Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2301Anh Văn Chuyên Ngành Nguyễn Thị Hoa05648vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Tuấn Anh1912102009DC2301
0%
100.0%
0000
2Vũ Tuấn Anh1912102008DC2301
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Toàn Chính1912102007DC2301
0%
100.0%
0000
4Trần Trung Kiên1912102010DC2301
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Quyền Linh1912102006DC2301
0%
100.0%
0000
6Cao Thành Minh1912102001DC2301
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Văn Nam1912102002DC2301
0%
100.0%
0000
8Bùi Xuân Quân1912102003DC2301
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 27/01/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1:
Reading: Conductors, insulators, semiconductors
207h00 03/02/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont)
Reading: Conductors, insulators, semiconductors
307h00 04/02/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont)
Reading: Conductors, insulators, semiconductors
407h00 03/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 2:Circuit elements
507h00 04/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 2:Circuit elements (cont)
607h00 10/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor
707h00 11/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor
807h00 17/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor
907h00 18/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaACHIVEMENT TEST
1007h00 24/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ray tube
1107h00 25/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ray tube
1207h00 31/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ray tube
1307h00 01/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - coil meter
1407h00 07/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - coil meter
1507h00 08/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - coil meter
1607h00 14/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor diodes
1707h00 15/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor diodes
1807h00 21/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor diodes
1907h00 22/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 7: Safety at work
2007h00 28/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 8: Applying for a job
2107h00 29/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
2207h00 12/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
2307h00 19/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa
2407h00 20/05/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị Hoa

Lịch trình dự kiến