Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT-DL-DC23Anh Văn Cơ Sở 2 Bùi Thị Tuyết Mai0750vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Vũ Quốc Anh1912101008CT2301C
1.33%
98.67%
10000
2Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Tuấn Anh1912102009DC2301
0%
100.0%
0000
4Vũ Tuấn Anh1912102008DC2301
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
1.33%
98.67%
10000
6Nguyễn Toàn Chính1912102007DC2301
0%
100.0%
0000
7Bùi Công Duy1912101002CT2301C
0%
100.0%
0000
8Bùi Đức Duy1912101004CT2301C
1.33%
98.67%
10000
9Mai Thành Đạt1912101007CT2301C
4.0%
96.0%
30000
10Đặng Đức Huy Hoàng1912901003DL2301
1.33%
98.67%
10000
11Vũ Huy Hoàng1912111008CT2301M
0%
100.0%
0000
12Phạm Nhật Hoàng1812402016CT2301C
1.33%
98.67%
10000
13Lưu Thanh Hoàng1912111010CT2301M
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Thị Ngọc Huyền1912901004DL2301
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Tuấn Hùng1912111009CT2301M
1.33%
98.67%
10000
16Trần Ngọc Khang1912102011DC2301
1.33%
98.67%
10000
17Trần Trung Kiên1912102010DC2301
1.33%
98.67%
10000
18Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
0%
100.0%
0000
19Phạm Sĩ Anh Kiệt1912405002DL2301
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Quyền Linh1912102006DC2301
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Văn Lương1912111002CT2301M
0%
100.0%
0000
22Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
0.0%
100.0%
00000
23Nguyễn Ngọc Minh1912101006CT2301C
1.33%
98.67%
10000
24Cao Thành Minh1912102001DC2301
0%
100.0%
0000
25Vũ Hoài Nam1912101003CT2301C
0%
100.0%
0000
26Nguyễn Văn Nam1912102002DC2301
0%
100.0%
0000
27Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung1912405001DL2301
0%
100.0%
0000
28Lê Duy Quang1912111001CT2301M
0%
100.0%
0000
29Phạm Hồng Quân1912601002DL2301
0%
100.0%
0000
30Bùi Xuân Quân1912102003DC2301
0%
100.0%
0000
31Nguyễn Đình Quyết1912101001CT2301C
0%
100.0%
0000
32Vương Thị Thanh Thảo1912601001DL2301
0%
100.0%
0000
33Bùi Đức Thắng1912111003CT2301M
0%
100.0%
0000
34Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng

Lịch trình dự kiến