Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DC2301Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng Nguyễn Đoàn Phong08575vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Tuấn Anh1912102009DC2301
0%
100.0%
0000
2Vũ Tuấn Anh1912102008DC2301
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Toàn Chính1912102007DC2301
0%
100.0%
0000
4Trần Trung Kiên1912102010DC2301
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Quyền Linh1912102006DC2301
0%
100.0%
0000
6Cao Thành Minh1912102001DC2301
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Văn Nam1912102002DC2301
0%
100.0%
0000
8Bùi Xuân Quân1912102003DC2301
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
108h55 14/02/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
207h00 17/02/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
308h55 21/02/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
407h00 24/02/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
508h55 28/02/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
607h00 03/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
708h55 14/03/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
807h00 17/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
908h55 21/03/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1007h00 24/03/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1108h55 28/03/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1207h00 07/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1307h00 14/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1409h50 15/04/2022C3022DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1507h00 21/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1610h45 22/04/2022C2042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1708h55 25/04/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1807h00 28/04/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
1910h45 29/04/2022C1042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2007h00 05/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2108h55 09/05/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2210h45 11/05/2022C1042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2307h00 12/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2409h50 13/05/2022C1042DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2508h55 16/05/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2609h50 18/05/2022C3022DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2707h00 19/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2809h50 20/05/2022C3022DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
2908h55 23/05/2022C3033DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
3013h55 24/05/2022C1043DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
3107h00 26/05/2022C3012DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong
3209h50 27/05/2022C2032DC2301
Cung Cấp Điện Và Chiếu Sáng
Nguyễn Đoàn Phong

Lịch trình dự kiến