Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2001NPhân Tích Hoạt Động Kinh Doanh Nguyễn Văn Thụ06135vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Đào Lan Anh1612402004QT2001N
11.48%
88.52%
70000
2Vũ Quốc Anh1612402011QT2001N
4.92%
95.08%
30000
3Đinh Thùy Dương1612402027QT2001N
13.11%
86.89%
80000
4Vũ Trần Trọng Hiếu1612402022QT2001N
11.48%
88.52%
70000
5Trần Thế Hội1612402014QT2001N
32.79%
67.21000000000001%
200000
6Nguyễn Phú Hưng1512101016QT2001N
22.95%
77.05%
140000
7Lê Tùng Hưng1412101125QT2001N
8.2%
91.8%
50000
8Nguyễn Thị Thùy Linh1612402007QT2001N
13.11%
86.89%
80000
9Hà Thị Khánh Ly1612402039QT2001N
0%
100.0%
0000
10Vũ Hoàng Phát1612402010QT2001N
1.64%
98.36%
10000
11Nguyễn Như Phương1612402017QT2001N
8.2%
91.8%
50000
12Nguyễn Trần Vinh Quang1612402006QT2001N
8.2%
91.8%
50000
13Vũ Thị Phương Thảo1612402018QT2001N
5.17%
94.83%
30000
14Nguyễn Văn Thăng1612402021QT2001N
14.75%
85.25%
90000
15Nguyễn Quốc Toàn1612402005QT2001N
26.23%
73.77%
160000
16Đặng Thị Minh Trang1612402001QT2001N
0%
100.0%
0000
17Nguyễn Thu Trang1612402015QT2001N
0%
100.0%
0000
18Đặng Chí Trung1612402041QT2001N
9.84%
90.16%
60000
19Nguyễn Văn Tùng1612402013QT2001N
3.45%
96.55%
20000
20Dương Quốc Việt1612402023QT2001N
8.2%
91.8%
50000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 20/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu học phần
Chương 1: Đối tượng và phương pháp PTHĐKD (8)
1.1. Đối tượng và nội dung của phân tích kinh doanh
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
207h00 22/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.1. Đối tượng và nội dung của phân tích kinh doanh
1.2. Các phương pháp phân tích kinh doanh
Vũ Quốc Anh (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
309h50 27/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.2. Các phương pháp phân tích kinh doanhTrần Thế Hội (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (2t, false)
407h00 29/08/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.2. Các phương pháp phân tích kinh doanh
509h50 03/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ1.3. Tổ chức phân tích kinh doanh
Chương 2: Phân tích kết quả SX và tình hình SX trong DN (8)
2.1. Phân tích kết quả sản xuất
Trần Thế Hội (2t, false)
Đặng Chí Trung (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Đào Lan Anh (2t, false)
607h00 05/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.2. Phân tích các MQH cân đối chủ yếu trong SXNgô Thị Thảo (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
709h50 10/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.3. Phân tích chất lượng sản phẩmĐỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
807h00 12/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.3. Phân tích chất lượng sản phẩmĐào Lan Anh (2t, true)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, true)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, true)
Nguyễn Như Phương (2t, true)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, true)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (2t, true)
909h50 17/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ2.3. Phân tích chất lượng sản phẩm
Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố SX (7)
3.1. ý nghĩa, nhiệm vụ
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
1007h00 19/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ3.2. Phân tích tình hình lao độngĐỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Như Phương (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Lê Tùng Hưng (1t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Đinh Thùy Dương (1t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Nguyễn Văn Tùng (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
1107h00 26/09/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ3.3. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ
3.4. Phân tích tình hình cung cấp NVL cho SX
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Nguyễn Văn Tùng (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
Nguyễn Như Phương (1t, false)
Vũ Thị Phương Thảo (1t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Lê Tùng Hưng (1t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, false)
1209h50 27/09/2019b2033QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ3.4. Phân tích tình hình cung cấp NVL cho SX
3.5. Phân tích mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với việc sử dụng các yếu tố SXKD
Chương 4: Phân tích CPSXKD và giá thành SP (13)
4.1. ý nghĩa, nội dung(LT)
Đỗ Quang Khải (3t, false)
Ngô Thị Thảo (3t, false)
1309h50 01/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn ThụĐánh giá 1
4.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch CPKD và giá thành SP
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (2t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
1407h00 03/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.2. Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch CPKD và giá thành SPVũ Hoàng Phát (1t, false)
Nguyễn Như Phương (1t, false)
Đỗ Quang Khải (2t, false)
Ngô Thị Thảo (2t, false)
Đào Lan Anh (1t, false)
Vũ Quốc Anh (1t, false)
Đinh Thùy Dương (1t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Lê Tùng Hưng (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Phú Hưng (1t, false)
Nguyễn Trần Vinh Quang (1t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Dương Quốc Việt (1t, false)
1509h50 08/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những SP so sánh đượcĐào Lan Anh (2t, false)
Đinh Thùy Dương (2t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Văn Thăng (2t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
1607h00 10/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những SP so sánh đượcNguyễn Như Phương (1t, false)
Nguyễn Văn Thăng (1t, false)
Nguyễn Quốc Toàn (2t, false)
Đặng Chí Trung (1t, false)
Dương Quốc Việt (2t, false)
Đào Lan Anh (2t, false)
Vũ Trần Trọng Hiếu (1t, false)
Nguyễn Phú Hưng (1t, false)
Lê Tùng Hưng (1t, false)
Trần Thế Hội (2t, false)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1t, false)
1709h50 15/10/2019B2032QT2001N
Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh
Nguyễn Văn Thụ4.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những SP so sánh được
4.4.Phân tích một số khoản mục giá thành chủ yếu
Trần Thế Hội (2t, false)

Lịch trình dự kiến