Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
BVC31031-1Cơ sở văn hóa Việt Nam Vũ Thị Thanh Hương04820vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Thị Ngọc Huyền1912901004DL2301
0%
100.0%
0000
2Phạm Sĩ Anh Kiệt1912405002DL2301
0%
100.0%
0000
3Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhung1912405001DL2301
0%
100.0%
0000
4Phạm Hồng Quân1912601002DL2301
0%
100.0%
0000
5Vương Thị Thanh Thảo1912601001DL2301
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
113h00 12/09/2019C1034BVC31031-1
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh HươngChương 1. Văn hóa và Văn hóa học
1.1. Các khái niệm
1.2. Các đặc trưng và chức năng của văn hóa
Chương 2. Định vị văn hóa Việt Nam
2.1. Điều kiện địa lý - tự nhiên
2.2. Chủ thể văn hóa - Nguồn gốc dân tộc Việt Nam
213h00 19/09/2019C1034BVC31031-1
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương2.3. Mối quan hệ của văn hóa Việt Nam và khu vực
2.4. Không gian văn hóa - Loại hình văn hóa
Chương 3. Diễn trình văn hóa Việt Nam
3.1. Lớp văn hóa bản địa
3.1.1. Văn hóa Việt Nam thời tiền sử
3.1.2. Văn hóa Việt Nam thời sơ sử (Đông Sơn - Sa Huỳnh - Đồng Nai)
3.1.2. Văn hóa Việt Nam thời sơ sử (Đông Sơn - Sa Huỳnh - Đồng Nai) (tiếp)
313h00 26/09/2019C1034BVC31031-1
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2. Lớp văn hóa giao lưu với Trung Hoa và khu vực
3.2.1. Văn hóa Việt Nam Thiên niên kỷ I (Bắc thuộc ở Bắc Bộ, Chăm Pa, Óc Eo)
413h00 03/10/2019C1034BVC31031-1
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương3.2.2. Giai đoạn văn hóa Đại Việt
3.3. Lớp văn hóa giao lưu với phương Tây
3.3.1. Giai đoạn văn hóa Đại Nam
3.3.2. Giai đoạn văn hóa thời hiện đại
Chương 4. Các vùng văn hóa Việt Nam
4.1. Vùng văn hóa Tây Bắc
513h00 10/10/2019C1034BVC31031-1
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Vũ Thị Thanh Hương4.2. Vùng văn hóa Việt Bắc
4.3. Vùng văn hóa Bắc Bộ
4.4. Vùng văn hóa Trung Bộ
4.5. Vùng văn hóa Tây Nguyên

Lịch trình dự kiến