Thông tin lớp học

Mã lớpMônGiảng viênTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25M-NQuản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Cao Thị Thu04545vietnamese

Tình hình học tập

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcTống tiết vắngĐiểm chuyên cần (40%)Điểm thực hành (30%)Điểm trung bình kiểm tra (30%)Điểm quá trình
1Nguyễn Minh Ánh2112407010QT2501M
0%
100.0%
0000
2Nguyễn Thị Quỳnh Chi2112407019QT2501M
0%
100.0%
0000
3Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
0%
100.0%
0000
4Nguyễn Thị Ngọc Diễm2112407008QT2501M
0%
100.0%
0000
5Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
0%
100.0%
0000
6Nguyễn Thị Thu Hằng2112407011QT2501M
0%
100.0%
0000
7Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
0%
100.0%
0000
8Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
0%
100.0%
0000
9Vũ Thị Huyền Linh2112407020QT2501N
0%
100.0%
0000
10Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
0%
100.0%
0000
11Đặng Thị Thùy Linh2112407002QT2501M
0%
100.0%
0000
12Lưu Phúc Lộc2112407015QT2501M
0%
100.0%
0000
13Vũ Hương Mai2112407021QT2501N
0%
100.0%
0000
14Đinh Phượng Xuân Mai2112402005QT2501N
0%
100.0%
0000
15Vũ Sao Mai2112402010QT2501N
0%
100.0%
0000
16Nguyễn Nhật Minh2112402002QT2501N
0%
100.0%
0000
17Nguyễn Thảo Nguyên2112407022QT2501M
0%
100.0%
0000
18Nguyễn Thị Thanh Nhung2112407018QT2501M
0%
100.0%
0000
19Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
0%
100.0%
0000
20Nguyễn Mai Phương2112407026QT2501M
0%
100.0%
0000
21Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
0%
100.0%
0000
22Đỗ Xuân Thanh2112111004QT2501M
0%
100.0%
0000
23Nguyễn Quý Thành2112407023QT2501M
0%
100.0%
0000
24Phạm Anh Tuấn2112755008QT2501M
0%
100.0%
0000
25Trần Thị Minh Tú2112407012QT2501M
0%
100.0%
0000

Các buổi học đã hoàn thành

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắng
107h00 19/08/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuChương 1: Tổng quan về TCDN
Vai trò của QT TCDN
Các nhân tố ảnh hưởng đến QT TCDN
207h00 26/08/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuBài tập
307h00 09/09/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuChương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ (9)
Yếu tố lãi suất; Giá trị tương lai
Giá trị hiện tại
407h00 16/09/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuTìm lãi suất
Tìm các khoản tiền tương đương
Bài tập
507h00 30/09/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuBài tập
607h00 07/10/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuChương 3: Quản trị vốn dài hạn (3)
TSCĐ và Vốn cố định; Hao mòn TSCĐ
Thực hành
707h00 14/10/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐánh giá 1
Chương 4: Quản trị vốn dài hạn (9)
Vốn ngắn hạn; Nhu cầu vốn ngắn hạn
807h00 21/10/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuQuản trị dự trữ
Quản trị vốn bằng tiền
Nguồn tài trợ ngắn hạn
907h00 28/10/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuBài tập tình huống
1009h50 28/10/2023B2032QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuBài tập tình huống
Chương 5: Doanh thu chi phí lợi nhuận (9)
Chi phí; Doanh thu
1107h00 04/11/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuChi phí; Doanh thu
Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
Các loại quỹ chuyên dùng của DN
Bài tập tình huống
1209h50 04/11/2023b2032QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuBài tập tình huống
1307h00 11/11/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị Thu
1409h50 11/11/2023b2032QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuBài tập tình huống
Chương 6: Cơ cấu vốn và chi phí SD vốn (3)
Cơ cầu vốn; Chi phí sử dụng vốn
1507h00 18/11/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuBài tập tình huống
Chương 7: Quyết định đầu tư dài hạn (4)
Đầu tư dài hạn ; Chi phí và thu nhập của dự án đầu tư
1607h00 25/11/2023C2043QT25M-N
Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp
Cao Thị ThuĐánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn
Bài tập tình huống
Đánh giá 2

Lịch trình dự kiến