Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA21A-TTrung Văn 4 Đỗ Văn Tuyên Lê Thị Thu Hoài60105105

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Trần Duy Anh1412402048NA2001
10.48%
89.52%
112.03.05
2Vũ Tuấn Anh1712751008NA2101A
10.48%
89.52%
112.04.06
3Vũ Thái Dương1512751039NA1901A
20.0%
80.0%
211.05.06
4Điệp Trường Giang1712751005NA2101A
9.52%
90.48%
102.04.06
5Phạm Thị Thu Hà1512752018NA1901T
66.67%
33.33%
700.00.00
6Phạm Đức Hiếu1612751024NA2001
20.0%
80.0%
211.02.03
7Bùi Duy Hiệp1512401048QT1902K
10.48%
89.52%
112.01.03
8Lê Thị Hồng1312751023NA1801
9.52%
90.48%
102.04.06
9Nguyễn Hoàng My1712751003NA2101T
0.0%
100.0%
04.04.08
10Nguyễn Ngọc Mỹ1712402003NA2101A
18.1%
81.9%
191.02.03
11Đào Thị Hồng Nhung1712751001NA2101A
0.0%
100.0%
04.04.08
12Nguyễn Thu Phương1712753009NA2101A
2.86%
97.14%
33.03.06
13Nguyễn Tiến Tài1712112001NA2101A
80.0%
20.0%
840.00.00
14Trần Trọng Thành1712407002NA2101A
0.0%
100.0%
04.04.08
15Đồng Minh Thái1612402020NA2001
4.76%
95.24%
53.02.05
16Nguyễn Đức Trung1712103001NA2101A
77.14%
22.86%
810.00.00
17Phạm Thúy Vân1712752002NA2101T
0.0%
100.0%
04.04.08
18Nguyễn Thế Việt1612753002NA2001
9.52%
90.48%
102.01.03

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 02/03/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: Từ mới, ngữ pháp, bài khoáĐiệp Trường Giang (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Lê Thị Hồng (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Thu Phương (3t, )
Đồng Minh Thái (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
213h00 06/03/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: bài khoá, bài tậpVũ Tuấn Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Lê Thị Hồng (4t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
308h55 06/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: đọc hiểu, nghe hiểuTrần Duy Anh (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Lê Thị Hồng (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
413h00 10/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: từ mới, ngữ pháp, bài khoá, bài tậpNguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
508h55 13/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: bài tập, luyện tập
613h00 17/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: bài tập, đọc hiểu, nghe hiểuNguyễn Tiến Tài (3t, )
708h55 20/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: từ mới, ngữ pháp, bài khoáNguyễn Đức Trung (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
813h00 24/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: bài tập, đọc hiểu, nghe hiểuTrần Duy Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (1t, )
Phạm Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
908h55 27/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: từ mới, ngữ pháp, bài khoáPhạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
1013h00 01/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: bài khoá, bài tập
1108h55 04/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: bài khoá, bài tậpNguyễn Đức Trung (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
1213h00 08/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: đọc hiểu, nghe hiểu
Ktra tư cách 1
Phạm Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
1308h55 11/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: từ mới, ngữ pháp, bài khoáNguyễn Tiến Tài (3t, )
Đồng Minh Thái (1t, )
Vũ Thái Dương (1t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
1413h00 15/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: bài tập, đọc hiểu, nghe hiểuĐiệp Trường Giang (4t, )
Trần Duy Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
Nguyễn Thế Việt (4t, )
1508h55 18/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: từ mới, ngữ pháp, bài khoáVũ Tuấn Anh (3t, true)
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Điệp Trường Giang (3t, )
1613h00 22/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: bài tập, đọc hiểu, nghe hiểuNguyễn Đức Trung (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Phạm Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t, true)
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
1708h55 25/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 13: từ mới, ngữ pháp, bài khoá, bài tậpPhạm Thị Thu Hà (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
1813h00 29/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 13: đọc hiểu, nghe hiểuPhạm Thị Thu Hà (4t, )
Bùi Duy Hiệp (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
1908h55 01/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 14: từ mới, ngữ pháp, bài khoáVũ Thái Dương (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Phạm Đức Hiếu (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
Nguyễn Thế Việt (3t, )
2013h00 05/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiPhạm Thị Thu Hà (4t, )
Phạm Đức Hiếu (1t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2108h55 08/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 15: từ mới, ngữ pháp, bài khoáVũ Thái Dương (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
2213h00 12/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 15: bài tập
Đọc hiểu
Ktra(2)
Vũ Thái Dương (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2308h55 15/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 16: từ mới, ngữ pháp, bài khoáPhạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
Nguyễn Thế Việt (3t, )
2413h00 19/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài tậpVũ Tuấn Anh (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Đồng Minh Thái (1t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2508h55 22/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ pháp, bài khoáVũ Tuấn Anh (3t, )
Vũ Thái Dương (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Bùi Duy Hiệp (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
2613h00 26/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 17: bài tập, nghe, đọcVũ Thái Dương (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Bùi Duy Hiệp (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
Nguyễn Đức Trung (4t, )
2708h55 29/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ pháp, bài khoáPhạm Đức Hiếu (1t, )
2813h00 03/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập, đọc hiểu, nghe hiểuNguyễn Đức Trung (4t, )
Phạm Thị Thu Hà (4t, )
Phạm Đức Hiếu (4t, )
Nguyễn Tiến Tài (4t, )
2908h55 06/07/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiÔn tập cuối kỳVũ Thái Dương (3t, )
Phạm Thị Thu Hà (3t, )
Nguyễn Tiến Tài (3t, )
Nguyễn Đức Trung (3t, )
3013h00 10/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiÔn tập cuối kỳ

Lịch trình dự kiến