Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT23M-24MMarketing Dịch Vụ Lê Thị Nam Phương454545

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Nguyễn Tuấn Anh2012402008QT2401M
0.0%
100.0%
04.04.08
2Lê Việt Anh2012407008QT2401M
0.0%
100.0%
04.05.09
3Đào Kim Dung1912407006QT2301M
0.0%
100.0%
04.03.07
4Vũ Thị Trà Giang2012407010QT2401M
0.0%
100.0%
04.06.010
5Nguyễn Lam Hạnh1912407002QT2301M
0.0%
100.0%
04.03.07
6Vũ Thái Hạ1612753005QT2001M
46.67%
53.33%
210.000
7Nguyễn Đức Hiếu2012407004QT2401M
53.33%
46.67%
240.000
8Nguyễn Bá Hoàng2012407005QT2401M
0.0%
100.0%
04.04.08
9Phạm Huy Hoàng1912407001QT2301M
6.67%
93.33%
33.05.08
10Trần Duy Hưng2012407011QT2401M
6.67%
93.33%
33.04.07
11Nguyễn Thị Nhật Minh1912407003QT2301M
0.0%
100.0%
04.04.08
12Tạ Thị Uyên Nhi1912407004QT2301M
0.0%
100.0%
04.06.010
13Ngô Phạm Công Sâm2012407002QT2401M
13.33%
86.67%
62.05.07
14Hoàng Ngọc Thạch2012407006QT2401M
0.0%
100.0%
04.05.09
15Tô Quang Vinh2012402006QT2401M
0.0%
100.0%
04.04.08
16Nguyễn Trọng Vĩ1912407005QT2301M
0.0%
100.0%
04.03.07

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 18/02/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngChương 1- Tổng quan về dịch vụ và Marketing dvụ
1.1. Khái quát về Dvụ
1.2. Các đặc trưng phân biệt của dvụ
1.3. Phân loại dvụ+TL
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
208h55 25/02/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương1.4. Sự khác biệt giữa mar dvụ và mar hh+KT
Chương 2- Nghiên cứu Mar trong DN dvụ
2.1. Giới thiệu chung +TL
2.2. MIS và vai trò NCTT
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
308h55 04/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương2.3. Các NC chủ yếu trong Mar Dvụ
2.4. Các PP NC+TL
2.5. Mô hình hành vi của người mua
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Phạm Huy Hoàng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
408h55 11/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngChương 3- SP trong Mar Dvụ
3.1. Giới thiệu chung +TL
3.2. Các mức của Dvụ+TL
3.3. Các chiến lược SP trong Dvụ
Vũ Thái Hạ (3t, false)
Trần Duy Hưng (3t, false)
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
508h55 18/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương3.3. Các chiến lược SP trong Dvụ
3.4. Phát triển Dvụ mới+TL
Chương 4 – Quản lý Qtrình giao tiếp
4.1. Gthiệu chung+TL
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Ngô Phạm Công Sâm (3t, false)
608h55 25/03/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra
4.2. Giao tiếp trong dvụ
708h55 01/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương4.3. Phát triển qhệ với KH+TL
4.4. Qlý nhu cầu khách+KT
Chương 5- Chất lượng dvụ
5.1. Gthiệu chung+TL
808h55 08/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương5.2. Xác định CL dvụ+TL
5.3. NC CL dvụ
5.4. Thiết lập tchuẩn CL dvụ+TL
908h55 15/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương5.5. Tổ chức và thực hiện CL dvụ+KT
Chương 6- Qlý con người trong marketing dvụ
6.1. Gthiệu chung+TL
6.2.Tầm qtrọng của NV dvụ
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
1008h55 22/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương6.3.QT nguồn NL-mqh với Mar
6.4. Cơ cấu nhân lực mềm+TL
Chương 7- Khả năng tiếp cận dvụ
7.1. Gthiệu chung+TL
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
1108h55 29/04/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương7.2. Quyết định về nơi cung cấp+TL
7.3. Vai trò của trung gian trong pp dvụ + CL pp qua trung gian, Bán hàng trực tiếp
Chương 8- Định giá dvụ
8.1. Giới thiệu chung
Nguyễn Đức Hiếu (3t, false)
Vũ Thái Hạ (3t, false)
1208h55 06/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương8.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới định giá + TL
8.3. Chiến lược giá + BT+TL
Chương 9- Chiêu thị trong Mar dvụ
9.1. Giới thiệu chung
Vũ Thái Hạ (3t, false)
1308h55 13/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra
9.2. Quá trình truyền thông
Vũ Thái Hạ (3t, false)
1408h55 20/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam Phương9.3. Phát triển chiêu thị hh
9.4. Các hình thức
Ôn tập
Vũ Thái Hạ (3t, false)
1508h55 27/05/2022C2023QT23M-24M
Marketing Dịch Vụ
Lê Thị Nam PhươngKiểm tra
Ôn tập

Lịch trình dự kiến