Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL24-QT24Quản Trị Học Cao Thị Hồng Hạnh04521vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Mai Anh2012401011QT2401K
0%
100.0%
0000
2Phạm Thị Ngọc Anh1812401017QT2201K
26.67%
73.33%
120000
3Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401N
13.33%
86.67%
60000
4Đỗ Vân Anh2012401009QT2401K
6.67%
93.33%
30000
5Lê Việt Anh2012407008QT2401M
0.0%
100.0%
00000
6Phạm Thị Ngọc Bích2012405007DL2401
6.67%
93.33%
30000
7Nguyễn Thị Minh Chi2012401014QT2401K
6.67%
93.33%
30000
8Nguyễn Việt Đức2012405008DL2401
0%
100.0%
0000
9Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Bảo Hân2012402005QT2401N
0.0%
100.0%
00000
11Nguyễn Đức Hiếu2012407004QT2401M
20.0%
80.0%
90000
12Nguyễn Văn Hiếu2012407003QT2401M
26.67%
73.33%
120000
13Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
13.33%
86.67%
60000
14Nguyễn Thị Thu Hồng2012402001QT2401N
0.0%
100.0%
00000
15Nguyễn Duy Hưng2012402004QT2401N
0%
100.0%
0000
16Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
20.0%
80.0%
90000
17Nguyễn Thị Thu Hương2012402002QT2401N
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Văn Hùng2012401001QT2401K
6.67%
93.33%
30000
19Nguyễn Thị Diệu Linh2012901002QT2401K
0%
100.0%
0000
20Đinh Như Lượng2012102009DL2401
0%
100.0%
0000
21Đồng Xuân Lưu2012405003DL2401
0.0%
100.0%
00000
22Nguyễn Hằng Nga2012401007QT2401K
0%
100.0%
0000
23Hoàng Kim Ngân1712402014QT2101T
26.67%
73.33%
120000
24Vũ Thị Trang Ngân2012401010QT2401K
0%
100.0%
0000
25Khoa Thị Hồng Ngọc2012407001QT2401N
0%
100.0%
0000
26Nguyễn Thị Thanh Nhàn2012401008QT2401K
0%
100.0%
0000
27Nguyễn Quỳnh Phương2012401002QT2401K
0.0%
100.0%
00000
28Đàm Thị Như Phương2012401006QT2401K
0.0%
100.0%
00000
29Hoàng Thị Ngọc Quyên2012401012QT2401K
0.0%
100.0%
00000
30Đỗ Thị Quỳnh2012405005DL2401
0%
100.0%
0000
31Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
13.33%
86.67%
60000
32Bùi Văn Sâm2012405002DL2401
0.0%
100.0%
00000
33Đỗ Thanh Thanh2012405009DL2401
0%
100.0%
0000
34Trần Phương Thảo2012401003QT2401K
20.0%
80.0%
90000
35Nguyễn Thu Thảo2012407007QT2401K
0%
100.0%
0000
36Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0%
100.0%
0000
37Đinh Văn Thái Toàn2012102005QT2401K
20.0%
80.0%
90000
38Nguyễn Thị Hồng Trang2012401005QT2401K
0%
100.0%
0000
39Trần Thùy Trang2012401013QT2401K
0.0%
100.0%
00000
40Hoàng Quốc Trung2012111010DL2401
0%
100.0%
0000
41Coóc Tiến Trung2012405004DL2401
0%
100.0%
0000
42Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
0%
100.0%
0000
43Lã Hải Yến1912401016QT2301N
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 26/08/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhGiới thiệu môn học
Chương 1: Tổng quan về quản trị tổ chức
208h55 09/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếpPhạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Phạm Thị Ngọc Bích (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
308h55 16/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 1: tiếp
Chương 2: Vận dụng qui luật và các nguyên tắc trong quản trị
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
Trần Phương Thảo (3t, false)
408h55 23/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 2: tiếp
Chương 3: Thông tin và quyết định trong quản trị
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
Đinh Văn Thái Toàn (3t, false)
508h55 30/09/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếpNguyễn Văn Hùng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
Hoàng Thị Ngọc Quyên (3t, true)
Trần Phương Thảo (3t, false)
608h55 07/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 3: tiếp
Chương 4: Lập kế hoạch
Phạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Nguyễn Bá Hoàng (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)
708h55 14/10/2021C3023DL24-QT24
Quản Trị Học
Cao Thị Hồng HạnhChương 4: tiếpPhạm Thị Ngọc Anh (3t, false)
Nguyễn Tuấn Anh (3t, false)
Đỗ Vân Anh (3t, false)
Nguyễn Thị Minh Chi (3t, false)
Nguyễn Văn Hiếu (3t, false)
Hoàng Kim Ngân (3t, false)

Lịch trình dự kiến