Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT24N-M-KMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương04542vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm quá trình

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 24/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương chi tiết môn học
Chương 1- Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
1.1. Vai trò của marketing trong kinh doanh
1.2. Một số khái niệm cơ bản của marketing
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
208h55 31/08/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống thông tin marketing
2.1. Hệ thống thông tin marketing (MIS)
2.2. Nghiên cứu marketing
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
308h55 07/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 3- Tác động của môi trường kinh doanh tới HĐ mar
3.1. Tổng quan sự tác động của môi trường kinh doanh
3.2. Tác động của môi trường marketing vi mô
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Nguyễn Văn Hùng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
408h55 14/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi trường marketing vi mô
3.3. Tác động của môi trường marketing vĩ mô
508h55 21/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngĐG1
Chương 4 - Hành vi k. hàng và định hướng HĐ mar của DN
4.1. Khái quát về thị trường NTD
4.2. Mô hình hành vi mua của NTD
608h55 28/09/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của NTD
708h55 05/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông qua quyết định mua của NTD
Chương 5- Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
5.1. Phân đoạn thị trường
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
808h55 12/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương5.1. Phân đoạn thị trường
5.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
908h55 19/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 6- Lập kế hoạch chiến lược marketing
Chương 6
ĐG2
Nguyễn Anh Tiệp (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Duy Hưng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
1008h55 26/10/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 7- Chiến lược sản phẩm
7.1. Sản phẩm hàng hoá theo quan điểm marketing
7.2. Các quyết định liên quan tới nhãn hiệu sản phẩm
7.3. Các quyết định về bao gói, dịch vụ cho sản phẩm
1108h55 02/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương7.4. Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hoá
7.5. Thiết kế và marketing sản phẩm mới
7.6. Chu kỳ sống của sản phẩm
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1208h55 09/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 8- Chiến lược giá
8.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định giá
8.2. Tiến trình xác định mức giá ban đầu
Phạm Bảo Ngọc (3t, false)
1308h55 23/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương9.3. Lựa chọn và quản trị kênh phân phối
9.4. Quyết định về phân phối vật chất
Chương 10- CL Xúc tiến hỗn hợp
10.1. Khái quát về XTHH
10.2. Các bước tiến hành hoạt động XTHH
Nguyễn Anh Tiệp (2t, )
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
1408h55 30/11/2021C1043QT24N-M-K
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương10.3. Các phương pháp XĐ ngân sách cho HĐ truyền thông
Tổng kết, ôn tập
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)

Lịch trình dự kiến