Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT2001Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh Nguyễn Thị Tươi04423vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Trần Mỹ Linh1612304002MT2001
0%
100.0%
0000
2Phạm Hồng Quân1612301001MT2001
0%
100.0%
0000
3Huỳnh Thị Thanh Thương1612304001MT2001
6.67%
93.33%
30000
4Phan Lương Tuyền1612301002MT2001
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 22/08/2019C1043MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiBÀI MỞ ĐẦU (1t)
CHƯƠNG 1: CÁC NHÓM VSV QUAN TRỌNG TRONG CNMT (3,5t)
1.1.​Vi khuẩn (2t)
Lê Nhật Minh (3t, )
Huỳnh Thị Thanh Thương (3t, )
207h00 05/09/2019C1022MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 1 (tiếp theo)
1.2.​Vi nấm (0,5t)
1.3.​Vi tảo (0,5t)
1.4.​Nguyên sinh động vật (0,5t)
CHƯƠNG 2: CÁC QT SINH LÝ CƠ BẢN CỦA VSV VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH (7t)
2.1 . Các quá trình sinh lý cơ bản của VSV
2.1.1 Quá trình dinh dưỡng(0,5t)

Lê Nhật Minh (2t, )
308h55 05/09/2019C1043MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp theo)
2.1.1 Quá trình dinh dưỡng (1t)
2.1.2 Quá trình hô hấp (1,5t)
2.1.3 Quá trình sinh trưởng và phát triển (0,5t)
Lê Nhật Minh (3t, )
408h55 12/09/2019C1043MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị Tươi2.1.3 Quá trình sinh trưởng và phát triển (0,5t)
2.2 Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh tới TĐC của VSV
2..2.1 Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý (0,5t)
Chương 2 (tiếp theo)
2.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học (0,5t)
2.2.3 Tương quan giữa các vi sinh vật (1,5t)
Lê Nhật Minh (3t, )
508h55 19/09/2019C1043MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị Tươi2.2.3 Tương quan giữa các vi sinh vật (0,5t)
CHƯƠNG 3: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÔNG CHỨA NITƠ (6t)
3.1 Sự chuyển hóa Gluxit (0,5)
Chương 3 (tiếp theo)
3.1 Sự chuyển hóa Gluxit (1,5t)
3.2 Sự oxy hóa các Hydrocacbua (0,5t)
Lê Nhật Minh (3t, )
608h55 26/09/2019C1043MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp theo)
3.2 Sự oxy hóa các Hydrocacbua (1,5t)
3.3. Sự oxy hóa axit béo và Lipit (1,5t)
Lê Nhật Minh (3t, )
708h55 03/10/2019C1043MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị Tươi3.3. Sự oxy hóa axit béo và Lipit (0,5t)
CHƯƠNG 4: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC CHẤT HỮU CƠ CHỨA NITƠ (4t)
4.1. Quá trình amon hóa (1t)
4.2. Quá trình nitrat hóa (1t)
4.3. Quá trình phản nitrat hóa (0,5t)
Lê Nhật Minh (3t, )
808h55 10/10/2019C1043MT2001
Xử Lý Môi Trường Bằng Cn Vi Sinh
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp theo)
4.3. Quá trình phản nitrat hóa (0,5t)
4.4 Cố định nitơ (1t)
Đánh giá 1 (1t)
CHƯƠNG 5: NƯỚC THẢI VÀ CÁC PP XỬ LÝ SINH HỌC NƯỚC THẢI (7t)
5.1 Đặc trưng và các thông số biểu thị độ ô nhiễm (0,5t)

Lịch trình dự kiến