Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA24Viết 3 Nguyễn Thị Thu Hương Đỗ Văn Tuyên454545

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm trung bình kiểm tra (60%)Điểm quá trình
1Hoàng Lan Anh2012753008NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
2Lê Hoàng An2012751004NA2401A
0.0%
100.0%
04.03.07
3Nguyễn Tùng Dương2012752003NA2401T
44.44%
55.56%
200.00.00
4Nguyễn Hồng Hạnh2012753009NA2401N
0.0%
100.0%
04.04.08
5Vũ Thị Hạnh2012751001NA2401A
0.0%
100.0%
04.04.08
6Vương Thanh Hiền2012753001NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
7Ngô Thị Hiền2012753005NA2401T
0.0%
100.0%
04.04.08
8Nguyễn Duy Hiếu2012751006NA2401A
86.67%
13.329999999999998%
390.000
9Phạm Minh Hiếu2012751005NA2401A
0.0%
100.0%
04.03.07
10Lê Thị Phương Lan2012752001NA2401T
0.0%
100.0%
04.03.07
11Đinh Thị Thùy Linh2012753004NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
12Trần Thị Thúy Ngân2012751002NA2401A
86.67%
13.329999999999998%
390.000
13Nguyễn Thùy Ngân2012753007NA2401N
0.0%
100.0%
04.04.08
14Đỗ Thị Nhinh2012751007NA2401A
0.0%
100.0%
04.03.07
15Phạm Thị Quỳnh2012752002NA2401T
0.0%
100.0%
04.02.06
16Phạm Đức Sơn2012751009NA2401A
91.11%
8.89%
410.000
17Bùi Thị Thúy2012753002NA2401N
0.0%
100.0%
04.03.07
18Nguyễn Bùi Hồng Trà2012752005NA2401T
0.0%
100.0%
04.02.06
19Âu Thùy Vân2012752004NA2401T
0.0%
100.0%
04.02.06

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 26/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngIntroduction
Unit 1: Sentences
207h00 27/08/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (cont) Phạm Đức Sơn (2t, false)
307h00 09/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 1: Sentences (cont)Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
407h00 10/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence problemsTrần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, )
Phạm Đức Sơn (2t, )
507h00 16/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 2: Sentence problems (cont.)
Unit 3: Expanding the sentence
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
607h00 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 3: Expanding the sentence (cont.)

Revision and Test 1
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
713h55 17/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
807h00 23/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 4: Punctuation (cont.)

Unit 5: Structure of a paragraph
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
907h00 24/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of a paragraph (cont.)Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
1007h00 30/09/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of a paragraph (cont.)Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
1107h00 01/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 5: Structure of a paragraph (cont.)
Unit 6: Practicing the topic sentence
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
1213h00 01/10/2021C1043NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing the topic sentence (cont.)
Unit 6: Practicing the concluding sentence
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1307h00 07/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 6: Practicing the concluding sentence (cont.)Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1414h55 12/10/2021C1023NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting sentences and paragraph unity Nguyễn Tùng Dương (3t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (3t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (3t, false)
Phạm Đức Sơn (3t, false)
1507h00 14/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 7: Supporting sentences and paragraph unity (cont)Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
1607h00 21/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngRevision and Test 2
Unit 8: Coherence
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1707h00 28/10/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (cont.)Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
1807h00 04/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (cont.)Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
1907h00 11/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 8: Coherence (cont)
Unit 9: Types of supporting material
Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2007h00 18/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supporting material (con.t)Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2107h00 25/11/2021C1022NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngUnit 9: Types of supporting material (cont.)Nguyễn Tùng Dương (2t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (2t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (2t, false)
Phạm Đức Sơn (2t, false)
2207h00 02/12/2021C1021NA24
Viết 3
Nguyễn Thị Thu HươngReview section and test 3Nguyễn Tùng Dương (1t, false)
Nguyễn Duy Hiếu (1t, false)
Trần Thị Thúy Ngân (1t, false)
Phạm Đức Sơn (1t, false)

Lịch trình dự kiến


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH QUẢN LÝ & CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 15…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 45……………………...

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Viết 3……………………………….   ...

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương………………

Lớp: NA24 -WRI32023

Học kỳ: I… Năm học: 2021 – 2022

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 23/08/21

Đến 28/08/21

Introduction

Unit 1: Sentences

2

 

Unit 1: Sentences (cont)

2

 

Tuần II

Từ 30/08/21

Đến 04/09/21

Unit 1: Sentences (cont)

2

 

Unit 2: Sentence problems

2

 

Tuần III

Từ 06/09/21

Đến 11/09/21

Unit 2: Sentence problems (cont.)

Unit 3: Expanding the sentence

2

 

Unit 3: Expanding the sentence (cont.)

Revision and Test 1

2

 

Tuần IV

Từ 13/09/21

Đến 18/09/21

Unit 4: Punctuation

2

 

Unit 4: Punctuation (cont.)

Unit 5: Structure of a paragraph

2

 

Tuần V

Từ 20/09/21

Đến 25/09/21

Unit 5: Structure of a paragraph (cont.)

2

 

Unit 5: Structure of a paragraph (cont.)

2

 

Tuần VI

Từ 27/09/21

Đến 02/10/21

Unit 5: Structure of a paragraph (cont.)

Unit 6: Practicing the topic sentence

2

 

Unit 6: Practicing the topic sentence (cont.)

2

 

Tuần VII

Từ 04/10/21

Đến 09/10/21

Unit 6: Practicing the concluding sentence

2

 

Unit 6: Practicing the concluding sentence (cont.)

Unit 7: Supporting sentences and paragraph unity

2

 

Tuần VIII

Từ 11/10/21

Đến 16/10/21

Unit 7: Supporting sentences and paragraph unity (cont.)

2

 

Unit 7: Supporting sentences and paragraph unity (cont)

2

 

Tuần IX

Từ 18/10/21

Đến 23/10/21

Revision and Test 2

Unit 8: Coherence

2

 

Tuần X

Từ 25/10/21

Đến 30/10/21

 

Unit 8: Coherence (cont.)

2

 

Tuần XI

Từ 01/11/21

Đến 06/11/21

Unit 8: Coherence (cont)

2

 

Tuần XII

Từ 08/11/21

Đến 13/11/21

Unit 8: Coherence (cont)

Unit 9: Types of supporting material

2

 

Tuần XIII

Từ 15/11/21

Đến 20/11/21

Unit 9: Types of supporting material (cont.)

2

 

Tuần XIV

Từ 22/11/21

Đến 27/11/21

Unit 9: Types of supporting material (cont.)

2

 

Tuần XV

Từ 29/11/21

Đến 04/12/21

Review section and test 3

1

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

                                                                                                                                                                                             Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2021

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GIẢNG VIÊN                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Thu Hương

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                  Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

      ……………………………………………………