Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA23Nghe 4 Bùi Thị Tuyết Mai05142vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (30%)Điểm trung bình kiểm tra (70%)Điểm quá trình
1Lê Thị Mai Anh1912753006NA2301N
0.0%
100.0%
03.04.558
2Đào Thị Thùy Dung1912771012NA2301A
1.96%
98.04%
12.05.257
3Vũ Thị Điểm1912752003NA2301T
0.0%
100.0%
03.05.258
4Đinh Thị Thanh Hằng1912751002NA2301A
3.92%
96.08%
22.05.68
5Hoàng Trọng Hiếu1912771017NA2301A
0.0%
100.0%
03.04.27
6Nguyễn Đăng Huy1912771010NA2301A
0.0%
100.0%
03.04.98
7Cao Thị Thanh Huyền1912753003NA2301N
5.88%
94.12%
32.05.257
8Lê Minh Khánh1912771003NA2301A
3.92%
96.08%
22.05.68
9Đào Thị La1912771008NA2301A
1.96%
98.04%
12.05.68
10Trần Nhật Ly1912771001NA2301A
0.0%
100.0%
03.04.558
11Vũ Thị Mai1912753002NA2301N
5.88%
94.12%
32.05.748
12Vũ Hà My1912771005NA2301A
3.92%
96.08%
22.00.02
13Bùi Thế Nam1912753004NA2301T
17.65%
82.35%
90.000
14Nguyễn Thị Nguyệt1912753008NA2301N
5.88%
94.12%
32.04.557
15Bùi Hải Ninh1912752007NA2301T
0.0%
100.0%
03.05.258
16Nguyễn Thị Thu Phương1912771015NA2301A
11.76%
88.24%
61.001
17Phạm Thị Quỳnh1912771016NA2301A
3.92%
96.08%
22.05.257
18Nguyễn Hoàng Sơn1912752004NA2301T
9.8%
90.2%
51.001
19Đàm Thị Minh Tâm1912771002NA2301A
3.92%
96.08%
22.04.557
20Phan Thị Thảo1912752006NA2301T
0.0%
100.0%
03.04.98
21Phạm Thị Phương Thảo1912753001NA2301N
3.92%
96.08%
22.05.68
22Bùi Thị Xuân Thùy1912771018NA2301A
1.96%
98.04%
12.05.257
23Nguyễn Anh Tiệp1912752005NA2301T
3.92%
96.08%
22.04.557
24Lê Thị Thảo Vân1912771007NA2301A
0.0%
100.0%
03.05.258
25Nguyễn Thị Thùy Vân1912752002NA2301T
0.0%
100.0%
03.05.258
26Bùi Thị Hải Yến1712752001NA2301N
5.88%
94.12%
32.05.257

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 26/01/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Bùi Thế Nam (3t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (3t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
208h55 09/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 2
308h55 16/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 3
408h55 23/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 4Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
508h55 30/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 5Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Phạm Thị Quỳnh (1t, )
Nguyễn Hoàng Sơn (1t, )
Đàm Thị Minh Tâm (1t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Bùi Thị Xuân Thùy (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
608h55 06/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview
test 1
Đinh Thị Thanh Hằng (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
708h55 13/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6
808h55 20/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7Đào Thị Thùy Dung (1t, )
Cao Thị Thanh Huyền (1t, )
Lê Minh Khánh (1t, )
Đào Thị La (1t, )
Vũ Hà My (1t, )
Vũ Thị Mai (1t, )
Bùi Thế Nam (2t, )
Nguyễn Thị Nguyệt (1t, )
Nguyễn Thị Thu Phương (3t, )
Phạm Thị Phương Thảo (1t, )
Nguyễn Anh Tiệp (1t, )
Bùi Thị Hải Yến (1t, )
908h55 27/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8
1008h55 04/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview
test 2
1108h55 11/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9
1209h50 15/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10
1308h55 18/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10
1409h50 25/05/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 11

Lịch trình dự kiến