Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2301KKế Toán Tài Chính 2 Nguyễn Văn Thụ05433vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thị Ngọc Anh1912401009QT2301K
0%
100.0%
0000
2Hoàng Thị Phương Chinh1912401010QT2301K
0%
100.0%
0000
3Hà Lâm Dương1912401021QT2301K
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Thị Dương1912401002QT2301K
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Diệp Hà1912402010QT2301K
4.17%
95.83%
20000
6Phạm Thu Hà1912401006QT2301K
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Việt Hằng1912401007QT2301K
0.0%
100.0%
00000
8Nguyễn Thị Minh Hòa1512401061QT1901K
13.73%
86.27%
70000
9Nguyễn Thị Huệ1912401001QT2301K
0%
100.0%
0000
10Nguyễn Xuân Huy1912401013QT2301K
0%
100.0%
0000
11Nguyễn Thị Minh Nguyệt1912401020QT2301K
0%
100.0%
0000
12Nguyễn Hương Quỳnh1912401018QT2301K
0%
100.0%
0000
13Đoàn Thị Như Quỳnh1912401003QT2301K
0%
100.0%
0000
14Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh1912401004QT2301K
0%
100.0%
0000
15Trần Phương Trang1912401008QT2301K
8.33%
91.67%
40000
16Nguyễn Thị Thảo Vân1912401012QT2301K
0.0%
100.0%
00000
17Trần Hoàng Việt1912401015QT2301K
8.33%
91.67%
40000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 26/01/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụGiới thiệu học phần
CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
8.1. Một số vấn đề chung
Lã Hải Yến (2t, false)
207h00 27/01/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩm và giá vốnLã Hải Yến (2t, false)
307h00 09/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩm và giá vốnTrần Hoàng Việt (2t, true)
407h00 10/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.2 Kế toán thành phẩm và giá vốn
8.3. Kế toán tiêu thụ
Trần Hoàng Việt (2t, true)
Lã Hải Yến (2t, false)
507h00 16/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ
607h00 17/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ
707h00 23/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụTrần Hoàng Việt (2t, false)
Trần Phương Trang (2t, false)
807h00 24/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụTrần Hoàng Việt (2t, false)
Nguyễn Diệp Hà (2t, false)
907h00 30/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.3. Kế toán tiêu thụ
8.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1007h00 31/03/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
8.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
1107h00 06/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính
8.6. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác
Trần Phương Trang (2t, false)
1207h00 07/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.6. Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác
8.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1307h00 13/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ8.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1407h00 14/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn ThụCHƯƠNG 9: KẾ TOÁN NGUỒN VỐN
9.1. Một số vấn đề chung về kế toán nguồn vốn
9.2. Kế toán nợ phải trả
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)
1509h50 14/04/2021B3023QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.2. Kế toán nợ phải trảNguyễn Thị Minh Hòa (3t, false)
1607h00 20/04/2021B3022QT2301K
Kế Toán Tài Chính 2
Nguyễn Văn Thụ9.2. Kế toán nợ phải trảNguyễn Thị Minh Hòa (2t, false)

Lịch trình dự kiến