Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2201KKế Toán Tài Chính 2 Phạm Văn Tưởng819051vietnamse

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Thị Ngọc Anh1812401017QT2201K
3.33%
96.67%
30000
2Phan Thị Anh1812401011QT2201K
0%
100.0%
0000
3Bùi Thị Vân Anh1812401006QT2201K
0%
100.0%
0000
4Phạm Thị Bình1712401033QT2101K
0%
100.0%
0000
5Bùi Đức Công1812401007QT2201K
0.0%
100.0%
00000
6Nguyễn Thị Dinh1812401026QT2201K
0%
100.0%
0000
7Lâm Ánh Hồng1812401008QT2201K
0%
100.0%
0000
8Ngô Thị Thương Huyền1812401022QT2201K
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Quang Huy1812401001QT2201K
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Mai Hương1812401015QT2201K
0.0%
100.0%
00000
11Nguyễn Thị Thu Lý1812401013QT2201K
0%
100.0%
0000
12Trần Ngân Mỹ1812401023QT2201K
10.0%
90.0%
90000
13Nguyễn Thị Ngân1812401012QT2201K
0%
100.0%
0000
14Phạm Thị Phương Ngân1812401004QT2201K
0%
100.0%
0000
15Trần Thị Hồng Ngọc1812402014QT2201K
0%
100.0%
0000
16Vũ Thị Hồng Nhung1812401027QT2201K
0%
100.0%
0000
17Phạm Thị Thu Phương1812401016QT2201K
0%
100.0%
0000
18Đoàn Thị Thanh Thanh1812401024QT2201K
0%
100.0%
0000
19Trần Duy Thành1812401020QT2201K
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Mạnh Thắng1812401010QT2201K
0%
100.0%
0000
21Phạm Thị Anh Thư1712401032QT2101K
0%
100.0%
0000
22Trần Thị Trang1812401014QT2201K
0%
100.0%
0000
23Phùng Văn Tú1812401028QT2201K
0.0%
100.0%
00000
24Nguyễn Lưu Bích Uyên1812401018QT2201K
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 20/08/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn TưởngGiới thiệu học phần (1)
Chương 8: Kế toán thành phẩm, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (34)
8.1. Một số vấn đề chung
8.2. Kế toán thành phẩm và giá vốn
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
208h55 22/08/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.2. Kế toán thành phẩm và giá vốnNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
308h55 27/08/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.2 Kế toán thành phẩm và giá vốn
8.3. Kế toán tiêu thụ
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
408h55 29/08/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
508h55 03/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
608h55 05/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
708h55 10/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
808h55 12/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
908h55 17/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
1008h55 19/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.3. Kế toán tiêu thụ
8.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
1114h55 24/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
8.6. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác
8.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
1214h55 27/09/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng8.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
ĐG1: Đánh giá khả năng sinh viên nhận biết chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành kế toán.
CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN
9.1. Một số vấn đề chung về kế toán nguồn vốn
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
1308h55 01/10/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng9.2. Kế toán nợ phải trảNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
1408h55 03/10/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng9.2. Kế toán nợ phải trảNguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
1508h55 08/10/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng9.2. Kế toán nợ phải trảPhạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Thanh Lam (3t, false)
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
1608h55 10/10/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng9.2. Kế toán nợ phải trả
9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Trần Ngân Mỹ (3t, false)
1708h55 15/10/2019D2013QT2201K
Kế Toán Tài Chính 2
Phạm Văn Tưởng9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Lịch trình dự kiến

Tuần

Thứ, ngày

Kế hoạch

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần 01

Từ 19/8/19                    Đến 25/8/19

Giới thiệu học phần

1

 

Chương 8:Kế toán thành phẩm, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

 

 

8.1. Một số vấn đề chung

1

 

8.2. Kế toán thành phẩm và giá vốn

4

 

Tuần 02

Từ 26/8/19

Đến 01/9/19

8.2 Kế toán thành phẩm và giá vốn

2

 

8.3. Kế toán tiêu thụ

4

 

Tuần 03

Từ 02/9/19

Đến 08/9/19

8.3. Kế toán tiêu thụ

6

 

 

 

 

Tuần 04

Từ 09/9/19

đến 15/9/19

8.3. Kế toán tiêu thụ

6

 

 

 

 

Tuần 05

Từ 16/9/19

đến 22/9/19

8.3. Kế toán tiêu thụ

5

 

8.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

1

 

Tuần 06

Từ 23/9/19

Đến 29/9/19

8.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính

1

 

8.6. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác

1

 

8.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

3

 

 ĐG1: Đánh giá khả năng sinh viên nhận biết chứng từ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành kế toán.

 

 

CHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN

 

 

9.1. Một số vấn đề chung về kế toán nguồn vốn

1

 

Tuần

Thứ, ngày

Kế hoạch

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần 07

Từ 30/9/19

Đến 06/10/19

9.2. Kế toán nợ phải trả

6

 

 

 

 

Tuần 08

Từ 07/10/19

đến 13/10/19

9.2. Kế toán nợ phải trả

4

 

9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

2

 

Tuần 09

Từ 14/10/19

đến 20/10/19

9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

6

 

 

 

 

Tuần 10

Từ 21/10/19 đến 27/10/19

 

ĐG2: Đánh giá khả năng sinh viên thiết kế sơ đồ hạch toán tổng hợp dạng chữ T theo phần hành kế toán.

 

 

9.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

1

 

CHƯƠNG 10: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

10. 1 Một số vấn đề chung

2

 

10.2. Bảng cân đối kế toán

3

 

Tuần 11

Từ 28/10/19

đến 03/11/19

 

10.2. Bảng cân đối kế toán

5

 

10.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1

 

Tuần 12

Từ 04/11/19

đến 10/11/19

10.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5

 

10.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1

 

Tuần 13

Từ 11/11/19   

Đến 17/11/19

10.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

4

 

10.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

2

 

Tuần 14

Từ 18/11/19   

Đến 24/11/19

10.5. Thuyết minh báo cáo tài chính

3

 

ĐG3: Đánh giá khả năng lập các Báo cáo tài chính theo chế độ kế toán doanh nghiệp.