Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA24Viết 2 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa04830vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Hoàng Lan Anh2012753008NA2401N
0.0%
100.0%
00000
2Lê Hoàng An2012751004NA2401A
0.0%
100.0%
00000
3Nguyễn Thị Hải Bình2012751003NA2401A
0.0%
100.0%
00000
4Nguyễn Tùng Dương2012752003NA2401T
2.08%
97.92%
10000
5Nguyễn Hồng Hạnh2012753009NA2401N
0%
100.0%
0000
6Vũ Thị Hạnh2012751001NA2401A
0%
100.0%
0000
7Vương Thanh Hiền2012753001NA2401N
0.0%
100.0%
00000
8Ngô Thị Hiền2012753005NA2401T
0%
100.0%
0000
9Nguyễn Duy Hiếu2012751006NA2401A
12.5%
87.5%
60000
10Phạm Minh Hiếu2012751005NA2401A
0%
100.0%
0000
11Lê Thị Phương Lan2012752001NA2401T
6.25%
93.75%
30000
12Đinh Thị Thùy Linh2012753004NA2401N
7.14%
92.86%
30000
13Nguyễn Thùy Linh2012751008NA2401A
56.25%
43.75%
270000
14Trần Thị Thúy Ngân2012751002NA2401A
0%
100.0%
0000
15Nguyễn Thùy Ngân2012753007NA2401N
0.0%
100.0%
00000
16Đỗ Thị Nhinh2012751007NA2401A
0.0%
100.0%
00000
17Trần Thị Oanh2012753006NA2401N
47.92%
52.08%
230000
18Phạm Thị Quỳnh2012752002NA2401T
0.0%
100.0%
00000
19Phạm Đức Sơn2012751009NA2401A
31.25%
68.75%
150000
20Bùi Thị Thúy2012753002NA2401N
31.25%
68.75%
150000
21Nguyễn Bùi Hồng Trà2012752005NA2401T
0%
100.0%
0000
22Âu Thùy Vân2012752004NA2401T
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 27/01/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 1: I’ll never forget….Trần Thị Oanh (3t, )
Đinh Thị Thùy Linh (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
208h55 28/01/2021c1043NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaPersonal heroes
308h55 10/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Duy Hiếu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
408h55 17/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSupplementary ExercisesNguyễn Duy Hiếu (3t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
508h55 24/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaMy name is…..Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
609h50 25/03/2021B1033NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (2t, )
708h55 31/03/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaHow did you learn that…Nguyễn Tùng Dương (1t, )
Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Lê Thị Phương Lan (3t, )
808h55 07/04/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSupplementary ExercisesNguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
908h55 28/04/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSupplementary ExercisesNguyễn Thùy Linh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )
1008h55 05/05/2021B1023NA24
Viết 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaLet’s party!Nguyễn Thùy Linh (3t, )
Trần Thị Oanh (3t, )
Phạm Đức Sơn (3t, )
Bùi Thị Thúy (3t, )

Lịch trình dự kiến