Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4 Bùi Thị Mai Anh103115104english

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Đặng Châu Anh1812901008PL2201K
0.0%
100.0%
04.05.09
2Phạm Thị Ngọc Anh1812401017QT2201K
0.0%
100.0%
04.02.06
3Phan Thị Anh1812401011QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
4Bùi Thị Vân Anh1812401006QT2201K
0.0%
100.0%
04.03.07
5Khoa Năng Chiến1812902002PL2201D
0.0%
100.0%
04.05.09
6Bùi Đức Công1812401007QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
7Nguyễn Thị Dinh1812401026QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
8Đinh Thị Bích Duyên1812901005PL2201D
0.0%
100.0%
04.06.010
9Phạm Thế Đạt1512102031DC1901
0.0%
100.0%
04.03.07
10Phạm Trung Đạt1812902003PL2201D
0.0%
100.0%
04.03.07
11Nguyễn Phong Hào1812901002PL2201K
0.0%
100.0%
04.03.07
12Hồ Văn Hải1812901007PL2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
13Lâm Ánh Hồng1812401008QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
14Ngô Thị Thương Huyền1812401022QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
15Nguyễn Quang Huy1812401001QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
16Nguyễn Mai Hương1812401015QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
17Nguyễn Thị Thu Lý1812401013QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
18Vũ Văn Minh1812901001PL2201K
0.0%
100.0%
04.03.07
19Trần Ngân Mỹ1812401023QT2201K
0.0%
100.0%
04.03.07
20Nguyễn Thị Ngân1812401012QT2201K
0.0%
100.0%
04.03.07
21Phạm Thị Phương Ngân1812401004QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
22Trần Thị Hồng Ngọc1812402014QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
23Vũ Thị Hồng Nhung1812401027QT2201K
0.0%
100.0%
04.06.010
24Phạm Thị Thu Phương1812401016QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
25Tạ Hữu Sơn1812901003PL2201K
0.0%
100.0%
04.03.07
26Đoàn Thị Thanh Thanh1812401024QT2201K
0.0%
100.0%
04.06.010
27Trần Duy Thành1812401020QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
28Nguyễn Mạnh Thắng1812401010QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
29Trần Thị Trang1812401014QT2201K
0.0%
100.0%
04.06.010
30Lưu Việt Trinh1812901006PL2201K
0.0%
100.0%
04.05.09
31Trần Anh Tuấn1812901004PL2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
32Phùng Văn Tú1812401028QT2201K
0.0%
100.0%
04.04.08
33Nguyễn Lưu Bích Uyên1812401018QT2201K
0.0%
100.0%
04.05.09

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology
209h50 04/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (cont)
309h50 06/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (cont)
408h55 06/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (cont)
509h50 08/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Technology (cont)
Self check 6
609h50 10/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhLanguage Review
708h55 13/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up
809h50 15/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up (cont)
909h50 17/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and customs
1008h55 20/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and customs (cont)
1109h50 22/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and customs (cont)
1209h50 24/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and customs (cont)
1308h55 27/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Cultures and customs (cont)
Self check 7
1409h50 29/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Exam
1508h55 04/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Exam (cont)
1609h50 06/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet Ready for Your Exam (cont)
1709h50 08/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhProgress test 1
1808h55 11/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...?
1909h50 13/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? (cont)
2009h50 15/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? (cont)
2108h55 18/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? (cont)
2209h50 20/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: What if...? (cont)
Self check 8
2309h50 22/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 8
Language review
2408h55 25/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhLanguage review
Skills round up
2509h50 27/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSkills round up (cont)
Unit 9: Crime scene
2609h50 29/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene (cont)
2708h55 01/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene (cont)
2809h50 03/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene (cont)
2909h50 05/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene (cont)
3008h55 08/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene (cont)
3109h50 10/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Crime scene (cont)
Self check 9
3209h50 12/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 9
Get ready for your exam
3308h55 15/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your exam (cont)
3409h50 17/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your exam (cont)
Progress Test 2
3509h50 19/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhProgress Test 2
3608h55 22/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written word
3713h00 22/06/2020C1045PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written word (cont)
3809h50 24/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written word (cont)
3909h50 26/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written word (cont)
4007h00 29/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: The written word (cont)
4108h55 29/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhSelf check 10
4213h00 29/06/2020C1025PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhGet ready for your exam
Revision

Lịch trình dự kiến