Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2002KLập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Nguyễn Thị Diệp04441vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Tô Đức Anh1612401056QT2002K
0%
100.0%
0000
2Trần Thị Kim Anh1612401008QT2002K
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Thị Ngọc Anh1612401033QT2002K
0%
100.0%
0000
4Bùi Thị Quỳnh Anh1612401001QT2002K
0%
100.0%
0000
5Vũ Thị Ngọc Ánh1612401048QT2002K
0%
100.0%
0000
6Hoàng Thị Chi1612401018QT2002K
6.67%
93.33%
30000
7Đỗ Việt Dũng1612401030QT2002K
0%
100.0%
0000
8Đỗ Tiến Đạt1612401002QT2002K
0%
100.0%
0000
9Bùi Thị Hằng1612401039QT2002K
6.67%
93.33%
30000
10Vũ Thị Ánh Hồng1612401025QT2002K
6.67%
93.33%
30000
11Vũ Thị Thanh Huyền1612401010QT2002K
0%
100.0%
0000
12Hứa Thị Thu Hương1612401023QT2002K
0%
100.0%
0000
13Đàm Hồng Khuyên1612401011QT2002K
0%
100.0%
0000
14Đoàn Thị Thùy Linh1612401020QT2002K
0%
100.0%
0000
15Phạm Hải Long1612401027QT2002K
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Thị Huyền Mi1612401037QT2002K
0%
100.0%
0000
17Nguyễn Thị Trang Ngân1612401016QT2002K
0%
100.0%
0000
18Vũ Thị Nhàn1612401022QT2002K
31.82%
68.18%
140000
19Hà Thị Minh Phương1612401054QT2002K
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Như Quỳnh1512401025QT1901K
6.82%
93.18%
30000
21Nguyễn Thị Thanh1612401024QT2002K
0%
100.0%
0000
22Nguyễn Thị Thảo1612401038QT2002K
0%
100.0%
0000
23Đinh Thị Thu Trang1612401050QT2002K
0%
100.0%
0000
24Phạm Thu Trang1612401044QT2002K
0%
100.0%
0000
25Phan Đức Tùng1612401032QT2002K
13.33%
86.67%
60000
26Đặng Thị Tố Uyên1412401137QT2002K
0%
100.0%
0000
27Đồng Tường Vi1612401042QT2002K
0%
100.0%
0000
28Đỗ Thị Yến1412101103QT1901K
6.82%
93.18%
30000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 22/08/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpGiới thiệu chi tiết về từng nội dung trong đề cương chi tiết 1
CHƯƠNG 1: NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC 5
1.1 Các khái niệm chung về đầu tư và dự án đầu tư 1
1.2 Quá trình hình thành và triển khai một dự án đầu tư 1
Hoàng Thị Chi (3t, false)
Phan Đức Tùng (3t, false)
207h00 29/08/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp1.3 Trình tự tiến hành soạn thảo dự án đầu tư 1
1.4 Các nội dung chủ yếu của một dự án đầu tư 1
1.5 Vai trò của đầu tư với sự phát triển kinh tế 1
307h00 05/09/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpCHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM 8
2.1 Tình hình kinh tế tổng quát liên quan đến DADT 1
2.2 Nghiên cứu thị trường 1
2.3 Thực hành nghiên cứu tính khả thi của dự án về mặt thị trường của dự án cụ thể 1
407h00 12/09/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp2.3 Thực hành nghiên cứu tính khả thi của dự án về mặt thị trường của dự án cụ thể 3
507h00 19/09/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp2.3 Thực hành nghiên cứu tính khả thi của dự án về mặt thị trường của dự án cụ thể 2
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ NHÂN SỰ CUẢ DỰ ÁN 6
3.1 Nội dung phân tích kỹ thuật 1
607h00 26/09/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp3.1 Nội dung phân tích kỹ thuật 3
707h00 03/10/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp3.2 Nội dung phân tích nhân sự 2
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 8
4.1 Thiết lập dòng tiền của dự án đầu tư 1
807h00 10/10/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.1 Thiết lập dòng tiền của dự án đầu tư 2
4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án 1
907h00 17/10/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án. 1
4.3 Lựa chọn suất chiết khấu 1
4.4 Quy mô và thời điểm đầu tư 1
Vũ Thị Nhàn (3t, false)
1007h00 24/10/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị Diệp4.5 Tác động của lạm phát đến dòng tiền của dự án. 1
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 2
5.1 Khái niệm và sự cần thiết xem xét khía cạnh KT_XH 0.5
5.2 Phương pháp đánh giá lợi ích KTXH 0.5
5.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội 1
Vũ Thị Nhàn (3t, false)
1107h00 31/10/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 1 : Đánh giá khả năng soạn thảo dự án đầu tư kinh doanh 3Vũ Thị Nhàn (3t, false)
Phan Đức Tùng (3t, false)
Vũ Thị Ánh Hồng (3t, false)
Bùi Thị Hằng (3t, false)
1207h00 07/11/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 1 : Đánh giá khả năng soạn thảo dự án đầu tư kinh doanh 3Vũ Thị Nhàn (3t, false)
1307h00 14/11/2019B2022QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 2 : Đánh giá khả năng phân tích dự án đầu tư sẵn có 3
Vũ Thị Nhàn (2t, false)
1407h00 21/11/2019B2023QT2002K
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư
Nguyễn Thị DiệpĐG 2 : Đánh giá khả năng phân tích dự án đầu tư sẵn có 1,5
Nguyễn Như Quỳnh (3t, false)
Đỗ Thị Yến (3t, false)

Lịch trình dự kiến