Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT22N-MMarketing Căn Bản Lê Thị Nam Phương606730

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm quá trình

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 05/03/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngGiới thiệu đề cương chi tiết môn học
Chương 1- Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
1.1. Vai trò của marketing trong kinh doanh
208h55 09/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương1.2. Một số khái niệm cơ bản của marketingNguyễn Thị Nhung (3t, false)
Vũ Đình Phong (3t, false)
308h55 16/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam PhươngChương 2- Hệ thống thông tin marketing
2.1. Hệ thống thông tin marketing (MIS)
2.2. Nghiên cứu marketing
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
Vũ Đình Phong (3t, false)
408h55 23/04/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương2.2. Nghiên cứu marketing
Chương 3- Tác động của môi trường kinh doanh tới HĐ mar
1. Tổng quan sự tác động của môi trường kinh doanh
Phạm Thị Mai Anh (3t, false)
Trần Khánh Ly (3t, false)
Nguyễn Thị Nhung (3t, false)
508h55 07/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.2. Tác động của môi trường marketing vi môNgô Trung Hiếu (3t, false)
Nguyễn Việt Anh (3t, false)
Phùng Minh Hóa (3t, false)
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
Trần Huy Long (3t, false)
Vũ Đình Phong (3t, false)
Cao Văn Thăng (3t, false)
608h55 14/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi trường marketing vĩ mô Trần Thu Thảo (3t, false)
708h55 21/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương3.3. Tác động của môi trường marketing vĩ mô
ĐG1
Chương 4 - Hành vi k. hàng và định hướng HĐ mar của DN
4.1. Khái quát về thị trường NTD
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
808h55 26/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.2. Mô hình hành vi mua của NTD
4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của NTD
908h55 28/05/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua hàng của NTD
4.4. Quá trình thông qua quyết định mua của NTD
Nguyễn Quang Huy (3t, false)
1009h50 02/06/2020B2053QT22N-M
Marketing Căn Bản
Lê Thị Nam Phương4.4. Quá trình thông qua quyết định mua của NTD
Chương 5- Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
5.1. Phân đoạn thị trường
Nguyễn Quang Huy (3t, false)

Lịch trình dự kiến