Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT21Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Vũ Anh Hùng05832vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Hữu Duẩn1712111003CT2101C
0%
100.0%
0000
2Trần Hải Đăng1712101001CT2101C
3.45%
96.55%
20000
3Nguyễn Trung Đức1712101003CT2101M
3.33%
96.67%
20000
4Đỗ Thế Hiệp1712111001CT2101C
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Thành Long1712111008CT2101C
3.33%
96.67%
20000
6Nguyễn Văn Lợi1712111007CT2101C
0%
100.0%
0000
7Liêu Vương Phúc Minh1712101002CT2101M
6.9%
93.1%
40000
8Hoàng Phan Thành Nam1712101007CT2101M
0%
100.0%
0000
9Trần Minh Quang1712112002CT2101C
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Quang Quốc1712101005CT2101M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 20/08/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngGiới thiệu học phần
Chương 1: Phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin
1.1. Khái niệm về hệ thống thông tin
1.2. Các mô hình phát triển hệ thống thông tin
209h50 22/08/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng1.3. Quy trình tổng quát phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
1.4. Vai trò, ý nghĩa của mô hình thể hiện

309h50 27/08/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 2: Khảo sát hiện trạng và thu thập thông tin
2.1. Khái niệm khảo sát
409h50 29/08/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp sử dụng
509h50 03/09/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp sử dụng (tiếp)
Nguyễn Trung Đức (2t, false)
609h50 05/09/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.2. Các phương pháp sử dụng (tiếp)
709h50 10/09/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.3. Một số khái niệm
809h50 12/09/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng2.4. Các mẫu biểu chính sử dụng trong khảo sátNguyễn Thành Long (2t, false)
909h50 17/09/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngĐG1: Khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu; phân tích thực trạng hệ thống thông tin đã được phân công/chọn(ĐT-có danh sách kèm theo).
1009h50 19/09/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 3: Mô hình nghiệp vụ của hệ thống
3.1. Khái niệm
1109h50 26/09/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình
1209h50 01/10/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình (tiếp)
Liêu Vương Phúc Minh (2t, false)
1309h50 03/10/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình (tiếp)Trần Hải Đăng (2t, false)
1409h50 08/10/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình (tiếp)
1509h50 10/10/2019B1022CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh Hùng3.2. Nghiên cứu các thành phần mô hình (tiếp)Liêu Vương Phúc Minh (2t, false)
1609h50 15/10/2019C3012CT21
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý
Vũ Anh HùngChương 4: Mô hình quá trình xử lý
4.1. Mô hình hóa quá trình nghiệp vụ

Lịch trình dự kiến