Hội (3t, )
2208h55 07/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIII.QTCP, Kết quả theo phương thức mới , chìa khóa MLT
Bài tập
Đinh Thùy Dương (3t, )
Trần Thế Hội (3t, )
Nguyễn Như Phương (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, )
Nguyễn Quốc Toàn (3t, )
2308h55 11/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyIV. ứng dụng PP tính mức lãi thô vào quản trị một số thương vụ
Bài tập
V .Ứng dụng phương pháp MLT
Trần Thế Hội (3t, )
Đào Lan Anh (3t, )
Nguyễn Phú Hưng (1t, )
Nguyễn Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Trần Vinh Quang (3t, )
Nguyễn Văn Thăng (1t, )
2408h55 14/11/2019B2031QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp
2508h55 18/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp
Chương 9: Quản trị các chính sách tài chính
Trần Thế Hội (3t, )
2608h55 21/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp chương 9Trần Thế Hội (3t, )
Vũ Hoàng Phát (3t, )
2708h55 22/11/2019B2032QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp
2808h55 25/11/2019B2033QT2001N
Quản Trị Doanh Nghiệp
Lã Thị Thanh ThủyTiếp
đánh giá
Trần Thế Hội (3t, )

Lịch trình dự kiến