Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT23Toán Rời Rạc Đỗ Văn Tuyên Đỗ Văn Chiểu606260

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Vũ Quốc Anh1912101008CT2301C
0.0%
100.0%
04.02.06
2Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
0.0%
100.0%
04.01.05
3Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
14.52%
85.48%
92.01.03
4Bùi Công Duy1912101002CT2301C
20.97%
79.03%
131.01.02
5Bùi Đức Duy1912101004CT2301C
40.32%
59.68%
250.000
6Mai Thành Đạt1912101007CT2301C
43.55%
56.45%
270.000
7Vũ Huy Hoàng1912111008CT2301M
0.0%
100.0%
04.02.06
8Phạm Nhật Hoàng1812402016CT2301C
3.23%
96.77%
23.02.05
9Lưu Thanh Hoàng1912111010CT2301M
0.0%
100.0%
04.02.06
10Nguyễn Tuấn Hùng1912111009CT2301M
9.68%
90.32%
62.02.04
11Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
3.23%
96.77%
23.02.05
12Nguyễn Văn Lương1912111002CT2301M
14.52%
85.48%
92.01.03
13Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
20.97%
79.03%
131.01.02
14Nguyễn Ngọc Minh1912101006CT2301C
43.55%
56.45%
270.000
15Vũ Hoài Nam1912101003CT2301C
0.0%
100.0%
04.02.06
16Lê Duy Quang1912111001CT2301M
6.45%
93.55%
43.01.04
17Nguyễn Đình Quyết1912101001CT2301C
3.23%
96.77%
23.01.04
18Bùi Đức Thắng1912111003CT2301M
3.23%
96.77%
23.02.05
19Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
3.23%
96.77%
23.02.05

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 1: Lô-gic và Ứng dụng
1.1. Logic mệnh đề
1.1.1 Các phép toán và công thức
1.1.2 Đồng nhất đúng và đồng nhất sai
209h50 04/03/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.1.3 Các quy tắc suy diễnNguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Phạm Nhật Hoàng (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
Vũ Thị Hạ Thương (2t, false)
308h55 06/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.1.3 Các quy tắc suy diễn (t)
409h50 08/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2 Logic Vị từ
1.2.1 Định nghĩa
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
508h55 13/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.2 Công thức đồng nhất đúng, đồng nhất saiNguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
609h50 15/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.2 Công thức đồng nhất đúng, đồng nhất sai (t)
708h55 20/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Dạng chuẩn của công thức
809h50 22/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Dạng chuẩn của công thức (t)
908h55 27/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Quy tắc suy diễnNguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Trần Văn Kiên (2t, false)
Nguyễn Văn Lương (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Đình Quyết (2t, false)
1009h50 29/04/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu1.2.3 Quy tắc suy diễn (t)Nguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Lương Thị Thủy (2t, false)
1108h55 04/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 2. Lý thuyết đồ thị
2.1. Khái niệm cơ bản của đồ thị
2.1.1 Các khái niệm cơ bản
2.1.2 Biểu diễn đồ thị
2.1.3 Tính liên thông của đồ thị
2.1.4 Phân loại đồ thị
1209h50 06/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.2. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
2.2.1 Tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị
1308h55 11/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.2.2 Tìm kiếm theo chiều rộng trên đồ thị

2.2.3 Tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông
1413h00 11/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.3. Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton
2.3.1 Đồ thị Euler
2.3.2 Đồ thị Hamilton
2.4. Cây và cây khung của đồ thị
2.4.1 Cây
2.4.2 Cây khung
1509h50 13/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.4.3 Các thuật toán tìm cây khung và ứng dụng
1613h00 13/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.5. Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
2.5.1 Khái niệm
2.5.2 Ứng dụng
1708h55 18/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu2.5.3 Thuật toán DijstraMai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Nguyễn Tuấn Hùng (2t, false)
1813h55 18/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn ChiểuChương 3. Lý thuyết ô-tô-mát và ngôn ngữ hình thức
3.1: Đại cương về ngôn ngữ hình thức và cách xác định ngôn ngữ
3.1.1 Khái niệm chung về ngôn ngữ
3.1.2 Văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm
3.1.3 Phân loại văn phạm của Chomsky.
3.1.4. Một số ví dụ về văn phạm.
3.1.5 Một số tính chất của văn phạm
3.1.6. Hai bài toán điển hình

3.2. Ô tô mát hữu hạn và biểu thức chính quy
3.2.1. Ôtômat hữu hạn
Mai Thành Đạt (5t, false)
Bùi Đức Duy (5t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (5t, false)
Hoàng Công Minh (5t, false)
Bùi Công Duy (5t, false)
Nguyễn Mạnh Chính (5t, false)
Nguyễn Văn Lương (5t, false)
1909h50 20/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.2.2. Ngôn ngữ chính quy và biểu thức chính quy
3.2.3 Các tính chất đóng của lớp các ngôn ngữ chính quy
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
2013h00 20/05/2020A1015CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.2.4 Hai bài toán điển hình
3.3. Văn phạm phi ngữ cảnh
3.3.1. Xuất xứ và định nghĩa văn phạm phi ngữ cảnh (VPPNC)
3.3.2. Cây suy dẫn và sự nhập nhằng trong VPPNC
2108h55 25/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.3.3. Giản lược các VPPNCBùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Bùi Công Duy (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Hoàng Công Minh (2t, false)
Lê Duy Quang (2t, false)
2209h50 27/05/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.3.3. Giản lược các VPPNC (t)
2308h55 01/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.4. Ô-tô-mát đẩy xuống
3.4.1. Mô tả phi hình thức
3.4.2. Định nghĩa Ôtômat đẩy xuống
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
2409h50 08/06/2020B2022CT23
Toán Rời Rạc
Đỗ Văn Chiểu3.4.3. Mối liên quan giữa các dạng khác nhau của Ôtômat đẩy xuống
3.4.4. Sự tương đương giữa Ôtômat đẩy xuống và VPPNC

Lịch trình dự kiến