Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai07868vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (30%)Điểm trung bình kiểm tra (70%)Điểm quá trình
1Vũ Quốc Anh1912101008CT2301C
50.68%
49.32%
370.00.00
2Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
5.48%
94.52%
42.05.377
3Nguyễn Thuận Anh1912405004DL2301
0.0%
100.0%
03.06.079
4Nguyễn Tuấn Anh1912102009DC2301
0.0%
100.0%
03.04.437
5Vũ Tuấn Anh1912102008DC2301
0.0%
100.0%
03.05.839
6Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
5.48%
94.52%
42.05.377
7Nguyễn Toàn Chính1912102007DC2301
0.0%
100.0%
03.05.69
8Bùi Công Duy1912101002CT2301C
1.37%
98.63%
12.05.68
9Bùi Đức Duy1912101004CT2301C
27.4%
72.6%
200.00.00
10Mai Thành Đạt1912101007CT2301C
19.18%
80.82%
140.05.836
11Đặng Đức Huy Hoàng1912901003DL2301
17.81%
82.19%
130.05.66
12Vũ Huy Hoàng1912111008CT2301M
0.0%
100.0%
03.05.839
13Phạm Nhật Hoàng1812402016CT2301C
42.47%
57.53%
310.000
14Lưu Thanh Hoàng1912111010CT2301M
1.37%
98.63%
12.06.078
15Nguyễn Thị Ngọc Huyền1912901004DL2301
2.74%
97.26%
22.06.078
16Nguyễn Tuấn Hùng1912111009CT2301M
2.74%
97.26%
22.05.68
17Trần Ngọc Khang1912102011DC2301
30.14%
69.86%
220.000
18Trần Trung Kiên1912102010DC2301
31.51%
68.49%
230.00.00
19Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
0.0%
100.0%
03.05.378
20Phạm Sĩ Anh Kiệt1912405002DL2301
2.74%
97.26%
22.06.539
21Nguyễn Quyền Linh1912102006DC2301
0.0%
100.0%
03.05.839
22Nguyễn Văn Lương1912111002CT2301M
1.37%
98.63%
12.05.68
23Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
1.37%
98.63%
12.05.838
24Nguyễn Ngọc Minh1912101006CT2301C
27.4%
72.6%
200.000
25Cao Thành Minh1912102001DC2301
1.37%
98.63%
12.05.838
26Vũ Hoài Nam1912101003CT2301C
0.0%
100.0%
03.05.839
27Nguyễn Văn Nam1912102002DC2301
0.0%
100.0%
03.05.839
28Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung1912405001DL2301
1.37%
98.63%
12.06.539
29Lê Duy Quang1912111001CT2301M
0.0%
100.0%
03.05.378
30Phạm Hồng Quân1912601002DL2301
1.37%
98.63%
12.06.539
31Bùi Xuân Quân1912102003DC2301
0.0%
100.0%
03.05.839
32Nguyễn Đình Quyết1912101001CT2301C
1.37%
98.63%
12.06.078
33Vương Thị Thanh Thảo1912601001DL2301
4.11%
95.89%
32.06.078
34Bùi Đức Thắng1912111003CT2301M
0.0%
100.0%
03.05.839
35Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
1.37%
98.63%
12.05.838

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 04/03/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6Nguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
207h00 06/03/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6 contMai Thành Đạt (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Vũ Hoàng Long (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Thị Hạ Thương (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, )
Vũ Quốc Anh (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
307h00 08/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6Vũ Quốc Anh (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
407h00 10/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết MaiUNIT 6Vũ Quốc Anh (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
507h00 15/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself checkTrần Trung Kiên (3t, )
Nguyễn Ngọc Minh (3t, )
Vũ Quốc Anh (1t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t, )
Bùi Công Duy (1t, )
Trần Ngọc Khang (3t, )
607h00 17/04/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7Vũ Quốc Anh (2t, )
707h00 22/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7Phạm Nhật Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Khang (3t, )
Trần Trung Kiên (3t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
807h00 29/04/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7Phạm Nhật Hoàng (3t, )
Nguyễn Ngọc Minh (3t, )
907h00 01/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7
1007h00 06/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself checkTrần Trung Kiên (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (1t, )
1107h00 08/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself check
1207h00 13/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maitest 1Mai Thành Đạt (1t, )
Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Mạnh Chính (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (1t, )
Lưu Thanh Hoàng (1t, )
Trần Ngọc Khang (1t, )
Trần Trung Kiên (1t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Văn Lương (1t, )
Hoàng Công Minh (1t, )
Cao Thành Minh (1t, )
Phạm Hồng Quân (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
Lương Thị Thủy (1t, )
1307h00 15/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8
1407h00 20/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8
1507h00 22/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8Vũ Quốc Anh (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Phạm Sĩ Anh Kiệt (1t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung (1t, )
1607h00 27/05/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8Vũ Quốc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (3t, )
1707h00 29/05/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself checkVũ Quốc Anh (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
1807h00 03/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9Vũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Nguyễn Mạnh Chính (2t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (2t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (2t, )
Phạm Nhật Hoàng (3t, )
Trần Ngọc Khang (3t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
1907h00 05/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9
2007h00 10/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9Vũ Quốc Anh (3t, )
Bùi Đức Duy (3t, )
Đặng Đức Huy Hoàng (3t, )
Phạm Nhật Hoàng (3t, )
2107h00 12/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9
2207h00 17/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiself checkVũ Quốc Anh (3t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Bùi Đức Duy (2t, )
Mai Thành Đạt (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (3t, )
Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1t, )
Trần Trung Kiên (3t, )
Trần Ngọc Khang (3t, )
Nguyễn Ngọc Minh (2t, )
Nguyễn Đình Quyết (1t, )
Vương Thị Thanh Thảo (1t, )
2307h00 19/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maitest 2Vũ Quốc Anh (2t, )
Phạm Thị Ngọc Anh (1t, )
Bùi Đức Duy (1t, )
Phạm Nhật Hoàng (2t, )
Trần Ngọc Khang (2t, )
Trần Trung Kiên (2t, )
2407h00 24/06/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10
2507h00 26/06/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10
2607h00 01/07/2020B2023CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10
2707h00 03/07/2020B2022CT-DL-DC23
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10

Lịch trình dự kiến