Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA2201NNghe - Nói Tiếng Nhật 2 Đinh Thị Mỹ Linh04838vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Mạc Thị Hồng Anh1612753019NA2001N
17.39%
82.61%
81.04.05
2Nguyễn Ngọc Diệu1812753012NA2201N
17.39%
82.61%
81.06.07
3Lưu Thị Thùy Dung1812753002NA2201N
0.0%
100.0%
04.05.09
4Đỗ Thành Đạt1812751008NA2201N
13.04%
86.96000000000001%
62.03.05
5Trần Thị Đức Hạnh1812753001NA2201N
4.35%
95.65%
23.06.09
6Nguyễn Thị Hoa1612753001NA2201N
0.0%
100.0%
04.06.010
7Nguyễn Duy Hưng1812753011NA2201N
8.7%
91.3%
42.05.07
8Trương Tuấn Long1812601006NA2201N
6.52%
93.48%
33.04.07
9Nguyễn Thị Thảo Nguyên1812751012NA2201N
13.04%
86.96000000000001%
62.04.06
10Vũ Thị Nhàn1812753008NA2201N
0.0%
100.0%
04.06.010
11Bùi Thị Phương1812753003NA2201N
4.35%
95.65%
23.04.07
12Vũ Kim Thành1812753007NA2201N
10.87%
89.13%
52.03.05
13Ngô Đức Thuận1812752010NA2201N
13.04%
86.96000000000001%
62.04.06
14Lê Minh Tiến1812753010NA2201N
13.04%
86.96000000000001%
62.04.06
15Vũ Thị Hải Yến1812752004NA2201N
10.87%
89.13%
52.05.07

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 03/03/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 39
1. Hội thoại (SGK)
2. Bài tập Nghe (SGK)

Đỗ Thái Học (2t, false)
Vũ Mạnh Đức (2t, false)
207h00 07/04/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 39
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Bài 40
1. Hội thoại (SGK)
Ngô Đức Thuận (1t, false)
307h00 14/04/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 40
2. Bài tập Nghe (SGK)
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1t, false)
Vũ Thị Hải Yến (1t, false)
407h00 21/04/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 40
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Bài 41
1. Hội thoại (SGK)
507h00 28/04/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 41
2. Bài tập Nghe (SGK)
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Đỗ Thành Đạt (1t, false)
607h00 05/05/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 42
1. Hội thoại (SGK)
2. Bài tập Nghe (SGK)

Mạc Thị Hồng Anh (2t, true)
707h00 12/05/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 42
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Bài 43
1. Hội thoại (SGK)
Mạc Thị Hồng Anh (2t, true)
Đỗ Thành Đạt (1t, false)
807h00 19/05/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 43
2. Bài tập Nghe (SGK)
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
907h00 03/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 44
1. Hội thoại (SGK)
2. Bài tập Nghe (SGK)
Bài Kiểm tra số 1
Mạc Thị Hồng Anh (2t, true)
Nguyễn Thị Hoa (2t, true)
1007h00 04/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 44
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Bài 45
1. Hội thoại (SGK)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1t, )
Ngô Đức Thuận (2t, false)
Lê Minh Tiến (2t, false)
Vũ Kim Thành (1t, )
Mạc Thị Hồng Anh (2t, false)
1107h00 10/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 45
2. Bài tập Nghe (SGK)
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, false)
Ngô Đức Thuận (2t, true)
Trương Tuấn Long (1t, false)
Đỗ Thành Đạt (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (1t, false)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1t, false)
Vũ Thị Hải Yến (1t, false)
1207h00 11/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 45
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Bài 46
1. Hội thoại (SGK)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, false)
Nguyễn Duy Hưng (2t, false)
Trương Tuấn Long (2t, false)
Bùi Thị Phương (2t, false)
Vũ Kim Thành (2t, false)
Vũ Thị Hải Yến (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1t, false)
1307h00 16/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 46
2. Bài tập Nghe (SGK)
3. Nghe hiểu (Quyển luyện nghe)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (1t, true)
Mạc Thị Hồng Anh (2t, false)
Ngô Đức Thuận (1t, true)
Đỗ Thành Đạt (1t, true)
1407h00 17/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhBài 47
1507h00 18/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhNghe + Hội thoại Bài 48
1609h50 19/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhNghe + Hội thoại Bài 49
1707h00 23/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhNghe + Hội thoại Bài 50Mạc Thị Hồng Anh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, false)
Trần Thị Đức Hạnh (2t, false)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (2t, false)
Ngô Đức Thuận (2t, false)
Lê Minh Tiến (2t, false)
Đỗ Thành Đạt (1t, false)
Nguyễn Duy Hưng (1t, false)
Vũ Kim Thành (1t, false)
Vũ Thị Hải Yến (1t, false)
1807h00 24/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ LinhÔn tập HK II
Bài kiểm tra số 2
Mạc Thị Hồng Anh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t, false)
Đỗ Thành Đạt (2t, false)
Lê Minh Tiến (2t, false)
Vũ Kim Thành (1t, false)
Ngô Đức Thuận (1t, false)
1907h00 25/06/2020C2022NA2201N
Nghe - Nói Tiếng Nhật 2
Đinh Thị Mỹ Linh

Lịch trình dự kiến