Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
VH21-VH22Marketing Du Lịch (vh) Nguyễn Thị Phương Thảo06060vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Văn Cừ1712601001VH2101
10.53%
89.47%
60000
2Nguyễn Thanh Hằng1812405001VH2201
0.0%
100.0%
00000
3Phạm Văn Hoàng1712402002VH2101
15.79%
84.21000000000001%
90000
4Nguyễn Khánh Linh1812601003VH2201
29.17%
70.83%
210000
5Phạm Tuấn Minh1812601005VH2201
18.06%
81.94%
130000
6Trần Phương Tiểu My1812601002VH2201
6.94%
93.06%
50000
7Nguyễn Trung Nam1712601002VH2101
73.61%
26.39%
530000
8Lê Trọng Nghĩa1812407001VH2201
13.89%
86.11%
100000
9Vương Thị Thanh Trang1812601001VH2201
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Tổng quan về Marketing và Marketing du lịch
1.1. Sự hình thành và phát triển của marketing 1.0
1.2. Một số khái niệm cơ bản của kinh tế thị trường và marketing 1.0
1.3. Marketing hỗn hợp (MK – mix) 1.0

Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
213h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.4. Marketing du lịch
Chương 2: Môi trường marketing và kế hoạch marketing của doanh nghiệp du lịch
2.1. Môi trường marketing của doanh nghiệp du lịch
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (1t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
313h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Kế hoạch marketing của doanh nghiệp du lịch 1.0
2.3. Qui trình (các bước) lập kế hoạch marketing 1.0
2.4. Các phương pháp xây dựng ngân sách hoạt động marketing 1.0

Nguyễn Trung Nam (3t, )
Trần Phương Tiểu My (3t, )
413h55 24/04/20203VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy marketing của doanh nghiệp DL 1.0
Chương 3: Thị trường du lịch và nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp du lịch
3.1. Thị trường du lịch 2.0
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
513h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp du lịch 3.0Nguyễn Văn Cừ (3t, )
Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Trần Phương Tiểu My (1t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
613h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch
4.1. Phân đoạn thị trường DL
4.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Phạm Tuấn Minh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
713h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch
Kiểm tra
Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
813h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương5:Chiến lược Marketing của doanh nghiệp du lịch
5.1. Khái niệm và ý nghĩa chiến lược marketing du lịch
5.2. Qui trình xây dựng chiến lược marketing du lịch
5.3 Các loại chiến lược điển hình

Nguyễn Trung Nam (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
913h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3 Các loại chiến lược điển hình - tiếp
5.4. Các chiến lược marketing dựa trên vị thế của doanh nghiệp
Chương 6: Chiến lược sản phẩm du lịch của doanh nghiệp du lịch
6.1. Khái niệm, nội dung chiến lược sản phẩm du lịch
6.2. Hoạch định, phân tích sản phẩm của doanh nghiệp du lịch
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Tuấn Minh (1t, )
1008h55 09/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.2. Hoạch định, phân tích sản phẩm của doanh nghiệp du lịch (tiếp))
6.3. Nhãn hiệu sản phẩm
6.4. Phát triển sản phẩm mới
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1113h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.4. Phát triển sản phẩm mới (tiếp)
Chương 7: Chiến lược giá của doanh nghiệp du lịch
7.1. Bản chất của giá
Nguyễn Văn Cừ (3t, )
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Phạm Văn Hoàng (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
Lê Trọng Nghĩa (3t, )
1208h55 16/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo7.2. Những vấn đề cần quan tâm khi xác định giá
7.3. Các chiến lược về giá
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1313h00 18/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo
7.3. Các chiến lược về giá (tiếp)
Chương 8: Chiến lược phân phối của doanh nghiệp du lịch
8.1. Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối
8.2. Kênh phân phối trong du lịch (0.5t)
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1415h50 18/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo8.2. Kênh phân phối trong du lịch (tiếp) -0.5
8.3. Tầm quan trọng của việc phát triển kênh phân phối và tổ chức họat động Marketing của các đại lý bán buôn và bán lẻ 1.5
Nguyễn Trung Nam (2t, )
1515h50 20/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo8.4. Lựa chọn và quản lý kênh phân phối - 2Nguyễn Trung Nam (2t, )
1607h55 21/06/20205VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 9: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp của doanh nghiệp DL
9.1. Khái quát chung về xúc tiến hỗn hơp -1
9.2. Các công cụ cơ bản trong xúc tiến hỗn hợp -3
9.3. Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp du lịch -1
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1713h55 21/06/20205VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo9.3. Xây dựng chiến lược xúc tiến hỗn hợp du lịch (tiếp) -2
Thực tế tại doanh nghiệp DL chuẩn bị báo cáo -3
Nguyễn Trung Nam (3t, )
1808h55 23/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThực tế tại doanh nghiệp DL chuẩn bị báo cáo (2 t)
Thảo luận nhóm -1
Nguyễn Trung Nam (3t, )
Nguyễn Khánh Linh (3t, )
1913h00 25/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm (3 tiết)Nguyễn Khánh Linh (3t, )
2015h50 25/06/20201VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra - 1,2Nguyễn Trung Nam (1t, )
Nguyễn Khánh Linh (1t, )

Lịch trình dự kiến