Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA21T-NA22TKinh Tế Vi Mô Nguyễn Thị Hoàng Đan06161vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm quá trình

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 21/08/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanMở đầu
Chương 1. Nhập môn kinh tế học vi mô
1.1 Kinh tế học
1.2 Nền kinh tế và 1.3
Nguyễn Đức Khoa (2t, )
Nguyễn Thị Kiều (4t, false)
Đỗ Đức Trọng (4t, false)
Bùi Thị Hải Yến (4t, false)
213h00 28/08/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan1.3 Lựa chọn kinh tế tối ưu
Chương 2. Những vấn đề cơ bản về cung và cầu
2.1 Cầu
2.1 Cầu
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
Bùi Thị Hải Yến (4t, false)
313h00 04/09/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.2 Cung
2.3 Quan hệ cung cầu
2.3 Quan hệ cung cầu
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
Nguyễn Thùy Linh (4t, false)
Bùi Thị Hải Yến (4t, false)
413h00 11/09/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.4 Thặng dư sản xuất, thặng dư tiêu dùng, tổng thặng dư
2.5 Kiểm soát giá và tác động của thuế
2.6 Co giãn của cầu, cung
Bùi Thị Hải Yến (4t, false)
513h00 18/09/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan2.6 Co giãn của cầu, cung
ĐG1: Xác định cung cầu, giá cả dưới ảnh hưởng của các nhân tố tác động;phản ứng của các tác nhân trong nền kinh tế trước những thay đổi này
Chương 3. Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng
3.1 Lý thuyết về lợi ích
613h00 25/09/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1 Lý thuyết về lợi ích
3.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu
713h00 02/10/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.1 Lý thuyết về lợi ích
3.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
813h00 09/10/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan3.2 Lựa chọn tiêu dùng tối ưu
Chương 4. Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp
4.1 Lý thuyết về sản xuất
4.2 Lý thuyết về chi phí
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
Nguyễn Thùy Linh (4t, false)
913h00 16/10/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.2 Lý thuyết về chi phí
4.3 Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
1013h00 23/10/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan4.3 Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận
Chương 5. Cấu trúc thị trường sản phẩm
5.1 Cạnh tranh hoàn hảo
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
1113h00 30/10/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.1 Cạnh tranh hoàn hảo
5.2 Thị trường độc quyền thuần túy
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
1213h00 06/11/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan5.3 Cạnh tranh có tính độc quyền
5.4 Độc quyền tập đoàn
Chương 6. Thị trường yếu tố sản xuất
6.1 Thị trường lao động
Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
Trần Viết Long (4t, false)
1313h00 13/11/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.1 Thị trường lao động
6.2 Thị trường vốn
1413h00 27/11/2019B1024NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan6.2 Thị trường vốn
6.3 Thị trường đất đai
Chương 7. Chính phủ trong nền kinh tế thị trường
7.1 Những khuyết tật thị trường


Nguyễn Đức Khoa (4t, false)
1509h50 03/12/2019C2043NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng Đan7.1 Những khuyết tật thị trường
7.2 Vai trò của Chính phủ trong việc khắc phục những khuyết tật của thị trường

Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
1607h55 04/12/2019B1022NA21T-NA22T
Kinh Tế Vi Mô
Nguyễn Thị Hoàng ĐanĐG2: Ptích hành vi ra quyết định của các chủ thể kinh tế
Tổng kết – đánh giá
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)

Lịch trình dự kiến