Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA21-22T-QT22N-MQuản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh06761vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Phạm Thị Mai Anh1812407005QT2201M
3.33%
96.67%
20000
2Nguyễn Việt Anh1812402007QT2201N
9.23%
90.77%
60000
3Nguyễn Quang Duy1512402014QT1901N
15.38%
84.62%
100000
4Nguyễn Tiến Đạt1812407010QT2201M
3.33%
96.67%
20000
5Nguyễn Thị Thu Hà1812401025QT2201N
0.0%
100.0%
00000
6Phan Thanh Hiền1812752008NA2201T
0.0%
100.0%
00000
7Lê Minh Hiếu1812407007QT2201M
0.0%
100.0%
00000
8Ngô Trung Hiếu1812402008QT2201N
3.08%
96.92%
20000
9Bùi Thị Thanh Hoa1812402013QT2201N
0.0%
100.0%
00000
10Phùng Minh Hóa1812407002QT2201M
6.67%
93.33%
40000
11Nguyễn Thị Hồng1812402009QT2201N
0.0%
100.0%
00000
12Phạm Thị Huệ1812402011QT2201N
0.0%
100.0%
00000
13Nguyễn Quang Huy1812407004QT2201M
39.44%
60.56%
280000
14Trần Thị Hương1812402017QT2201N
0.0%
100.0%
00000
15Nguyễn Đức Khoa1812752011NA2201T
69.01%
30.989999999999995%
490000
16Nguyễn Thị Kiều1812752006NA2201T
3.33%
96.67%
20000
17Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2201T
6.67%
93.33%
40000
18Trần Huy Long1812401021QT2201M
16.67%
83.33%
100000
19Trần Khánh Ly1812402003QT2201N
16.67%
83.33%
100000
20Nghiêm Thanh Mai1812402010QT2201N
12.31%
87.69%
80000
21Nguyễn Hoàng My1712751003NA2101T
0.0%
100.0%
00000
22Bùi Thị Minh Nguyệt1812752002NA2201T
3.08%
96.92%
20000
23Nguyễn Thị Nhung1812402006QT2201N
6.15%
93.85%
40000
24Nguyễn Thị Ninh1812752003NA2201T
0.0%
100.0%
00000
25Vũ Đình Phong1812404001QT2201N
3.33%
96.67%
20000
26Trần Thu Thảo1812402012QT2201N
0.0%
100.0%
00000
27Cao Văn Thăng1812402004QT2201N
3.33%
96.67%
20000
28Phùng Thị Thu Trang1812752001NA2201T
3.33%
96.67%
20000
29Nguyễn Thị Ánh Tuyết1812402001QT2201N
0.0%
100.0%
00000
30Nguyễn Thị Thu Uyên1812752005NA2201T
3.33%
96.67%
20000
31Phạm Thúy Vân1712752002NA2101T
0.0%
100.0%
00000
32Nguyễn Thị Hải Yến1812752007NA2201T
0.0%
100.0%
00000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 03/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học
Chương I: Tổng quan về quản trị tổ chức
Hoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Vũ Đình Phong (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
207h00 05/03/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: tiếpHoàng Tuấn Anh (2t, false)
Nguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Cao Văn Thăng (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
307h00 07/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương I: Tiêp
Trần Huy Long (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
407h00 09/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp
Nguyễn Quang Duy (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
507h00 14/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: Vận dụng qui luật khách quan và các nguyên tắc trong quản trịNguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
607h00 16/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II: tiếpNguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
707h00 21/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương II : tiếp
Chương III Thông tin và quyết định trong quản trị
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
807h00 23/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III: tiếpPhạm Thị Mai Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Huy Long (2t, false)
Trần Khánh Ly (2t, false)
907h00 28/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếpNguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Tiến Đạt (2t, false)
Phùng Minh Hóa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
1007h00 30/04/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : Bài tập
1107h00 05/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương III : tiếp
Chương IV : Lập kế hoạch
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
1207h00 07/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếp Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
1307h00 12/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV : tiếpNguyễn Quang Huy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
1407h00 14/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếpNguyễn Quang Duy (2t, true)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Trần Thu Thảo (2t, true)
1513h55 14/05/2020C1042NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương IV: tiếpNguyễn Đức Khoa (2t, false)
1607h00 19/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg1: Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị và giải quyết bài tập tình huống- bài số 1Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
1707h00 21/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V : Chức năng tổ chứcNguyễn Quang Duy (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
1813h00 21/05/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V; tiếpNguyễn Đức Khoa (3t, false)
1907h00 26/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương V: tiếpNguyễn Đức Khoa (2t, false)
2007h00 28/05/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: Lãnh đạoNguyễn Quang Duy (2t, true)
Nghiêm Thanh Mai (2t, true)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
2107h00 02/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếpNgô Trung Hiếu (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
2207h00 04/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếpNguyễn Việt Anh (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nghiêm Thanh Mai (2t, false)
Nguyễn Thị Nhung (2t, false)
2313h00 04/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: lãnh đạo Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
2407h00 09/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếpNguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
2507h00 11/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếpNguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
2613h00 11/06/2020C1043NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VI: tiếp
Chương VII: kiểm tra
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
2707h00 16/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: Kiểm traNguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
2807h00 18/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương VII: tiếp
Đg1: Nắm vững cơ sở lý luận về quản trị tổ chức và giải quyết các tình huống thực tế
Nguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
2907h00 23/06/2020B2052NA21-22T-QT22N-M
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhĐg2: Lập phương án kinh doanhNguyễn Quang Huy (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)

Lịch trình dự kiến