Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC21-DC22Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện Ngô Quang Vỹ07422vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Việt Dũng1712102009DC2101
5.41%
94.59%
40000
2Tạ Văn Đạo1712102007DC2101
0%
100.0%
0000
3Bùi Tiến Đạt1712102001DC2101
5.0%
95.0%
40000
4Phạm Trường Giang1812102009DC2201
5.41%
94.59%
40000
5Đoàn Văn Hải1812102011DC2201
2.5%
97.5%
20000
6Nguyễn Minh Hiếu1812102006DC2201
10.81%
89.19%
80000
7Đinh Trung Hiếu1812102014DC2201
5.41%
94.59%
40000
8Đồng Văn Hiếu1812102003DC2201
5.41%
94.59%
40000
9Đào Quang Huy1812102012DC2201
5.95%
94.05%
50000
10Vũ Hoàng Hưng1612103002DC2101
3.57%
96.43%
30000
11Nguyễn Nam Khánh1712102003DC2101
5.0%
95.0%
40000
12Bùi Đình Khôi1812102013DC2201
5.41%
94.59%
40000
13Nguyễn Quang Minh1712102005DC2101
0%
100.0%
0000
14Trần Anh Nam1712401023DC2101
0%
100.0%
0000
15Đoàn Văn Nam1712102006DC2101
5.0%
95.0%
40000
16Phan Minh Phú1812102007DC2201
7.5%
92.5%
60000
17Nguyễn Trường Thành1712102002DC2101
5.0%
95.0%
40000
18Phan Văn Toàn1712102004DC2101
5.0%
95.0%
40000
19Bùi Xuân Trường1712102010DC2101
10.81%
89.19%
80000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 22/08/2019B1034DC21-DC22
Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện
Ngô Quang VỹLê Đại Dương (3t, )
Nguyễn Thành Đạt (3t, )
Đinh Thái Hoàng (3t, )
Đào Quang Huy (3t, )
Vũ Hoàng Hưng (3t, )
209h50 23/08/2019B1032DC21-DC22
Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện
Ngô Quang VỹLê Đại Dương (2t, )
Nguyễn Thành Đạt (2t, )
Đinh Thái Hoàng (2t, )
Đào Quang Huy (2t, )
309h50 06/09/2019B1032DC21-DC22
Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện
Ngô Quang VỹPhạm Trường Giang (2t, )
Đoàn Văn Hải (2t, )
Đinh Trung Hiếu (2t, )
Đồng Văn Hiếu (2t, )
Đinh Thái Hoàng (2t, )
Bùi Đình Khôi (2t, )
Phan Minh Phú (2t, )
413h00 12/09/2019B1034DC21-DC22
Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện
Ngô Quang VỹNguyễn Minh Hiếu (4t, )
Đinh Thái Hoàng (4t, )
Phạm Việt Dũng (4t, )
Lê Đại Dương (4t, )
Bùi Tiến Đạt (4t, )
Nguyễn Nam Khánh (4t, )
Đoàn Văn Nam (4t, )
Phan Minh Phú (4t, )
Nguyễn Trường Thành (4t, )
Phan Văn Toàn (4t, )
Bùi Xuân Trường (4t, )
513h00 03/10/2019B1034DC21-DC22
Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện
Ngô Quang VỹLê Đại Dương (4t, false)
Nguyễn Thành Đạt (4t, false)
Nguyễn Minh Hiếu (4t, )
Bùi Xuân Trường (4t, )
613h00 10/10/2019B1034DC21-DC22
Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện
Ngô Quang Vỹ
709h50 11/10/2019B1032DC21-DC22
Khí Cụ Điện Và Vật Liệu Điện
Ngô Quang VỹPhạm Trường Giang (2t, )
Đinh Trung Hiếu (2t, )
Đồng Văn Hiếu (2t, )
Bùi Đình Khôi (2t, )

Lịch trình dự kiến