Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA22A-TTrung Văn 3 Hồ Thị Thu Trang0125104vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thế Dương1812751004NA2201
66.4%
33.599999999999994%
830.000
2Lê Thị Ngọc Hà1812751017NA2201
0.8%
99.2%
14.007
3Phan Thanh Hiền1812752008NA2201T
3.2%
96.8%
43.003
4Nguyễn Đức Khoa1812752011NA2201T
76.0%
24.0%
950.000
5Nguyễn Thị Kiều1812752006NA2201T
3.2%
96.8%
43.003
6Phan Thị Hồng Minh1812751005NA2201
0.0%
100.0%
04.0010
7Vũ Nguyễn Minh Nghĩa1812751006NA2201
0.0%
100.0%
04.008
8Bùi Thị Minh Nguyệt1812752002NA2201T
3.2%
96.8%
43.005
9Bùi An Ninh1812751007NA2201
0.0%
100.0%
04.009
10Nguyễn Thị Ninh1812752003NA2201T
6.4%
93.6%
83.005
11Trần Thị Thu Phương1812751014NA2201
0.0%
100.0%
04.009
12Sý Thầu Bảo Sơn1512753071NA2201
0.0%
100.0%
04.009
13Nguyễn Phương Thảo1812752009NA2201
4.0%
96.0%
53.003
14Phạm Phương Thảo1812751019NA2201
0.0%
100.0%
04.008
15Nguyễn Thị Thảo1812751003NA2201
0.0%
100.0%
04.007
16Hà Mai Trang1812751001NA2201
0.0%
100.0%
04.009
17Phùng Thị Thu Trang1812752001NA2201T
8.8%
91.2%
112.004
18Đỗ Đức Trọng1812752012NA2201T
70.4%
29.599999999999994%
880.000
19Nguyễn Thị Thu Uyên1812752005NA2201T
1.6%
98.4%
23.005
20Nguyễn Thị Hải Yến1812752007NA2201T
0.0%
100.0%
04.005

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 03/03/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
213h00 04/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangPhan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
314h55 04/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
413h00 06/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)
514h55 11/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
614h55 13/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
713h00 07/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thùy Linh (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
813h00 08/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
914h55 08/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
1013h00 10/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
1114h55 10/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
1213h00 14/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Mạnh Chính (2t, false)
Bùi Đức Duy (2t, false)
Mai Thành Đạt (2t, false)
Nguyễn Ngọc Minh (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
1313h00 15/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
1414h55 15/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
1513h00 17/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Phùng Thị Thu Trang (3t, false)
1614h55 17/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
1713h00 21/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
1813h00 22/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
1914h55 22/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
2013h00 24/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Nguyễn Phương Thảo (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
2114h55 24/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
2213h00 28/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2313h00 29/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang
2414h55 29/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
2513h00 05/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Nguyễn Phương Thảo (3t, false)
2613h00 06/05/2020online3NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
2713h00 08/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
2814h55 08/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
2913h00 12/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
3013h00 13/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
3114h55 13/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
3213h00 15/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
3314h55 15/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
3413h00 19/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
3513h00 20/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
3614h55 20/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
3713h00 22/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
3814h55 22/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
3913h00 26/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
4013h00 27/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
4114h55 27/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
4213h00 29/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
4314h55 29/05/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
4413h00 02/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
Nguyễn Thế Dương (3t, false)
4513h00 03/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
4614h55 03/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
4713h00 05/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
4814h55 05/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangLê Thị Ngọc Hà (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
4913h00 09/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
5013h00 10/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
5114h55 10/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
5213h00 12/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
5314h55 12/06/2020b1031NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (1t, false)
Nguyễn Đức Khoa (1t, false)
Đỗ Đức Trọng (1t, false)
5413h00 16/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t, false)
Nguyễn Đức Khoa (3t, false)
Đỗ Đức Trọng (3t, false)
5513h00 17/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)
5613h00 19/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Đỗ Đức Trọng (2t, false)

Lịch trình dự kiến