Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA22A-N-TViết 3 Phan Thị Mai Hương0399vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Ngọc Diệu1812753012NA2201N
7.14%
92.86%
3000
2Lưu Thị Thùy Dung1812753002NA2201N
0%
100.0%
000
3Nguyễn Thế Dương1812751004NA2201
7.14%
92.86%
3000
4Đỗ Thành Đạt1812751008NA2201N
0%
100.0%
000
5Vũ Mạnh Đức1812753009NA2201N
7.14%
92.86%
3000
6Lê Thị Ngọc Hà1812751017NA2201
0%
100.0%
000
7Trần Thị Đức Hạnh1812753001NA2201N
0%
100.0%
000
8Phan Thanh Hiền1812752008NA2201T
0%
100.0%
000
9Đỗ Thái Học1812751013NA2201N
7.14%
92.86%
3000
10Nguyễn Duy Hưng1812753011NA2201N
0%
100.0%
000
11Nguyễn Đức Khoa1812752011NA2201T
7.14%
92.86%
3000
12Nguyễn Thị Kiều1812752006NA2201T
0%
100.0%
000
13Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2201T
0%
100.0%
000
14Trương Tuấn Long1812601006NA2201N
0%
100.0%
000
15Đồng Đức Minh1812751018NA2201
0%
100.0%
000
16Phan Thị Hồng Minh1812751005NA2201
0%
100.0%
000
17Vũ Nguyễn Minh Nghĩa1812751006NA2201
0%
100.0%
000
18Nguyễn Thị Thảo Nguyên1812751012NA2201N
0%
100.0%
000
19Bùi Thị Minh Nguyệt1812752002NA2201T
0%
100.0%
000
20Vũ Thị Nhàn1812753008NA2201N
0%
100.0%
000
21Bùi An Ninh1812751007NA2201
0%
100.0%
000
22Nguyễn Thị Ninh1812752003NA2201T
0%
100.0%
000
23Bùi Thị Phương1812753003NA2201N
0%
100.0%
000
24Trần Thị Thu Phương1812751014NA2201
0%
100.0%
000
25Sý Thầu Bảo Sơn1512753071NA2201
0%
100.0%
000
26Vũ Kim Thành1812753007NA2201N
0%
100.0%
000
27Nguyễn Phương Thảo1812752009NA2201
0%
100.0%
000
28Phạm Phương Thảo1812751019NA2201
0%
100.0%
000
29Nguyễn Thị Thảo1812751003NA2201
0%
100.0%
000
30Ngô Đức Thuận1812752010NA2201N
0%
100.0%
000
31Lê Minh Tiến1812753010NA2201N
0%
100.0%
000
32Hà Mai Trang1812751001NA2201
0%
100.0%
000
33Phùng Thị Thu Trang1812752001NA2201T
0%
100.0%
000
34Đỗ Đức Trọng1812752012NA2201T
0%
100.0%
000
35Nguyễn Thị Thu Uyên1812752005NA2201T
0%
100.0%
000
36Nguyễn Thị Hải Yến1812752007NA2201T
0%
100.0%
000
37Vũ Thị Hải Yến1812752004NA2201N
0%
100.0%
000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 22/08/2019C3033NA22A-N-T
Viết 3
Phan Thị Mai Hương
207h00 29/08/2019C3033NA22A-N-T
Viết 3
Phan Thị Mai Hương
307h00 12/09/2019C3033NA22A-N-T
Viết 3
Phan Thị Mai HươngNguyễn Ngọc Diệu (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
Vũ Mạnh Đức (3t, false)
Đỗ Thái Học (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)

Lịch trình dự kiến