Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA22A-TTrung Văn 3 Hồ Thị Thu Trang01057vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thế Dương1812751004NA2201
1.9%
98.1%
20000
2Lê Thị Ngọc Hà1812751017NA2201
0%
100.0%
0000
3Phan Thanh Hiền1812752008NA2201T
3.81%
96.19%
40000
4Nguyễn Đức Khoa1812752011NA2201T
6.67%
93.33%
70000
5Nguyễn Thị Kiều1812752006NA2201T
3.81%
96.19%
40000
6Nguyễn Thùy Linh1712752003NA2201T
6.67%
93.33%
70000
7Phan Thị Hồng Minh1812751005NA2201
0%
100.0%
0000
8Vũ Nguyễn Minh Nghĩa1812751006NA2201
0%
100.0%
0000
9Bùi Thị Minh Nguyệt1812752002NA2201T
3.81%
96.19%
40000
10Bùi An Ninh1812751007NA2201
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Thị Ninh1812752003NA2201T
3.81%
96.19%
40000
12Trần Thị Thu Phương1812751014NA2201
0%
100.0%
0000
13Sý Thầu Bảo Sơn1512753071NA2201
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Phương Thảo1812752009NA2201
0%
100.0%
0000
15Phạm Phương Thảo1812751019NA2201
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Thị Thảo1812751003NA2201
0%
100.0%
0000
17Hà Mai Trang1812751001NA2201
0%
100.0%
0000
18Phùng Thị Thu Trang1812752001NA2201T
1.9%
98.1%
20000
19Đỗ Đức Trọng1812752012NA2201T
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Thị Thu Uyên1812752005NA2201T
1.9%
98.1%
20000
21Nguyễn Thị Hải Yến1812752007NA2201T
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 03/03/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t, false)
Nguyễn Thùy Linh (3t, false)
213h00 04/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangPhan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Phùng Thị Thu Trang (2t, false)
313h00 06/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t, false)
Phan Thanh Hiền (2t, false)
Nguyễn Đức Khoa (2t, false)
Nguyễn Thị Kiều (2t, false)
Nguyễn Thùy Linh (2t, false)
Đồng Đức Minh (2t, false)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t, false)
Nguyễn Thị Ninh (2t, false)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t, false)

Lịch trình dự kiến