Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng Đá Ngô Quốc Hưng272727vietnamse

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm quá trình

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h55 27/01/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Công Duy (3t, false)
Vũ Quốc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Bùi Đức Duy (3t, false)
Lê Trọng Nghĩa (3t, false)
Trần Văn Vang (3t, false)
213h55 10/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
313h55 17/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
413h55 24/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Lê Minh Hiếu (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phùng Minh Hóa (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Trần Huy Long (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Tiến Đạt (3t, )
Lê Duy Quang (3t, )
513h55 31/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Hoàng Thị Kim Dung (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
613h55 07/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
713h55 14/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
813h55 22/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Đức Duy (3t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )
Nguyễn Hải Hoàng (3t, )
913h55 06/05/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Phạm Thị Mai Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, )
Lã Thái Trung (3t, )
Phạm Đình Đại (3t, )

Lịch trình dự kiến

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QL&CN HẢI PHÒNG

             BỘ MÔN CƠ BẢN CƠ SỞ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số tuần lễ                                :          9

Số tiết lý thuyết                      :             0

Số tiết KT,BTTH,TĐ,KTTC   :          27

Tổng số tiết                            :            27

LỊCH GIẢNG DẠY

 

Môn học: Giáo dục thể chất- Học phần tự chọn: Bóng đá

CBGD phụ trách: Ths. Ngô Quốc Hưng

Ngành: ………………………..Khoá: …………………

Lớp: CT-MT-QTM-VH22-CT23

Học kỳ: II - Năm học: 2020 - 2021

 

 

 

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I từ

25/1-31/1

+ Giới thiệu đề cương chi tiết môn học

+ Giới thiệu về Luật bóng đá.

+ Kỹ thuật:

- Đá bóng lăn sệt và dừng bóng lăn sệt bằng lòng bàn chân

- Dừng bóng lăn sệt bằng gan bàn chân.

- Ném biên

+ Thi đấu

3

 

Tuần II từ

1/2-7/2

+ Kỹ thuật:

-      Đá bóng bằng mu trong bàn chân.

-   Đá bóng bằng mu ngoài bàn chân.

-   Tâng bóng

-   + Thi đấu

3

 

Tuần III từ

1/3-7/3

+ Kỹ thuật:

-      Đá bóng bằng mu chính diện bàn chân,

-      Dừng bóng bằng mu giữa bàn chân.

-      Dừng bóng bằng đùi

-  Ôn luyện kỹ thuật ném biên

+ Thi đấu

3

 

Tuần IV từ

8/3-14/3

+ Hướng dẫn cách thực hiện đánh giá 1

-         Tiến hành đánh giá 1

 

3

 

 

 

Tuần V từ

15/3-21/3

+ Kỹ thuật:

-      Ôn luyện và hoàn thiện các kỹ thuật tại chỗ đá bóng vào cầu môn, chạy đà đá bóng vào cầu môn

+ Ôn và hoàn thiện kỹ thuật ném biên

+ Thi đấu

3

 

Tuần VI từ

22/3-28/3

- Ký hiệu, di chuyển và phương pháp trọng tài trong điều khiển trận đấu

- Thi đấu

3

 

Tuần VII từ

29/3-4/4

+ Hướng dẫn cách thực hiện đánh giá 2

+ Tiến hành đánh giá  2

3

 

Tuần VIII từ

5/4-11/4

+ Ôn luyện ký hiệu, di chuyển và phương pháp trọng tài trong điều khiển trận đấu

- Thi đấu

3

 

Tuần IX từ

12/4-18/4

+ Hướng dẫn cách thực hiện đánh giá 3

+ Tiến hành đánh giá  3

3

 

 

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản - Bộ môn và CBGD thực hiện - Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.

                                                                                                                                        

                                                                                        Hải Phòng, ngày  20  tháng  1  năm 2021

 

                 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN

         KÝ DUYỆT KẾ HOẠCH       

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ths. Ngô Quốc Hưng

 

 

 

                KÝ XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH