Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
LIS32031-1Nghe 1 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa04214vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Lê Thị Mai Anh1912753006NA2301N
0%
100.0%
0000
2Đào Thị Thùy Dung1912771012NA2301A
0%
100.0%
0000
3Vũ Thị Điểm1912752003NA2301T
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Văn Hải1912753009NA2301N
0%
100.0%
0000
5Trịnh Thị Hạnh1912771004NA2301A
0%
100.0%
0000
6Hoàng Trọng Hiếu1912771017NA2301A
2.08%
97.92%
10000
7Nguyễn Đăng Huy1912771010NA2301A
0%
100.0%
0000
8Cao Thị Thanh Huyền1912753003NA2301N
0%
100.0%
0000
9Lê Minh Khánh1912771003NA2301A
4.17%
95.83%
20000
10Đào Thị La1912771008NA2301A
0%
100.0%
0000
11Trần Nhật Ly1912771001NA2301A
0%
100.0%
0000
12Vũ Thị Mai1912753002NA2301N
0%
100.0%
0000
13Vũ Hà My1912771005NA2301A
0%
100.0%
0000
14Bùi Thế Nam1912753004NA2301N
0%
100.0%
0000
15Đào Thế Nam1912771011NA2301A
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Thị Minh Nguyệt1912771006NA2301A
4.17%
95.83%
20000
17Nguyễn Thị Nguyệt1912753008NA2301N
0%
100.0%
0000
18Bùi Hải Ninh1912752007NA2301T
0%
100.0%
0000
19Nguyễn Thị Thu Phương1912771015NA2301A
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Thị Như Quỳnh1912753007NA2301N
4.17%
95.83%
20000
21Phạm Thị Quỳnh1912771016NA2301A
0%
100.0%
0000
22Trần Thị Quỳnh1912771013NA2301A
0%
100.0%
0000
23Nguyễn Hoàng Sơn1912752004NA2301T
0%
100.0%
0000
24Đàm Thị Minh Tâm1912771002NA2301A
0%
100.0%
0000
25Phan Thị Thảo1912752006NA2301T
0%
100.0%
0000
26Phạm Thị Phương Thảo1912753001NA2301N
4.17%
95.83%
20000
27Phạm Thị Tâm Thư1912753005NA2301N
0%
100.0%
0000
28Nguyễn Anh Tiệp1912752005NA2301T
0%
100.0%
0000
29Hoàng Thanh Trường1912752001NA2301T
0%
100.0%
0000
30Trần Anh Tú1912771009NA2301T
0%
100.0%
0000
31Lê Thị Thảo Vân1912771007NA2301A
0%
100.0%
0000
32Nguyễn Thị Thùy Vân1912752002NA2301T
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
109h50 12/09/2019C2032LIS32031-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 1:
Breaking the iceberg
Family
Unit 2: Appearance
Hoàng Trọng Hiếu (1t, )
207h00 13/09/2019C1012LIS32031-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 1:
Breaking the iceberg
Family
Unit 2: Appearance

309h50 19/09/2019C2032LIS32031-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 2: Appearance
Unit 3: Music
407h00 20/09/2019C1012LIS32031-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 2: Appearance
Unit 3: Music

Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t, )
Nguyễn Thị Như Quỳnh (2t, )
Vũ Thị Hạ Thương (2t, )
509h50 26/09/2019C2032LIS32031-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 3: Music
Unit 4: City

607h00 27/09/2019C1012LIS32031-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 3: Music
Unit 4: City

Phạm Thị Phương Thảo (2t, )
Lê Minh Khánh (2t, )
709h50 10/10/2019C2032LIS32031-1
Nghe 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaUnit 4: City
Unit 5: Homes

Lịch trình dự kiến