Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo06060vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Văn Cừ1712601001VH2101
6.9%
93.1%
40000
2Nguyễn Thanh Hằng1812405001VH2201
0.0%
100.0%
00000
3Phạm Văn Hoàng1712402002VH2101
6.9%
93.1%
40000
4Nguyễn Khánh Linh1812601003VH2201
10.61%
89.39%
70000
5Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
32.76%
67.24000000000001%
190000
6Trần Phương Tiểu My1812601002VH2201
17.24%
82.76%
100000
7Nguyễn Trung Nam1712601002VH2101
77.27%
22.730000000000004%
510000
8Lê Trọng Nghĩa1812407001VH2201
18.18%
81.82%
120000
9Vương Thị Thanh Trang1812601001VH2201
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 03/03/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, phương pháp học và đánh giá môn học
Chương 1. Tổng quan về kinh doanh lữ hành
1.1. Kinh doanh lữ hành
Nguyễn Trung Nam (3t, )
209h50 06/03/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hành - tiếp
308h55 07/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ hành (DNLH)

Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
409h50 10/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ hành (DNLH) - tiếp
Giao nhiệm vụ bài đánh giá 1
Nguyễn Trung Nam (2t, )
508h55 14/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2. Xây dựng và xác định giá của chương trình du lịch
2.1. Chương trình du lịch (CTDL)
609h50 17/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du lịch (CTDL) - tiếp
2.2. Xây dựng CTDL
Nguyễn Trung Nam (2t, )
708h55 21/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - tiếpPhạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
809h50 24/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - tiếp
2.3. Xác định giá thành của CTDL
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
908h55 28/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thành của CTDL
2.4. Xác định giá bán và điểm hòa vốn của CTDL
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1008h55 05/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán và điểm hòa vốn của CTDL( tiếp) -2 tiết
Chương 3. Tổ chức hoạt động xúc tiến bán chương trình du lịch
3.1. Tổ chức xúc tiến CTDL (1 tiết)
Phạm Tuấn Minh (1t, )
1109h50 08/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến CTDL (tiếp) 2 tiếtNguyễn Trung Nam (2t, )
1208h55 12/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến CTDL - 2 tiết
3.2. Tổ chức bán CTDL -1 tiết
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
1309h50 15/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Tổ chức bán CTDL (2T) - tiếpPhạm Tuấn Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
1408h55 19/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
4.1. Giai đoạn chuẩn bị - 3 tiết
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
1509h50 22/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn bị - 2 tiết

Nguyễn Văn Cừ (2t, )
Phạm Văn Hoàng (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Trần Phương Tiểu My (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
1608h55 26/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chức thực hiện CTDL (3 tiết)Nguyễn Trung Nam (3t, )
1709h50 29/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau chuyến đi (1)
Hướng dẫn thực hiện bài đánh giá 1 (1)
Phạm Văn Hoàng (2t, )
Nguyễn Văn Cừ (2t, )
Phạm Tuấn Minh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
Lê Trọng Nghĩa (2t, )
1808h55 02/06/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5. Hợp đồng du lịch và thủ tục xuất nhập cảnh, hải quan hiện hành của Việt Nam
5.1. Hợp đồng du lịch (3 tiết)

Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
1909h50 05/06/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2. Thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan Việt Nam (2t)Nguyễn Trung Nam (2t, )
2009h50 12/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
Bài đánh giá 1 (SV chuẩn bị báo cáo ở nhà) -2t
Nguyễn Khánh Linh (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
2109h50 19/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV chuẩn bị báo cáo) -2tTrần Phương Tiểu My (2t, )
Nguyễn Trung Nam (2t, )
2207h55 20/06/20205VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV chuẩn bị báo cáo) 2 t
Bài đánh giá 1 (SV báo cáo trên lớp) 3t
Nguyễn Trung Nam (5t, )
2313h00 20/06/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV báo cáo trên lớp) - 1t
Bài đánh giá 2 - 1.2t
Tổng kết môn học - 1t
Nguyễn Trung Nam (3t, )

Lịch trình dự kiến