Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT21N-K-TMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương06030vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Quang Anh1712402013QT2101N
6.67%
93.33%
40000
2Phạm Quỳnh Chi1712401027QT2101K
0%
100.0%
0000
3Ngô Bạch Diệp1712401022QT2101K
0%
100.0%
0000
4Phạm Thành Dương1712401017QT2101K
0%
100.0%
0000
5Lê Bá Việt Đức1712401018QT2101K
10.0%
90.0%
60000
6Đỗ Văn Đức1512401012QT1901N
10.0%
90.0%
60000
7Bùi Thị Minh Hằng1712402009QT2101N
10.0%
90.0%
60000
8Lê Hoàng Minh Hiếu1712404003QT2101T
0%
100.0%
0000
9Trần Hữu Hiếu1712402010QT2101N
10.0%
90.0%
60000
10Trần Minh Hiếu1712402017QT2101N
10.0%
90.0%
60000
11Đào Thị Hoan1712402015QT2101N
10.0%
90.0%
60000
12Vũ Đức Hợp1712402001QT2101K
3.33%
96.67%
20000
13Phan Thị Thu Hường1712401003QT2101K
0%
100.0%
0000
14Vũ Hữu Lâm1712402011QT2101N
10.0%
90.0%
60000
15Nguyễn Kiều Linh1712404001QT2101N
10.0%
90.0%
60000
16Ngô Thị Khánh Lương1712401016QT2101K
0%
100.0%
0000
17Trần Đức Mạnh1712402007QT2101N
0.0%
100.0%
00000
18Trần Công Minh1712401009QT2101T
0%
100.0%
0000
19Hoàng Kim Ngân1712402014QT2101T
6.67%
93.33%
40000
20Dương Hồng Ngọc1712401006QT2101K
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thị Huyền Nhung1712401028QT2101K
0%
100.0%
0000
22Đoàn Thị Phương Oanh1712401001QT2101K
3.33%
96.67%
20000
23Nguyễn Đức Phương1712401030QT2101K
6.67%
93.33%
40000
24Đỗ Nguyễn Mai Phương1712401015QT2101K
0%
100.0%
0000
25Nguyễn Thị Hà Phương1712401013QT2101K
3.33%
96.67%
20000
26Bùi Phương Quỳnh1712401012QT2101K
3.33%
96.67%
20000
27Nguyễn Thị Thu Thanh1712753005QT2101N
10.0%
90.0%
60000
28Đặng Duy Thành1712404002QT2101T
0%
100.0%
0000
29Nguyễn Ngọc Thành1712402006QT2101N
6.67%
93.33%
40000
30Tống Thị Thu Thảo1712404004QT2101T
0.0%
100.0%
00000
31Bùi Thị Thu Thủy1712401024QT2101K
0%
100.0%
0000
32Nguyễn Hà Trang1712402012QT2101N
3.33%
96.67%
20000
33Trần Hà Trang1712401002QT2101K
6.67%
93.33%
40000
34Vũ Thị Huyền Trang1712401010QT2101K
0%
100.0%
0000
35Lê Thị Trang1712401011QT2101K
0%
100.0%
0000
36Nguyễn Thị Trang1712401014QT2101K
3.33%
96.67%
20000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 21/08/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương chi tiết môn học
Chương 1- Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
1.1. Vai trò của marketing trong kinh doanh
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
207h00 22/08/2019C2042QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương1.1. Vai trò của marketing trong kinh doanh
1.2. Một số khái niệm cơ bản của marketing
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
307h00 28/08/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương1.2. Một số khái niệm cơ bản của marketingVũ Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
407h00 29/08/2019C2042QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống thông tin marketing
2.1. Hệ thống thông tin marketing (MIS)
2.2. Nghiên cứu marketing
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
507h00 04/09/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương2.2. Nghiên cứu marketingPhạm Thị Bình (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Bùi Phương Quỳnh (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
607h00 05/09/2019C2042QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương2.2. Nghiên cứu marketing
Chương 3- Tác động của môi trường kinh doanh tới HĐ mar
3.1. Tổng quan sự tác động của môi trường kinh doanh
Phạm Thị Bình (2t, false)
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Nguyễn Văn Lợi (2t, false)
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Hà Phương (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
Phạm Thị Anh Thư (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)
707h00 11/09/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi trường marketing vi môLê Bá Việt Đức (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
Nguyễn Hà Trang (2t, false)
807h00 12/09/2019C2042QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi trường marketing vi mô
3.3. Tác động của môi trường marketing vĩ mô
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
Đỗ Thị Thái (2t, false)
907h00 18/09/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi trường marketing vĩ mô

Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
Đỗ Văn Đức (2t, false)
1007h00 19/09/2019C2042QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi trường marketing vĩ mô
ĐG1
Bùi Thị Minh Hằng (2t, false)
1107h00 25/09/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 4 - Hành vi k. hàng và định hướng HĐ mar của DN
4.1. Khái quát về thị trường NTD
4.2. Mô hình hành vi mua của NTD
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
1207h00 26/09/2019C2042QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của NTDHoàng Kim Ngân (2t, false)
Nguyễn Đức Phương (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
1307h00 02/10/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của NTDNguyễn Quang Anh (2t, false)
Trần Hữu Hiếu (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Thanh (2t, false)
Nguyễn Thị Trang (2t, false)
1407h00 03/10/2019C2042QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông qua quyết định mua của NTDLê Bá Việt Đức (2t, false)
Đỗ Văn Đức (2t, false)
Vũ Đức Hợp (2t, false)
Hoàng Kim Ngân (2t, false)
Vũ Hồng Ngọc (2t, false)
1507h00 09/10/2019B2052QT21N-K-T
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 5- Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
5.1. Phân đoạn thị trường
Nguyễn Quang Anh (2t, false)
Lê Bá Việt Đức (2t, false)
Đỗ Văn Đức (2t, false)
Trần Minh Hiếu (2t, false)
Đào Thị Hoan (2t, false)
Vũ Hữu Lâm (2t, false)
Nguyễn Kiều Linh (2t, false)
Đoàn Thị Phương Oanh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Thành (2t, false)
Trần Hà Trang (2t, false)

Lịch trình dự kiến